Hopp til hovedinnhold


Får legge ned 110-sentralen om det er frivillig

Departementet sier ja til nedlegging i Narvik – forutsatt at den er frivillig, melder Fremover.
Det startet i januar da Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) la fram et forslag til nytt kart over «robuste 110-sentraler».

Kuttet pengestrømmen

Bakgrunnen var erfaringer som ble gjort etter 22. juli-terroren og et ønske om å styrke varslingstjenesten.I helseregion nord, det vil si fra Nord-Trøndelag til Finnmark, ble det da foreslått kun to sentraler; i Bodø og Tromsø.
Da hadde det allerede gått en lang diskusjon om brann- og ulykkesberedskapen i Narvik og i Ofoten, etter at Narvik – som den desidert største eieren i det interkommunale selskapet Ofoten Brann IKS – hadde strupt pengesekken og det ble vurdert å stenge brannstasjonen utenom kontortid.
For å gjøre en lang historie kort:
Ledelsen i Ofoten Brann IKS anbefalte etter hvert å legge ned 110-sentralen som selskapet driftet, heller enn å sende hjem brannfolkene på ettermiddagstid og i helgene.

Bensin på bålet

Forslaget ble oppfattet som en «bombe» av de ansatte ved sentralen, og de tok opp kampen for å beholde den og på sikt bli den eneste i Nord-Norge med kanskje inntil 60 ansatte.
Kun to dager etter at representantskapet hadde bestemt at 110-sentralen i Narvik skulle legges ned for å berge døgnberedskapen på brann og redning, 23. april i år, kom ny melding fra regjeringen:
– Justis- og beredskapsdepartementet ber om ytterligere informasjon av konsekvensene av å legge ned sentralene, og all nedlegging av sentraler stilles i bero.
Det ga ny næring til de ansattes kamp for å beholde sentralen, og mengden bensin til bålet ble ytterligere økt, da departementet i går kunne melde at det gjaldt for alle nedleggelser.
Les mer om saken hos Fremover