Hopp til hovedinnhold
Sorry!


Aiai! Feil svar på quiz om blod i tidsskriftet

En våken leser har gjort oss oppmerksom på at det er oppgitt feil svar på tre av de ti spørsmålene.

Vi beklager fadesen og prøver å rette opp så godt vi kan her.

Ifølge denne våkne leseren, så er svaret på det første spørsmålet også diskutabelt:

Hvor mye blod finnes i en voksen kropp?

Svaralternativene er ca. 30 ml/kg , 50 eller 70 kroppsvekt.

Svaret hos oss er cirka 70 ml/kg kroppsvekt, men leseren mener dette bør ligge mellom 60 og 65 ml/kg kroppsvekt.

De tre andre er rene trykkfeil - antakelig fordi spørsmål er byttet om:

Hva er hematokrit?

Her skriver vi at riktig svar er 3a. Volumandelen i hvite blodceller. Riktige svar er 3c. Volumandelen av røde blodceller i blod.

7 og 8 har også feil:

Hva er normal PH i blod? spør vi på spørsmål 7.

Her er svaralternativ C riktig, ikke B. Altså 7,4 og ikke 7.

Til slutt 8: Hva skjer om du injiserer sterilt vann i blod?

Her står det at C er korrekt svar, men B er korrekt. Det er farlig å injisere sterilt vann i stedet for fysiologisk saltvann!

Vi legger oss fullstendig flate for at det ikke er lest god nok korrektur her.