Hopp til hovedinnhold


Akuttberedskap i sykehus – også et verdispørsmål

Det er absolutt uforståelig at byråkratene skal «smykke» seg med pasientsikkerhet og kvalitet, når deres handlinger fører til det stikk motsatte, står det i en kronikk i Dagens Medisin.
2015 BLIR ET viktig år i kampen for en sykehusstruktur som tjener folket, og som ikke passer best for de som vil tjene på folket. Kampen for akuttberedskapen og tryggheten for folk flest, står nå. Vi må ta Helse-Norge tilbake, fra et helsediktatur som er resultat av foretaksmodellen, hvor vanlige demokratiske spilleregler ofres, i direktørenes og styrenes egenrådige luftslott-ønsker.
Sykehusstrukturen skal ikke bestemmes av en høytlønnet elite, hvor «kunnskapen» i stor grad kommer fra rådyre konsulentselskaper som har enorm makt, men ingen medisinsk kompetanse. Sykehusstrukturen skal være et resultat av fornuftige, politiske beslutninger. Hva høytlønnede direktører, styremedlemmer og konsulent-tjenester koster samfunnet, er det nok «best» vi ikke vet. Dette er ekstremt store summer som går på bekostning av pasientbehandling.
AVVIKLING. Helseforetakenes sentraliseringsiver fører til langt færre senger, langt færre ansatte, mindre pasientsikkerhet, mer kaos, flere utsettelser, lengre køer, mindre oversikt og dårligere kvalitet. Over hele landet foregår en avvikling og reduksjon av helsetilbud. Sykehus nedlegges, akutt-tilbud fjernes fra sykehus, og psykiatri- og rehabiliteringsinstitusjoner legges ned eller reduseres.
På toppen kommer nå trusselen om redusering av ambulanseberedskapen. Protestene er enorme over hele landet. Sentraliseringen har allerede gått altfor langt, og byråkratene tar mål av seg til å få nedlagt omtrent halvparten av norske akutt-sykehus. Dette skjer selv om behovet for helsetjenester vil øke med 41 prosent fram mot 2030.
Byråkratene påberoper seg pasientsikkerhet og kvalitet, og mener seg berettiget til å få gjennomslag for hva som helst av nedleggelser og omorganiseringer. Konkurranse og økonomisk lønnsomhet går foran pasientens velferd.
Les hele kronikken hos Dagens Medisin