Danskene tar grep om nasjonal retningslinje for spinal stabilisering

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT Traume) tok initiativ i Norge for to år siden til å lage en felles retningslinje for spinal stabilisering. Nå har danskene gjort det samme. I deres system er det trolig bedre forutsetninger for at retningslinjen faktisk blir implementert nasjonalt.

Foto: Live Oftedahl

På traumatologi.no: Danskene sier takk og farvel til både nakkekrage og spineboardet

Fra Norge: Ny prosedyre for prehospital stabilisering ved mulig nakke- eller ryggskade

Tidligere: Nakkekragen i søpla?

Les også: E-læringskurs i spinal stabilisering på Nakos

Få i prehospital tjeneste ser egentlig noen fordeler ved at helseforetakene har ulike retningslinjer.

Danskene har fått hjelp av Elisabeth Jeppesen, leder av traumeregisteret, som også bisto i arbeidet med den norske retningslinjen.

«Formålet med denne retningslinjen er å sikre en ensartet behandling av voksne traumepasienter ved stabilisering av ryggsøylen, der det er en bekymring for potensiell utvikling av en sekundær skade i ryggmargen. Retningslinjen gjelder både prehospitalt samt inhospitalt, inntil det foreligger en avklaring,» står det i en danske retningslinjen som er lagt ut på MAGICapp.

Les også: Sideleie tryggest – også ved nakkebrudd

TEST DEG SELV: Spinalskader

Som i Norge følges GRADE-systemet hvor en sterk anbefaling gis fargen grønn, en svak anbefaling gis fargen gul og beste praksis som gis fargen grå. En sterk anbefaling må ha svært tydelig vitenskapelig evidens. Det har lite av praksisen i akuttmedisin per i dag.

Derfor: 

Svak anbefaling: Anvend kun stiv nakkekrage etter nøye overveielse. Der er ikke dokumentert gavnlig effekt og det er mulige skadevirkninger.

Svak anbefaling: Bruk backboard til spinal stabilisering av traumepasienter etter nøye overveielse. Det er ikke dokumenteret gavnlig effekt og det er mulige skadevirkninger.

Sterk anbefaling: Bruk ikke spinal stabilisering av traumepatienter med isolert penetrerende traume. Det er ikke dokumenteret gavnlig effekt og det er mulige skadevirkninger.

Praksis: Det er god praksis å bruke klinisk beslutningsstøtte til å vurdere hvorvidt traumepasienter bør spinalstabiliseres eller ikke.

Danskene har laget et flytskjema på dette.

Oppsummert: 

  • Svak anbefaling mot bruken av stiv nakkekrage.
  • Svak anbefaling mot bruk av backboard.
  • Svak anbefaling for bruk av vakummadrass.
  • Sterk anbefaling mot spinal stabilisering av pasienter med isolert penetrerende skade.
  • God praksis for bruk av klinisk beslutningsstøtte, herunder utarbeidet flytskjema.

Rutine uten evidens

I flere årtier har det vært en tradisjon for å rutinemessig stabilisere traumepasienter under transport til sykehus på et backboard med stiv nakkekrage for å unngå eventuelle sekundære skader på ryggsøylen.

Imidlertid er evidensen for om denne behandling er til gavn for pasientene mangelfull, samt at det har fremkommet i flere studier at det er mulige bivirkninger av denne behandlingen.

Det har resultert i en viss usikkerhet omkring den nåværende behandlingen. Derfor har det blitt utarbeidet forskjellige, for det meste utenlandske, behandlingsanbefalinger. I Danmark mangler det fortsatt konsensus omkring behandlingen.

For å få til en nasjonal konsensus er det dannet en nasjonal tverrfaglig arbeidsgruppe som består av spesialister fra relevante fagfelt. Målet er å harmonisere nye tverrfaglige og tverrsektorielle standardiserte og evidensbasert retningslinjer for disse pasientene i hele Danmark.

Endring av kurs

Arbeidsgruppen som står for utviklingen av «Nationale Kliniske Retningslinjer for Spinal Stabilisering af Voksne Traumepatienter i Danmark» består blant annet av representanter fra ulike medisinske virksomheter, samt andre aktører i helsevesenet hvor retningslinjen har betydning.

Medlemmene i gruppen er derfor ansvarlige for at de nye retningslinjene spres innenfor systemet via deres representerende organisasjoner.

Noen av aktørene (ATLS, PHTLS, ITLS) vil kunne gjøre oppmerksom på de nye retningslinjene i form av oppdatering av kurs. I andre tilfeller vil det være de forskjellige helsefaglige råd som skal stå for implementeringen.

Utover dette er det også planlagt deltakelse i relevante konferanser for å spre kjennskapen til de nye retningslinjene. På lokalt nivå vil man kunne forestille seg en oppdatering av den gjeldende lokale instruksen.

De prehospitale tjenestene i de fem helseregionene har i et møte i september 2018 tilkjennegitt at de vil avsette penger til å lage videomateriale om de ulike forflytningsteknikkene. Ambulance Syd har hovedansvar for prosjektet.

Studier

Det finnes adskillige studier, selv om alle har lav eller svært lav evidens, som tyder på at spinal stabilisering kan ha skadelige virkninger som for eksempel:
– smerter
– vevsischemi og utvikling af ulserasjoner
– negativ påvirket lungefunksjon
– intrakraniel trykkstigning
– lengre sykehusinnleggelses-tid
– økt antall av radiologiske stråler
– vanskeligere kliniske undersøkelser
– forsinket transport til sykehuset
– vanskelig intubasjon
– risiko for frakturskred i columna cervicalis hos eldre pasienter

Les masse mer om forskning og diskusjon hos MAGICapp her

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.