Hopp til hovedinnhold


Ahus-satsing blir nasjonal politikk

Ahus’ satsing på flere erfarne spesialister i akuttmottaket har ført til redusert liggetid og bidratt til effektivisering tilsvarende en hel sengepost. Satsingen blir nå nasjonal politikk, ifølge Romerikes Blad.
Akuttmottaket ved Ahus er det største i landet, og fikk i september inn 117,4 pasienter i snitt hvert døgn – mot 107,7 i september i fjor.
Mottaket ferdigbehandlet i september 922 pasienter. Hele 70 prosent av pasientene som behandles i akuttmottaket, sendes hjem etter om lag ett døgn.
– Den store liggetidsreduksjonen på Ahus den siste tiden er i stor grad et direkte resultat av det som er gjort ved akuttmottaket, konstaterte fungerende administrerende Ahus-direktør Stein Vaaler da styret onsdag ble orientert om status for sykehusets satsing på akuttmedisin og medisinsk ø-hjelp.

Sparer inn en sengepost

I tillegg til at akuttmottaket er utvidet og bygget om, består satsingen blant annet i økt kompetanse og flere erfarne spesialister i akuttmottaket. «Utvikling og optimalisering av driftsmodell i avdeling for akuttmedisin med akuttmottak, bruk av Akutt 24 som klinisk beslutningsenhet og utvidet akuttpoliklinikk bidrar til tidlig og riktig diagnostikk og behandling på lavest effektive omsorgsnivå, og gir pasientkvalitet og god ressursstyring,» heter det i orienteringssaken til styret.
Direktør Yngve Mikkelsen ved medisinsk seksjon på Ahus kunne vise til gode erfaringer etter at akuttmottaket tidligere i år ble bygget ut og omorganisert.
– Vi er rett og slett blitt mer effektive, og har bidratt til en effektivisering av senger som tilsvarer en hel sengepost, slo han fast i orienteringen til styret.
– Vårt mål er at dette skal bli en modell for hele landet, fastslo en begeistret Bent Høie overfor Romerikes Blad.
Les mer om saken hos Romerikes Blad