Hopp til hovedinnhold
Noen ganger kan pasientferden ende her, andre ganger helt andre steder. Sykehuset Telemark i Skien ligger landlig til. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix


Går for å lage Norges beste akuttkjede

– I de kommunene som har brukt verktøyene lengst så kan vi se en nedgang i antall ambulanseoppdrag, men om det er akuttkjedeprosjektet som alene kan tilskrives dette er for tidlig å si, sier Kine Jordbakke, prosjektleder for Pasientflyt i Telemark.


Fra Ambulanseforum nr. 1 2010. Tekst: Live Oftedahl

Hypotesen er at pasienter som er i ferd med å bli dårlige oppdages før det blir et ambulanseoppdrag. Hvordan? 

– En av aktørene i kjeden som virkelig har fått et løft er hjemmesykepleien. De har fått opplæring i måling av vitale parametere, de har fått en akuttsekk med utstyr til å gjennomføre målinger, og det er innført et pasientflytskjema som brukes gjennom hele akuttkjeden, forteller Jordbakke. 

De har rett og slett lagt vekt på enkle hjelpemidler og opplæring. 

– Vi tror at en god pasientundersøkelse, bedre samarbeid og riktig kommunikasjon ved hjelp av ISBAR er en viktig årsak til nedgangen. 

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.