Helgelandssykehuset og Bindal kommune er ikke enige om hva som er en forsvarlig ambulansedekning

Enhetsdirektør for prehospitale tjenester ved Helgelandssykehuset Bjørn Haug (i midten) mener ambulansedekningen for bindalingene er god nok med ambulansebil på Terråk, helikopter stasjonert i Brønnøysund og ambulansebåt stasjonert på Vega, skriver Brønnøysunds Avis (krever innlogging).

Helse- og velferdssjef Arne Bangstad er bekymret over ambulansedekningen i Bindal. Dersom en person har behov for akutt hjelp i en av kommunens veiløse grender og helikopteret ikke kan benyttes, må pasienten vente på ambulansebåten som er stasjonert på Vega. I påsken 2018 ble denne problemstillingen aktualisert da en hytteboer i Harangsfjord falt og slo seg stygt i hodet og måtte vente lenge for å få hjelp da helikopteret ikke kunne benyttes.

– Forsvarlig dekning

Bangstad sier spørsmålet om en ambulansebåt i Bindalsbassenget fortsatt ikke er løst og at han venter på en respons fra Helgelandssykehuset HF. Det er enhetsdirektør Bjørn Haug som har ansvaret for de prehospitale tjenestene i foretaket. Han viser til at bindalingene har sin beredskap gjennom ambulansebil stasjonert på Terråk, ambulansehelikopteret i Brønnøysund og ambulansebåten på Vega.

– Er ambulansebåt stasjonert på Vega og helikopter stasjonert i Brønnøysund tilstrekkelig beredskap for innbyggerne i Bindal og i særdeleshet innbyggerne i veiløse grender?

– Befolkningen i Bindal får sitt behov for ambulansetjenester dekket gjennom de tre enhetene nevnt over. Ifølge opplysninger vi har fått fra kommunen er det 25 personer som bor slik til at de ikke har fast veiforbindelse. Ambulansehelikopteret i Brønnøysund vil med en regularitet på cirka 70 prosent være i området på 15–20 minutter. Ambulansebåten fra Vega vil være i området på 75 minutter. Vi mener at det gir forsvarlig ambulansedekning for befolkningen, sier Haug.

Vurderer ny kontrakt

Oppdraget om vaktbåt i Bindal har vært utlyst to ganger. Første gang i oktober 2018, men tildeling ble avlyst fordi det ble avdekket at feil forskrift ble lagt til grunn. Oppdraget som ble lagt ut på anbud skulle bidra til å oppfylle Bindal kommunes lovpålagte forpliktelser i forhold til legevakt, klinisk veterinærvakt og brannvakt på ettermiddag, kveld og natt på hverdager og hele døgnet i helger på helligdager. Forpliktelsene gjelder særlig veiløse grender, men særskilt for veterinær er det et behov for skyss fra Sømna til Bindal etter at rutegående ferje har hatt siste avgang i retning Holm. I henhold til konkurransegrunnlaget gjelder dette en femårskontrakt med opsjon på ytterligere fem år med oppstart 1. mai i år. Kommunen har valgt en av tre tilbydere.

– Tilbudet fra J.B. Båtskyss var innenfor budsjett og vi har hatt møte med dem angående det praktiske. Med denne avtalen vil vi få en veldig god løsning på det kommunale tilbudet. Men jeg er på ingen måte fornøyd med at vi ikke har noen god løsning når det gjelder rød respons, sier helse- og velferdssjef Arne Bangstad i Bindal kommune.

Bangstad sier han har tatt kontakt gjentatte ganger med Helgelandssykehuset for å få en avklaring angående Helgelandssykehusets deltakelse i vaktbåt i Bindalsbassenget. I et brev datert 18. februar ber han om et møte med foretaket for å drøfte muligheter for en ny avtale basert på den forrige tildelingen.

– Ifølge Bangstad har ikke Helseforetaket respondert på denne henvendelsen som ble rettet til dere for over en måned siden. Hvorfor?

– Enhet for prehospitale tjenester mottok utkast til kontrakt mellom Bindal kommune og helseforetaket for cirka tre uker siden. Kontrakten skal erstatte en gammel kontrakt om samme tema og innebærer noen endringer i drift av båt. Vi må gjennomgå utkastet og vurdere den juridisk, driftsmessig og økonomisk før vi kan ta stilling til kontraktsinngåelse. Det vil ta litt tid, men kommunen vil få svar i løpet av relativt kort tid, lover Haug.

– Videre sier Bangstad at Bindal kommune kun har fått et muntlig svar om at det er satt av 300.000 kroner i budsjettet til Helgelandssykehuset for å bidra i vaktbåten. Har Helgelandssykehuset besluttet å gå inn med 300.000 kroner og hvorfor har ikke Bindal kommune fått dette bekreftet skriftlig?

– Vi har i dag en løpende kontrakt om medfinansiering og bruk av skyssbåt i Bindal. Vi har aldri sagt den opp. Kommunen ønsker en endring av kontrakten og har sendt et utkast til ny kontrakt til oss. Den skal vi vurdere, sier enhetsdirektøren.

– Bryter forskriften

Bangstad hevder videre at foretaket bryter forskrift om samordning av ambulansebåttjenesten med syketransport og transport av helsepersonell med båt. Helse- og velferdssjefen mener foretaket bryter paragraf 2 som dreier seg om planlegging av ambulansebåttjenesten slik at ambulansebåttjenesten også kan dekke behov for syketransport med båt og transport av helsepersonell med båt. Her står det at de regionale helseforetakene og kommunene skal samarbeide om planleggingen av behovet for båttransport av kommunehelsetjenestens og familievernets personell.

– Foretaket har brutt denne paragrafen og https://www.banett.no/pluss/2019/03/31/Helgelandssykehuset-og-Bindal-kommune-er-ikke-enige-om-hva-som-er-en-forsvarlig-ambulansedekning-18764540.ecetotalt sviktet sitt ansvar ettersom det har vært opp til Bindal kommune å planlegge slik at det også er en båttjeneste som dekker syketransport med båt og transport av helsepersonell med båt, sier Bangstad, som ikke forstår hvorfor foretaket ikke har ønsket å delta i denne planleggingen.

Haug viser til paragraf 1 i den samme forskriften som omhandler formål og omfang. Her heter det at forskriften omfatter bruk av båt som inngår i de regionale helseforetakenes ambulansebåttjeneste og som også benyttes ved syketransport og transport av helsepersonell.

Les saken her, men det krever innlogging

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.