Hopp til hovedinnhold
Håkon Gammelsæter. Foto: Live Oftedahl


God dokumentasjon er viktig. Hvilke spor setter vi? Kan vi stå for dem?

Med disse spørsmålene åpnet avdelingsleder for ambulansefaget Birgitte Bjørngaard på en fagdag om dokumentasjon på Lukas videregåendes ambulansefag i Malvik.

Ambulanseforum nr 1. 2013. Tekst: Live Oftedahl

Her stilte både Håkon Gammelsæter, (bildet) direktør for Ambulanse Midt-Norge (AMN) , Bjørn Jamtli, seniorrådgiver i Statens helsetilsyn, Torfinn Hellerud, regional instruktør i Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), og Morten Dragsnes, som for tiden er rådgiver for ambulansefag i AMN.

Kvalitet måles gjennom dokumentasjon

Gammelsæter satte dokumentasjon og kvalitet sammen som et par: Det trengs dokumentasjon for å kunne måle kvalitet.

Ambulanseforum tenker som så at mens at mange innomhus på sykehusene klager over for mye new public management, dokumentasjonspress og målstyring, har det til nå mer vært et problem i ambulansetjenesten at få tjenester har god dokumentasjon på hva man gjør av behandling eller tiltak under ambulansetransporten, og at hver tjeneste har sin journal, slik at man heller ikke kan sammenligne på tvers.

– Vi har per i dag ikke gode journalsystemer som gjør at flyten er god. Lovbestemmelser gjør det utfordrende å levere kunnskap over foretaksgrenser, sa Gammelsæter.

Noen uker senere etter at han sa dette kom Helse og omsorgsdepartementet (HOD) med en pressemelding om at de har som mål å få til én innbygger én journal.

Helse Midt-Norge blir pilotregion. Så får vi se.

Det er ny tekning hvor pasientsikkerhet vektes i høyere grad enn tidligere. Per i dag går taushetsplikten foran alt.

Vi har ikke sammenlignbare data fordi man ikke registrerer likt i Norge. Det er et stort avvik som Riksrevisjonen har pålagt Helse- og omsorgsdepartementet å gjøre noe med. Vi må kunne dokumentere hva vi gjør.

Online og automatisk

Han understreket også at framtiden kanskje krever differensierte tilbud, blant annet flere tobårebiler, slik at akuttambulansene i mindre grad brukes til «taxiturer».

– Men jeg tror vi må innse at kravet til dokumentasjon vil være absolutt uansett hvor stabil eller enkel pasientene er. Visjonen er at i framtida høstes det meste av dokumentasjonen automatisk enten oppdraget er komplisert eller ikke og da betyr det likevel ikke mye.

Gammelsæter sa at målet i AMN når det gjelder dokumentasjon er online, sanntidsregistrering med automatisk datafangst.

– Hva gjør vi? Hva kan bli bedre? Det er derfor vi skal dokumentere. Den viktigste ressursen er de rødkledde i bilen. Det er dere som gjør forskjellen. Og det er en utfordring å ha samme kvalitet på de som har et par hundre oppdrag og de som har tusenvis.