Sykehussamling på Gaustad svekker akuttmedisinsk beredskap i halve Norge

Samling på Gaustad er et prestisjeprosjekt for sykehusledelsen ved Oslo universitetssykehus, uten pasienten i fokus, skriver Nils Oddvar Skaga fagansvarlig overlege i traumatologi, avdeling for anestesiologi, akuttklinikken, Oslo universitetssykehus Ullevål i et innlegg i Aftenposten.

Det samlede fagmiljøet kan være lokalisert hvor som helst, men «Samling på Gaustad» er helt uegnet til å ivareta de kritiske funksjonene for halve Norges befolkning.

Det akuttmedisinske miljøet arbeider etter mottoet: «Ikke bryt en akuttmedisinsk behandlingskjede». Det bryr ledelsen seg lite om.

«Samling på Gaustad» er et prestisjeprosjekt for sykehusledelsen i Oslo universitetssykehus (OUS), uten pasienten i fokus. Planleggingsprosessen er snudd på hodet, mot sunn fornuft: Først designer man et gigantsykehus, deretter planlegger man sykehusets funksjoner.

Den store bakvakten

Oslo universitetssykehus er et av Europas fremste akutt- og beredskapssykehus, med Ullevål som hovedleverandør av akuttmedisinske tjenester. Vi tar imot akutt syke og skadede fra Oslo, Helse Sør-Øst og resten av Norge, til alle døgnets tider, med stor entusiasme og vilje. I 2017 behandlet vi 27.000 kirurgiske og medisinske akuttpasienter.

Ullevål fungerer i stadig økende grad som «den store bakvakten» for sykehusene i Helse Sør-Øst. Kompetansen til å hjelpe kritisk syke er bygget opp gjennom flere tiår. Vi er et samlet team av mange yrkesgrupper i et unikt fagmiljø, som vi er stolte over å være del av. Det akuttmedisinske fokus gjennomsyrer hele organisasjonen.

Fagmiljøet må være samlet

Fagmiljøet har aldri hevdet at denne unike akutt- og beredskapsfunksjonen må ligge på Ullevål. Plasseringen kan være hvor som helst, men alle elementene i fagmiljøet må være samlet på ett sted, og med tilstrekkelig pasientvolum og fasiliteter til å opprettholde og utvikle tjenesten. Det må være «én dør inn» til et komplett behandlingstilbud.

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus vil nå bryte opp det akuttmedisinske fagmiljøet. De høyspesialiserte regionale og nasjonale funksjonene, inkludert traumesenteret, er tenkt samlet på Gaustad. Øvrige akuttfunksjoner skal legges til Aker.

Fagmiljøene er unisont enige om at dette vil være ødeleggende. Ullevål har i dag pasientgrunnlag på 480.000. Det er enighet om at man må ha minst 240.000 for å få tilstrekkelig mengdetrening. Gaustad vil kun få et pasientgrunnlag på 150.000. Utvidelsesmulighetene er begrenset, fordi tomten er for liten.

Transport langs Ring 3

Det reelle akuttsykehuset for Oslo blir et stort lokalsykehus på Aker. Dette sykehuset vil imidlertid være uten et samlet tverrfaglig miljø for å ivareta behovene til alle kritisk syke.

Det blir dermed et stort behov for transport av kritisk syke og døende pasienter langs Ring 3 til livreddende behandling på Gaustad. Et hovedprinsipp i akuttmedisinsk virksomhet – ikke å bryte en akuttmedisinsk behandlingskjede – tilsidesettes. Konsekvensen blir svekket behandlingskvalitet.

Beslutningen om å splitte eksisterende regionale akuttfunksjoner mellom Aker og Gaustad er aldri blitt risikovurdert. Fagmiljøene ved Oslo universitetssykehus har protestert kraftig, men er ikke blitt hørt. Dette kaller prosjektledelsen «ansattes medvirkning». Vi kaller det ignorering av faglige synspunkter.

Les innlegget hos Aftenposten

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.