To forslag til slagsenter på OUS

I 2016 besluttet Helse Sør-Øst at alle Oslos slagpasienter skulle få én dør inn til slagbehandlingen. Nå har en arbeidsgruppe ved Oslo universitetssykehus (OUS) jobbet frem konkrete forslag til to ulike organisasjonsmodeller for å få til dette, melder Oslo universitetssykehus.

Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Les også: Slik undersøker du hjerneslagsymptomer mer systematisk

Mer: Hjerneslag rammer tusenvis og koster milliarder – må ha økt fokus

Tidligere i Ambulanseforum: Tidstyver i helseforetakene – stjeler liv og helse fra slagpasienter

Målet med den nye organiseringen er at slagpasienter skal få en dør inn til ett behandlingssted. Dette behandlingsstedet skal utføre alle typer behandling, også trombektomi (utfisking av blodpropp fra hjernens årer) i tillegg til trombolyse (medisin som løser opp blodpropper).

Mer: Flere sykehus skal utføre trombektomier

Les også: Prehospitale vurderingsverktøy er ikke perfekte

– Slagpasienter er en gruppe pasienter som ofte har mange tilleggssykdommer. Derfor er det viktig å ha inn kompetanse fra både nevrologer og medisinere (indremedisinere og geriatere, spesialister på sykdommer hos eldre). Derfor ser vi for oss ett tett samarbeid mellom nevrologer og medisinere uavhengig av modell, sier leder for arbeidsgruppen «Én dør inn» – Slagbehandling på Oslo universitetssykehus, Mona Skjelland.

De to modellene har noen fellestrekk og noen ulikheter:

Modell én, medisinsk modell:

  • Presenterer en løsning med delte vaktlag der medisinsk og nevrologisk bakvakt jobber i team.
  • Nevrologenes og medisinernes kompetanse utfyller hverandre i møte med pasientene.
  • Legen følger pasienten gjennom hele behandlingssløyfen i OUS.
  • I denne modellen er overlegene ansatt på slagavdelingen. Leger i spesialisering vil være ansatt på Nevrologisk avdeling for å få godkjent sin spesialitet.

Modell to, nevromodellen:

  • Består i en seksjonering av slagsenteret.
  • Én akuttseksjon der pasientene blir inneliggende inntil 72 timer. Akuttseksjonen er bemannet av nevrologer i for- og bakvaktteam.
  • Én subakuttseksjon som tar imot pasientene fra akuttseksjonen og har ansvar for behandlingen noen dager før de så utskrives eller overflyttes til andre sykehus. I denne seksjonen er det medisinere (slagleger) som har vakt.

Flere slagpasienter til OUS

I fjor ble 1700 pasienter innlagt på OUS med mistanke om slag. Nå skal sykehuset overta pasienter fra Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dermed vil OUS årlig motta vel 3000 pasienter som skal utredes med mistanke om hjerneslag.

– Dette skaper store utfordringer i akuttmottaket og for ambulansetjenesten. 60 % av pasientene som utredes for hjerneslag har en annen diagnose.

Les mer om saken hos Oslo universitetssykehus

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.