Hopp til hovedinnhold


Ambulansen kan ryke

Lund-ambulansen legges ned. Kommunen har ikke råd til å betale for tjenesten, skriver Agder Flekkefjord Tidende.
Den budsjetterte egenandelen for 2013 var på 55.000 kroner. Det tallet sprekker så det holder, og rådmann Rolv Lende anslår at driften av ambulansen vil koste Lund kommune 807.689 kroner i år.
– Årsaken til økningen skyldes hovedsakelig økt oppdragsmengde (320 turer i år mot 210 i 2012), samt at det ikke er igjen tilstrekkelig med ansatte som er villig til å arbeide 1:5 (lønn for hver 5. vakttime), forklarer rådmann Lende i sin saksinnstilling.
Dersom ambulansedriften videreføres i 2014 slik driften er nå, vil kommunens egenandel bli ca 1,0 mill kr.
– Forutsatt at ambulansedriften avvikles må det finnes forsvarlig løsning på hvordan trygghetsalarm utenfor omsorgssenteret utløst på natt skal betjenes.
Rådmannen forklarer at ambulansedriften er SUSs ansvar, og en vil anta at de ordner videre ambulansedrift via Egersund og Flekkefjord dersom Lund kommune sier opp avtalen.
Les mer om saken hos Flekkefjord Tidende