Når leger ber om ambulanse

Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus har bedt om en avklaring fra Helsedirektoratet om i hvilken grad leger har anledning til å rekvirere ambulanse og beslutte hastegraden.

AMK-sentralen i Sør-Trøndelag. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl

Helsedirektoratet skriver i sitt svar:

«Helsedirektoratet er gjennom brevet fra OUS og andre henvendelser gjort kjent med at leger, ofte fastleger eller legevaktleger, henvender seg til AMK med en forventning om at de kan rekvirere ambulanse og beslutte hastegrad for ambulanseoppdrag til pasienter de har tilsett og vurdert.

Under henvisning til diskusjonen over, legger Helsedirektoratet til grunn at henvendelser fra lege om bistand fra ambulansetjenesten, eller andre deler av spesialisthelsetjenesten, må anses som en anmodning om bistand, og at legen ikke kan anses å ha endelig beslutningsmyndighet på dette området.

Den samme vurderingen anses å gjelde i situasjoner der AMK henvender seg til en legevaktlege og anmoder om at han/hun skal rykke ut til en pasient, enten sammen med ambulanse eller alene.

Samtidig finner vi grunn til å understreke at legens vurdering av pasientens behov for ambulansetjenester og hastegrad må tillegges stor vekt ved AMK-operatørens vurderinger og prioriteringer.»

Konklusjonen til Helsedirektoratet er at «vurderingen til en lege som har undersøkt og vurdert en pasient likevel (bør) tillegges stor vekt. Lege kan likevel ikke overprøve AMK-sentralens vurdering av behovet for ambulanseressurser og hastegrad.»

Les hele Helsedirektoratets svar her (PDF)

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.