Ordfører: – Ledelsen i Helse Nord Trøndelag hevder at vi har en svært god ambulanseberedskap og god responstid i HNT. Jeg stiller meg undrende til den påstanden.

Dagen før Helse Midt Norge skal vedta endringer av foretaksgrenser som konsekvens av kommune- og regionreform, og to dager før Helse Nord Trøndelag vedtar en mulig reduksjon av ambulanseberedskap i flere kommuner, kan man lese at både HNT og HMN møter kritikken om responstider i media med «fake news» og «shit in shit out» og «villedende informasjon», skriver ordføreren i Trønder-Avisa.

Bakgrunn: Stempler responstider på helsenorge.no som «fake news»

Tidligere: Trolig stortingsflertall for lovfesting av responstider

Mer: Leder i Ambulanseforum om responstider – feil tall fører til mistillit

Les også: Direktoratet erkjenner – nasjonale responstidstall er summen av mange feil tall

Alvorlige antydninger om at den nasjonale kvalitetsindikatoren som utgis av Helsedirektoratet ikke er pålitelig for oss i Midt Norge. En kvalitetsindikator alle helseforetak i årevis har rapporterer inn til, og som viser at anbefalt responstid som ble vedtatt i 2000, fremdeles ikke holder mål for veldig mange norske kommuner.

En kvalitetsindikator alle andre regionale foretak, foruten Helse Midt Norge har levert tallmateriale til for året 2018.

Samtidig som både Helse Midt Norge HF og Helse Nord Trøndelag HF vurderer vedtak som kan få store konsekvenser for berørte kommuner, presenteres tall fra egen «vasket rapport» som en erstatning til de nasjonale tallene fra direktoratet.

Nå er det ikke slik, at det ikke kan finnes feilkilder eller behov for gjennomgang av Helsedirektoratets utregning av responstid, men at Helse Midt Norge som det eneste regionale foretaket i landet velger å regne responstid på sin egen måte, -gjør det vanskelig å sammenligne tallene med andre sammenlignbare foretak og kommuner.

Det er spesielt sårbart at tallene presenteres i en tid der økonomien i HNT er presset, og forslag om kutt i ambulanseberedskap fremmes.

Tema om lovfestet krav til responstid et hett tema på stortinget, og man kan stille seg spørsmålet om hvorfor HNT og det regionale foretaket viser så stor motstand til en slik kvalitetssikring, som en slik lovfesting vil gi? Det er lett å anta at motstanden kun skyldes økonomiske motiv.

Ambulanseresponstid er som navnet tilsier, en indikator på hvor lang tid det tar før AMBULANSEN er fremme, og som måles på lik linje over hele landet og utgis av Helsedirektoratet. Et forsøk på å «vanne ut» denne indikatoren med andre forutsetninger enn de som ligger til grunn, er etter mitt syn et dårlig kamuflert forsøk på å spare penger.

I mange tilfeller regnes akutte hendelser som tidskritiske, og pasienten bør raskt til sykehus for videre behandling. Da trengs vanligvis en ambulanse med bårekapasitet, og ikke et lokalt brannvesen med moderat kompetanse, som iverksetter livreddende tiltak mens DE VENTER PÅ AMBULANSEN!

Ledelsen i Helse Nord Trøndelag hevder at vi har en svært god ambulanseberedskap og god responstid i HNT. Jeg stiller meg undrende til den påstanden, så lenge tallene fra Helsedirektoratet tilsier noe helt annet.

Når man i tillegg vet at antall ambulanseoppdrag øker betraktelig hvert år, og framskriving tilsier at tjenesten vil få en betydelig økning de nærmeste årene, fremstår det som merkelig at HNT møter fremtiden med å bagatellisere tallmaterialet og redusere antall biler i regionen!

Les hele innlegget hos Trønder-Avisa

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.