– Sykepleiere på brannbil er en dårlig løsning

Tiltaket med sykepleiere på brannbiler vil kunne føre til et svekket akuttmedisinsk tilbud, skriver Kurt Rønning, nestleder Yrkesseksjon helse og sosial Fagforbundet i Sykepleien.

Foto: Live Oftedahl

Tiltaket med sykepleiere på brannbiler vil kunne føre til et svekket akuttmedisinsk tilbud, skriver Kurt Rønning.

Intensjonen er utvilsomt god, men er sykepleiere på brannbil framtidas løsning for å opprettholde tilfredsstillende akuttmedisinsk beredskap? Fagforbundet tror ikke det og peker på andre og bedre løsninger.

Sykepleiens artikkel fra Røyrvik kommune reiser flere viktige spørsmål. Kommunen har overtatt det regionale ansvaret for akuttberedskapen. Det skjer etter at helseforetaket ikke lengre opprettholder sin beredskap.

Velger bort ansvarsområder

Fagforbundet er bekymret over en utvikling hvor helseforetakene kan velge seg bort ifra pålagte ansvarsområder. Det er prisverdig at kommuner tar ansvar når de ser at beredskapen og forsvarligheten ikke er god nok. I tettbygde strøk gis fullverdige og profesjonelle prehospitale tjenester, mens innbyggere i mindre kommuner må ta til takke med deltidsansatte brannfolk og helsepersonell som har andre primæroppgaver.

Fagforbundet har stort fokus på at du skal ha gode tjenester uansett hvor i landet du bor. Vi er engstelig for at den utviklingen vi ser i blant annet Røyrvik truer et grunnleggende krav om likeverdige tjenester.

Fagforbundet har vært en sterk pådriver når det gjelder Norsk Luftambulanses prosjekt «Mens vi venter på ambulansen» (MVPA). Forbundet har bidratt med mange millioner kroner til prosjektet. Dette startet flere år tilbake, da vi allerede på den tid så at det var områder som hadde behov for å styrke daværende beredskap.

Prosjektet var ment å styrke beredskapen og ikke bidra til at allerede bestående ordninger skulle svekkes. Det vi opplever nå er at ambulansestasjoner, dag- og døgnbiler blir lagt ned og erstattet med blant annet akutthjelpere. Realiteten er at vi står igjen med et svekket akuttmedisinsk tilbud.

Nye samarbeidsformer

Det er bra at myndighetene ser på mulige samarbeidsformer mellom kommuner og helseforetak når det gjelder akuttmedisinsk beredskap. Det er også en forutsetning i Samhandlingsreformen. Helseforetak og kommune skal inngå en samarbeidsavtale på det akuttmedisinske området. Vi forutsetter at dette prosjektet er behandlet i samsvar med krav til avtale.

I nasjonal veileder for avtaleinngåelsen vises det til at man skal sikre et helhetlig og likeverdig tilbud, og at dette samlet sett blir tilgjengelig og av god kvalitet. Det framgår ikke av veilederen at helseforetaket kan fraskrive seg ansvar, men det er nettopp det som skjer ved inndragelse av dagbil.

For Fagforbundets del er det viktig med klare grenseoppganger om hva som er prehospitale tjenester (spesialisthelsetjenesten) sitt ansvar og hva som er kommunens ansvar. Disse ansvarsgrensene er satt av nasjonale politiske myndigheter. De kan ikke endres i form av lokale ordninger.

Ansvaret knyttet til den ordningen som Røyrvik kommune i samarbeid med helseforetaket igangsetter nå, blir i denne forbindelsen uklart.

Nødvendig trygghet

Fagforbundet mener at dette kan organiseres på en bedre måte som ivaretar helseforetakets ansvar og samtidig gir befolkningen nødvendig trygghet for et likeverdig tilbud. Det framgår av artikkelen at det er behov for ressurser også innenfor prosjektet i Røyrvik.

Prosjektet gir ikke noen automatisk innsparing, men skal inntil videre belastes kommunen og ikke foretaket.

Flere steder i landet er det innført enmannsbetjente enheter bemannet med paramedisinere som enten opptrer alene eller i samarbeid med lokal legevakt. Disse rykker ut i egne utrykningskjøretøy. Disse er ansatte i helseforetaket og arbeider innenfor foretakets ansvarsområde. Erfaringene med slike enheter er etter det Fagforbundet kjenner til gode.

Les hele innlegget hos Sykepleien

Tidligere: Stenger ambulansestasjonen i Røyrvik for godt (2015)

– Den gule bilen er vår trygghet (2016)

18 vil jobbe på ambulansestasjonen i Røyrvik (2015)

Bakgrunn: Ambulansen i Røyrvik legges ned?  og På barrikadene (2014)

Les også: Vil lokke ambulansepersonell til Røyrvik (2015)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.