Hopp til hovedinnhold


Anbud har ikke gjort ambulansekjøringen billigere

DANMARK: For øyeblikket er alle Danmarks regioner i ferd med å forberede det neste anbudet i ambulansetjenesten, melder Beredskabsinfo.
Det er andre gang det gjennomføres nasjonale anbud. De første egentlige anbud ble gjennomført i 2008-2010, og det er disse kontraktene som nå er i ferd med å gå ut.
Men nye tall fra regionene viser at anbudene i hvert fall ikke har gjort ambulansekjøringen billigere. Tvert i mot har utgiftene i samtlige regioner steget - og aller mest i Region Hovedstaden. Her kostet ambulansekjøringen før anbudet 317 millioner danske kroner, mens utgiften i fjor var steget til 436 millioner.
Frem til 2008 ble ambulansekjøringen i Danmark generelt ikke lagt ut på anbud. I stedet ble det de fleste steder i landet bare inngått kontrakter mellom Falck og de enkelte kommunene på basis av en standardavtale som var inngått mellom Falck og Amtsrådsforeningen.
Men en avgjørelse fra Klagenævnet for Udbud førte til at alle regioner i perioden fra 2008 til 2010 sendte ambulankjøringen på anbud.
Siden det ble anbud har alle regionenes utgifter til ambulansekjøring steget kraftig viser nye tall.
Regionene vurderer det slik at den viktigste årsaken til stigningen i utgiftene er den årlige pris- og lønnsveksten.
Les mer om saken hos Beredskabsinfo