Hopp til hovedinnhold


Inggard Lereim utnevnt til ridder

H.M. Kongen har utnevnt professor, dr. med Inggard Lereim, Trondheim, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats innen trafikk- og idrettsmedisin.

H.M. Kongen har utnevnt professor, dr. med Inggard Lereim, Trondheim, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats innen trafikk- og idrettsmedisin, skriver Helse-Midt Norge.

Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement på St. Olavs Hospital, 1902-bygget, Trondheim, fredag 7. januar 2011 klokken 13:00.

Kort portrett

Ambulanseforum hadde et portrettintervju med Lereim i AF nr. 5 2009 "Veteranambulansesjåføren", og vi henter litt om Lereim derfra.

Legens, antidopingjegerens og veteranambulanseeierens arbeidsliv går via gressklipping på Ullevål sykehus som 16-åring, portør, hjelpemann på ambulanse, til legestudent og  etter hvert en anerkjent forsker i skademedisin.

Da han var 18 år og ferdig med gymnaset fikk han bli med som hjelpemannskap på ambulansen til Oslo legevakt.

- Det var da jeg ble tent på å studere medisin, og bestemte meg for det.

Helt siden den gang har han hatt kontakt med ambulansemiljøet på en eller annen måte, ifølge ham selv.

-  I hele min spesialisering i skademedisin så har ambulansen vært en viktig del av virksomheten. Ambulansevirksomheten får stadig større betydning, og med færre akuttmottak er god transporttjeneste en særdeles viktig bærebjelke i det norske helsevesen.

Hjelpemann på ambulanse
I begynnelsen av jobben som hjelpemann på ambulanse var han livredd hver gang de hadde utrykning. Da foretrakk han heller ”langturukene” hvor det var kjøring og henting fra andre sykehus og sykehjem. Det var fredelige, hyggelige dager uten hektiske ting. Og han lærte etter hvert av gutta.

Når han ble vant til utrykninger ble det mer spennende enn skummelt, og han var ikke så redd for å gjøre feil. Han glemmer heller ikke første gang han var på en dødsulykke hvor en lastebil hadde kollidert med en personbil, og en eldre dame hadde omkommet momentant. Var det dette som gjorde ham til trafikkforsker?

- Det var nok mer en opplevelse da jeg jobbet på kirurgen i Trondheim, hvor det kom inn to drepte og to skadde barn i 1972. Barna hadde ikke vært sikret i bilen. Da sa min daværende sjef: Disse trønderne kjører som noen svin! Kan ikke du se litt nærmere på det?

Sparte barneliv
Han begynte så smått å systematisere data omkring trafikkulykker og skadefølger fra midten av 70-tallet. I begynnelsen var det et prosjektarbeid. Senere ble det både nasjonale og internasjonale prosjekter. Etter hvert ble det en doktorgrad med tittel ”Traffic accidents and their consequences” og en hel forskningskarriere på feltet. Inggard Lereim skulle nemlig bli landets fremste forsker på trafikkskademedisin.

- Mine viktigste forskningsfunn er nok effekten av sikkerhetsutstyr i bil.

Lereim sto for kunnskapsgrunnlaget som førte til loven om sikring av barn i bil. Det er en lovendring som har ført til mange sparte liv. Bakgrunnen var en treårig undersøkelse på 1980-tallet, hvor resultatene ble oppsummert i programmet Trafikkposten av Jon Herwig Carlsen på NRK. Der viste man blant annet dukkemodeller som fløy veggimellom. Da bråvåknet det politiske miljøet, og loven gikk gjennom i løpet av tre måneder.

- I etterkant ble antall drepte barn redusert med 50 prosent, og antall skadde med 35 prosent. Det er noe av det viktigste jeg har vært med på, selv om jeg har vært med på flere lovendringer. Forebyggelse av personskade har vært den viktigste delen av forskningslivet mitt, og personskadebehandling det viktigste som praktiserende skadekirurg.

Antidoping "fritidsaktivitet"
Og som mangeårig idrettlege ”som en hyggelig fritidsaktivitet” som han sier selv, er han også kjent for å ha vært med på å utarbeide et nytt lovverk for antidoping. ”På fritida” var han Rosenborg ballklubbs lege i 16 år. Han har vært lege for Norges Skiforbund siden 1972, og er sjefslege der fremdeles. Han var ansvarlig for innføringen av blodprøver som en del av dopingkontrollen sammen med en kollega i F.I.S.

Veteranambulansesjåføren har gjort og vært med på mer enn de fleste med like lang livsdistanse. Under intervjuet glemte vi å spørre om han også har krasjet noen gang, men et oppslag i Adresseavisen røper at det har han, flere ganger. To ganger var det hans skyld faktisk.

Litt om Inggard Lereim (69)

Lege, trafikkskadeforsker og antidopingjeger

Stilling: Professor dr.med ved NTNU, arbeider  i Helse Midt-Norge RHF med fagnettverk og etterutdannelse I tillegg arbeider han med katatstrofemedisin i flere sammenhenger.

Publisert: ca. 200 studier om skadeepidemologi, skadekirurgi, katastrofemedisin, idrettsskader, barneulykker og arbeidsulykker.

Tildelt: sju nasjonale og tre internasjonale priser for forskning og ulykkesforebyggende arbeid.

Bor: I Trondheim.

Født: I Surnadal, oppvokst i Hobøl i Østfold.

Gift, to voksne barn og fire barnebarn på 4 1/2, 7, 8 og 9 år.

Les også: Pressemeldingen fra Helse Midt-Norge