Hopp til hovedinnhold


– Bør spare Sea Kingen

– Bruk av redningshelikopter bør begrenses for å unngå en katastrofe, sier Stein Solberg, redningsinspektør ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til NRK.
I 847 timer var det ikke et flyvedyktig helikopter på basene i fjor. I tillegg kommer perioder med redusert beredskap der det er en times responstid. I fjor skjedde dette til sammen 560 timer.
Hver eneste flytime med et Sea King redningshelikopter koster i dag 200.000 kroner, over dobbelt så mye som det koster å leie inn private, moderne redningshelikopter. Det er også fire ganger så mye som det koster å fly luftambulanse.
– Vi bør spare på Sea Kingen, og bare bruke den i situasjoner når det er helt nødvendig, sier Stein Solberg, redningsinspektør ved Hovedredningssentralen Sør-Norge. Myndighetene burde kanskje vurdere å kjøpe inn noen luftambulansehelikoptre, og dermed spare Sea King-helikoptrene for en del ambulanseoppdrag.
I dag er over halvparten av oppdragene redningshelikoptrene er på ambulanseoppdrag som ofte kunne vært utført av andre.
– Frykten vår er at den står nede når vi virkelig trenger den. Det er skrekkscenarioet, sier Solberg.
Hovedredningssentralene har så langt klart å leie inn private redningshelikoptre på kort varsel de gangene Sea King-helikoptrene har sviktet, men de er redde for at de ikke har flaks neste gang.
– Så langt har vi ikke vært der, men vi ønsker ikke komme dit heller, sier Solberg.

Mangler reservedeler

Myndighetene har satt av 1,3 milliarder kroner til reservedeler og oppgradering av de gamle redningshelikoptrene, slik at de skal kunne fly til 2020. De siste årene har det ikke vært mulig å bruke opp budsjettet, fordi det ikke har vært reservedeler å bruke pengene på. Det bekrefter Justisdepartementet overfor Brennpunkt.
Les mer om saken hos NRK