Dette er de vedtatte endringene innen prehospitaltjeneste:

  • Ambulansestasjon på Bessaker i Roan kommune overføres fra Helse Nord-Trøndelag HF til St. Olavs hospital HF.
  • Ambulansestasjon i Leksvik i Indre Fosen kommune overføres fra Helse Nord-Trøndelag HF til St. Olavs hospital HF.
  • Ambulansestasjon i Halsa overføres fra Helse Møre og Romsdal HF til St. Olavshospital HF.

Dette er de vedtatte justeringene av opptaksområder:

  • Nye Åfjord kommune blir en del av opptaksområdet til St. Olavs hospital HF.
  • Indre Fosen kommune blir en del av opptaksområdet til St. Olavs hospital HF.
  • Heim kommune blir en del av opptaksområdet til St. Olavs hospital HF.
  • Nye Volda kommune blir en del av opptaksområdet til Helse Møre og Romsdal HF
  • Spesialisthelsetilbud til Rindal samles som del av opptaksområdet til St. Olavs hospital HF