– Pasienten ble feilinformert av ambulansepersonellet

Det er fylkesmannens oppfatning at pasienten ble feilinformert av ambulansepersonellet, og legevaktslegen heller ikke fikk riktig informasjon om de faktiske forhold, skriver Vesterålen Online (krever innlogging).

Det sier fylkeslege Jan-Petter Lea hos Fylkesmannen i Nordland i en vedtak mot Nordlandssykehuset. I «dommen» sier Fylkesmannen at Nordlandssykehuset Vesterålen (NLSH) og Hadsel kommune har brutt to paragrafer i spesialisthelsetjenesteloven og akuttmedisinforskriften. De har også handlet i strid med en overordnet samarbeidsavtale mellom NLSH og Hadsel kommune.

Pasienten hadde hjerneslag

Kort sagt ønsket den aktuelle pasienten i denne saken undersøkelse av lege, men fikk beskjed fra helsepersonell om å kontakte fastlegen dagen etterpå. Etter å ha kranglet seg til både ambulanse til NLSH på Stokmarknes og legeundersøkelse, viste det seg at pasienten hadde hatt hjerneslag. Du kan lese mer i VOLs første artikkel om denne saken, som vi skrev i februar:

Opplæring og trening

I vedtaket fra fylkeslegen viser han til forskriften om krav til og organisering av kommunal legevaktordninga, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste, om at alle ledd i den akuttmedisinske kjeden skal ha nødvendig opplæring og trening i å utføre egne oppgaver samt trening i samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den akuttmedisinske kjeden.

Konklusjonen fra Fylkesmannen i Nordland er at Nordlandssykehuset HF har brutt spesialisthelsetjenesteloven ved behandling av pasienten.

– Fylkesmannen finner at Hadsel kommune og Nordlandssykehuset HF ikke har etablert rutine som sikrer god informasjonsutveksling og kommunikasjon iakuttmedisinske situasjoner og har heller ikke tilrettelagt for at vaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden har nødvendig kunnskap om system, ansvar og roller. Dette er i strid med den overordnede samarbeidsavtalen mellom Nordlandssykehuset og Hadsel kommune, konkluderer fylkeslegen.

Samtidig ber han Nordlandssykehuset om å gjennomgå saken internt og i samarbeid med Hadsel kommune, hvor målet er å etablere et system som hindrer at liknende hendelser skjer i framtida.

Tar avgjørelsen til etterretning

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset sier i en kommentar til Fylkesmannens beslutning at helsefortaket har tatt avgjørelsen til etterretning og at de følger opp saken i henhold til den anmodning Fylkesmannen har kommet med i sin avgjørelse.

Helse- og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius, ønsker ikke konkret å kommentere Fylkesmannens endelige vedtak om lovbrudd, som rammer kommunen direkte.

– Nordlandssykehuset og kommunen er bedt om å rapportere tilbake til fylkesmannen. Det vil bli gjort i et svarbrev dit og ikke gjennom media. Ut over det har jeg ingen kommentar, sier helse- og omsorgssjef Marion Celius i Hadsel kommune til VOL.

Vedtaket fra Fylkesmannen kan ikke ankes. «Dommen» mot NLSH Vesterålen og Hadsel kommune er derfor endelig. Informasjonen som sykehuset og kommunen er pålagt å sende til Fylkesmannen, vil inneholde tilbakemeldinger om hovrdan sykehuset og kommunen skal rette opp forholdene som Fylkesmannen har kritisert.

Hadde plikt

I «dommen» som nå foreligger, har Fylkesmannen i Nordland vurdert saken og kommet med sin konklusjon. Etter spesialisthelsetjenesteloven hadde NLSH og Hadsel kommune plikt til å tilby og yte forsvarlige helsetjenester. Kravet om forsvarlighet er forankret i anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og allmenne normer i samfunnet for øvrig. Dette klarte ikke NLSH og kommunen å ivareta.

– Etter spesialisthelsetjenesteloven har helseforetaket en plikt til å sørge for at pasienten får den informasjonen han eller hun har rett til å motta. Pasienten skal også ha informasjon om sin helsetilstand og om innholdet i helsehjelpen. I følge bestemmelsene går det fram at plikten til å gi informasjon påhviler det enkelte helsepersonell som har det faglige ansvaret for helsehjelpen, sier Fylkesmannen i Nordland i sin «dom» i et brev til Nordlandssykehuset.

Opplæring og trening

Fylkesmannen slår også fast at kommuner og regionale helseforetak etterakuttmedisinforskriften skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i de ulike tjenestene i den akuttmedisinske kjeden, og sørge for at innholdet i disse tjenestene er samordnet med de øvrige nødetatene, hovedredningssentralene og andre myndigheter. Virksomhetene skal også gi nødvendig opplæring og trening i å utføre egne arbeidsoppgaver og trening i samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den akuttmedisinske kjeden.

Les mer om saken her (krever innlogging).

Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.