Hopp til hovedinnhold


Eldre og legemidler

Hver femte innleggelse i sykehus skyldes legemidler. Legemiddelbruk hos eldre byr på særlige utfordringer både for de eldre selv, og for helsetjenesten.

Hver femte innleggelse i sykehus skyldes legemidler, legemiddelbruk hos eldre byr på særlige utfordringer både for de eldre selv, og for helsetjenesten,  skriver Helse Sør-Øst fra en regional erfaringskonferanse om legemiddelbruk.

De har ofte mange sykdommer, bruker mange medisiner og er i kontakt med mange ulike aktører. Dette stiller store krav til koordinering og helhetlige faglige vurderinger.

Ifølge alderspsykiater Bernhard Lorentzen øker legemiddelrelaterte problemer lineært med økt antall medikamenter.

- Derfor er det viktig å holde oppmerksomheten på pasienten og ikke medikamentene. Man kan ikke bare behandle hver sykdom for seg, men se det helhetlige bildet, sa Lorenzen.

Sykehjemslege Pernille Brusgaard pekte på den ofte rådende troen på at det er tryggere å legge til medikamenter enn å trekke fra. Dette har også en høyere status enn å iverksette pleietiltak.

Samtidig vet vi at hver femte innleggelse i sykehus skyldes legemidler. Brusgaard kunne fortelle om flere forbløffende gode resultater av å redusere medikamentbruken med 40 % hos eldre på sykehjem. De ble ikke dårligere av det.

Oppdaterte medisinlister til pasienten og tydelige og begrunnede medikamentendringer i epikrisen ble særlig vektlagt som virkningsfulle tiltak for sikrere pleie for denne pasientgruppen.

Les mer om saken på Helse Sør-Østs nettsider