Skotsk studie: Bruk av trent personell i prehospital vurdering av nødsamtaler

Det skotske ambulansesystemet (SAS – Scottish Ambulance Service) er satt opp med tre legeledete pre-hospitale team for kritisk skadde pasienter (PHCCT pre-hospital critical care teams), skriver NKT Traume.

Vent med intubasjon! Fra traumemottak Ullevål. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl

Å sende ut dette teamet har til dels store ressursmessige, økonomiske og ikke minst beredskapsmessige konsekvenser.

I 2012 ble det derfor besluttet å opprette en løsning der spesielt trent helsepersonell ble stasjonert i ambulansesentralen, med den oppgaven å bedre identifisere de situasjoner hvor det var nødvendig å sende ut PHCC teamet.

Dette personellet ble rekruttert enten fra paramedisinsk luftambulansepersonell, eller personale spesielt trent for å overføre kritisk syke pasienter fra et lavere til et høyere nivå i behandlingskjeden («retrieval practitioners»), med bakgrunn enten som sykepleier eller med paramedisinsk utdannelse.

Før innføring av ordningen var det personell uten særlig traumekompetanse som vurderte alle nødsamtaler.

Artikkelen beskriver analyse av data før og etter innføring av ordningen med personell spesielt trent for å vurdere traumepasienter i ambulansesentralen. Data ble hentet fra to store databaser: Ambulansetjenestens egen database, samt det skotske nasjonale traumeregisteret.

I alt ble 99 702 telefonsamtaler analysert i en periode fra oktober 2011 til september 2012; 50 411 samtaler før og 49 291 samtaler etter innføring av ordningen.

Forfatterne konkluderer med at å ansette spesielt trenet personell til å vurdere nødsamtaler i ambulansesentralen er mest effektivt når det gjelder å sende ut adekvate ressurser til skadestedet, i dette tilfellet et legeledet traumeteam.

Sannsynligheten for (korrekt) å aktivere teamet når pasienten trengte det økte fra 11% til 26% og antallet aktiveringer av prehospitalt traumeteam ble nær tredoblet (tab 1). Denne forskjellen var også statistisk signifikant.

Imidlertid var det ingen signifikant forskjell på evnen til korrekt å angi når en pasient trengte traumeteamet (positiv prediktiv verdi). Dette gir imidlertid forfatterne ingen god forklaring på.

Forfatterne forsvarer også ordningen ut i fra et økonomisk perspektiv og synes også å mene at overtriageringen som ordningen medfører kan forsvares for å minimalisere undertriagering.

Les hele innlegget hos NKT Traume

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.