– Flere med hjerneslag kan få effektiv behandling

Trombolyse hadde bedre effekt enn placebo hos pasienter hvor det var ukjent når hjerneslaget inntraff, ifølge en randomisert studie. – Dette har implikasjoner for behandlingspraksis i Norge, sier leder av Norsk nevrologisk forening til Dagens Medisin.

Hjerneslag. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Les også i Dagsavisen: ALARM! Vi må redde flere med hjerneslag: Norge har det beste nasjonale resultatet når det gjelder akuttbehandling med blodproppløsende medisin ved hjerneslag. Men det hjelper ikke å ha verdensrekord hvis ikke vi lar de som trenger behandlingen få den. I Norge gis blodproppløsende medisin (intravenøs trombolyse) til 21 % av de som rammes. Ingen andre land kan vise til like sterke tall nasjonalt. Dette er verdensrekord! Men variasjonen er for stor – noen steder får kun 8 % behandlingen.

Studien, som er publisert i New England Journal of Medicine (NEJM), finner at sammenlignet med placebo, hadde pasienter som fikk MR-veiledet trombolyse (alteplase) statistisk signifikant bedre funksjon 90 dager etter trombolyse enn pasienter som fikk placebo.

Et godt utfall ble oppnådd hos 53,3 prosent av slagpasientene som fikk trombolyse og hos 41,8 prosent i placebogruppen.

Det var flere blødninger og flere dødsfall i trombolyse-gruppen, men forskjellen var ikke statistisk signifikant.

I NEJM-studien har forskerne sett på såkalt diffusjons-FLAIR-uoverensstemmelse, som betyr at hjerneinfarktet ses på diffusjonsvektet MR, men ikke på FLAIR. Målet er å se hvor mye hjernevev i infarktområdet som kan reddes.

Studien er finansiert gjennom forskningsstøtte fra EUs 7. rammeprogram.

Trombolyse for én av fem
Nåværende anbefalinger er at trombolyse bør gis så raskt som mulig og helst innen 4,5 timer etter symptomdebut. I norske retningslinjer for behandling av hjerneslag er anbefalingen at trombolyse fortrinnsvis bør gis innen 3 timer og kan gis inntil 4,5 timer fra symptomdebut.

Ifølge Aamodt viser studier at fra 14 til 27 prosent av hjerneslagene har ukjent symptomdebut.

– At bortimot en fjerdedel av pasientene har ukjent symptomdebut er betydelig, og derfor er det utrolig viktig at også denne gruppen kan vurderes for revaskulariserende behandling ved seleksjon basert på radiologisk diagnostikk. Det er utviklet persontilpasset behandling også i den hyperakutte fasen. Vi står ikke lenger bare med stoppeklokke og skjemaer.

Andelen hjerneinfarktpasienter som får trombolyse er stigende. I 2016 var andelen på drøyt 18 prosent, og steg til 21 prosent i fjor, ifølge tall fra Norsk hjerneslagregister. Mye av forklaringen på at ikke flere får trombolyse er at de kommer for sent til sykehus.

Les mer om saken hos Dagens Medisin

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.