Viktig høring: Enklere tilgang til helseopplysninger for behandlere

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c for at helsepersonell enklere skal få tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring.

Inni ambulansen. Foto: Thinkstock

Bestemmelsen åpner for innsyn i, eller tilgjengeliggjøring av taushetsbelagte opplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp eller egen læring i tilfeller hvor helsepersonell tidligere har ytt helsehjelp til pasienten.

Initiativet til endring kan være med å sikre at blant annet ambulansepersonell skal kunne gjøre oppslag i pasientjournal for egen læring og kvalitetssikring.

Slik lyder paragrafen på lovdata.no:

§ 29 c.Opplysninger til bruk i læringsarbeid og kvalitetssikring

Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger etter særskilt anmodning gjøres tilgjengelige for annet helsepersonell som tidligere har ytt helsehjelp til pasienten i et konkret behandlingsforløp, for kvalitetssikring av helsehjelpen eller egen læring. Behandlingen av anmodningen kan automatiseres. Første punktum omfatter opplysninger som er nødvendige og relevante for formålet. I pasientens journal skal det dokumenteres hvem opplysninger har blitt gjort tilgjengelige for, og hvilke opplysninger som har blitt gjort tilgjengelige, jf. § 40.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å forenkle helsepersonells tilgang til opplysninger etter bestemmelsen.

Departementet ber om merknader til forslaget innen 19. september 2019.

Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer: regjeringen.no.

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg.

Alle kan avgi høringsuttalelser her 

 

Tidigere debatt: 
Ambulanseforum: For rigid taushetsplikt for helsepersonell

Aftenposten 19. desember 2018: «Dødelig personvern» av Torkel Steen

Aftenposten 26. desember 2018: «Pasientsikkerhet krever ikke lovbrudd» av helseminister Bent Høie(krever innlogging)

Aftenposten 27. desember 2018: «Skyggeboksing mot personvernreglementet?» av Datatilsynet

Aftenposten 1. januar 2019: «Helseministeren tilslører hva helsepersonell har lov til å søke av informasjon i pasientjournalen» av Olav Røise

Aftenposten 3. januar 2019: «Helseministeren bør lytte mindre til byråkratene og mer til de som faktisk leverer helsetjenestene» av Torkel Steen

Aftenposten 7. januar 2019: «Bent Høie om personvern-konflikten ved OUS: – Noen har tolket reglene feil»

Aftenposten 8. januar 2019: «Personvern og pasientsikkerhet må balanseres» kommentar av Joachim Lund

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.