Hopp til hovedinnhold


40 minutter til akuttmottak

I dag tar det bare minutter fra sentrum av Elverum til sykehuset i byen. Blir hovedsykehuset ved Mjøsbrua en realitet, vil det ta 40 minutter å komme seg til nærmeste akuttmottak – med ambulanse, skriver Østlendingen.
Dette kan føre til økt utrygghet blant folk, går det fram av samfunnsanalysen for et nytt felles akuttsykehus i Innlandet.
Analysen er nå klar og overlevert styret i Sykehuset Innlandet. I analysen kommer det fram at det er pasientene som tilhører opptaksområdet for sykehuset i Elverum som kommer verst ut når det gjelder reiseavstand.
– Ulempene vil bli oppveid av at behandlingstilbudet er så mye bedre når pasienten kommer fram, sier sykehusdirektør Morten Lang-Ree.
Videre påpeker han at kvaliteten på behandlingen underveis i ambulansen vil bety mye. Han understreker også at et forbedret luftambulansetilbud i Østerdalen og Innlandet for øvrig må knyttes opp mot hovedsykehuset, som nå planlegges.
Les mer om saken hos NRK