– Det er mistillit mellom ansatte og ledelsen

Usikkerhet preger arbeidsmiljøet i prehospital klinikk i Helse Nord-Trøndelag, ifølge to tillitsvalgte og hovedverneombud i helseforetaket, ifølge Trønder-Avisa (krever innlogging).

Siste: Høyre og SP kritiske til Helse Nord-Trøndelags ambulanseplaner

Bakgrunn: Slik vil Sende endre ambulansekartet i Helse Nord-Trøndelag

Les også: Ambulansesjefen – innbyggerne i Snåsa holder seg stort sett friske

Mer: Kommuneoverlegen på Snåsa – naivt og svakt

Etter å ha prøvd å si fra internt flere ganger, velger de nå å fortelle i avisa om det de opplever som en vanskelig situasjon på arbeidsplassen sin.

– Det er egentlig en mistillit mellom ansatte og ledelsen i prehospital klinikk, sier Tone Wanderås, hovedverneombud i helseforetaket.

Trønder-Avisa møter henne sammen med foretakstillitsvalgt for Delta, Ketil Eide og hovedtillitsvalgt for Fagforbundet, Elin Austmo.

Kritikken fra de tre, rettet mot ledelsen i klinikk for prehospitale tjenester, kan oppsummeres i to punkt:

• Det hersker en fryktkultur blant ansatte ved klinikken, grunnet i frykt for represalier fra ledelsen.

• Det mangler informasjon om kommende endringer fra klinikkledelsen til ansatte som er berørt av endringene, og involveringen av tillitsvalgte og verneombud er dårlig og noen ganger ikke eksisterende.

– Jeg kjenner meg ikke igjen på noen som helst måte, svarer klinikkleder Øystein Sende.

Klinikklederen vil nå invitere de tre tillitsvalgte til det som kan bli «et interessant møte», ifølge ham.

«Fryktkultur»

– Folk er redde for å uttale seg om saker som angår arbeids-hverdagen deres, fordi de frykter represalier, sier Eide.

– Hvilke represalier?

– Hersketeknikker. Forsøk på å ekskludere noen. Å ikke bli hilst på i gangen, at man ikke får svar på mail, slike ting, sier Eide.

– Det hender vel nå og da at sjefen glemmer å svare på en mail?

– Nei, men når det går et halvt år uten at man får svar på ting, så …, sier Eide.

En plasstillitsvalgt Trønder-Avisa har snakket med den siste uka, hevder også at noen ansatte frykter å bli forbigått i kommende ansettelsesprosesser, dersom de stiller vanskelige spørsmål til ledelsen.

– Jeg har selv opplevd å bli forsøkt ekskludert fra interne prosesser jeg skal være med på, sier Wanderås.

Et verneombud skal ifølge arbeidsmiljøloven «tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet».

– Hvordan vet dere at ansatte er redde for å uttale seg?

– Fordi de kommer til oss tillitsvalgte med saker, sier Austmo, som sier det har vært en rekke vanskelige saker som omhandler dårlig eller manglende kommunikasjon med ledelsen i klinikken i løpet av de siste årene.

Mangler bevis

Noe som gjør situasjonen vanskelig, ifølge de tre, er at de i de fleste tilfeller mangler håndfaste bevis på hvordan det de kaller fryktkultur oppstår.

– Men jeg opplever også at det er en fryktkultur i klinikken, som jeg ikke ser i andre klinikker, sier hun.

Wanderås, Eide og Austmo jobber alle mer eller mindre tett med andre klinikker i helseforetaket, og de opplever alle at det kun er prehospital klinikk som har utfordringene de beskriver.

«Etterlyser informasjon»

Ambulansetjenesten er den største avdelingen i klinikken. Tirsdag fortalte klinikkleder Øystein Sende i Trønder-Avisa om hvilke endringer han jobber med i ambulansetjenesten for neste år og i årene som kommer. Flytting av en ambulansestasjon og fjerning av en ambulanse i Snåsa står på listen over flere mulig endringer.

– Det som sto i artikkelen skapte mye uro og usikkerhet, fordi det sto ting der som vi ikke visste om fra før, sier Eide.

Ifølge ham har ikke ansatte i Snåsa fått svar på hva som skjer med jobbene dere, dersom Snåsa-ambulansen blir erstattet med helsevaktbil, slik klinikken er i forhandlinger med kommunen om.

Han sier de aksepterer at klinikken må spare penger, og at det må gjøres endringer. Proble- met er måten det gjøres på, ifølge de tre, som opplever å måtte bruke mye tid på «etterretning» for å finne informasjon omkring kommende endringer på arbeidsplassen sin.

– Mange spør meg om hva som skjer nå, men jeg får jo heller ikke vite noe. Jeg får mer informasjon fra sosiale medier og avisutklipp jeg får tilsendt, sier Eide.

Les mer om saken hos Trønder-Avisa (krever innlogging)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.