Hopp til hovedinnhold


Hoftebrudd gir økt dødelighet i mange år

En studie gjort i Kristiansand viser at pasienter med gjennomgått hoftebrudd har økt dødelighet gjennom en lengre oppfølgingsperiode, skriver Dagens Medisin.
Lege Andreas Diamantopoulos og hans kolleger ved Revmatologisk avdeling ved Sørlandet sykehus viser dette i sin nylig publiserte studie.
De viser at dødeligheten blant pasientene med hoftebrudd ikke bare et økt det første året etter hendelsen, men er økt sammenlignet med normalbefolkningen gjennom en fem år lang oppfølgingsperiode.
Store forskjeller
I studien, som inkluderte i underkant av tusen pasienter, fant forskerne at dødeligheten det første året etter frakturen var 21,3%, hvor menn hadde en dødelighet på 30,7% og kvinner 19,1%. Etter fem år var 70,0% av mennene med hoftefraktur døde, mens for kvinner var andelen 54,6%.
Til sammenligning hadde kontrollgruppen en dødelighet på 5,6% det første året fra oppfølgingsstart, og 24,9% etter fem år. Her var det små forskjeller mellom kjønnene.
Les mer om saken hos Dagens Medisin