– Det ble en forsinkelse av utrykningstiden, noe som ikke er akseptabelt på akutturer, sier Peter Sund, virksomhetssjef for ambulansetjenesten i Gävleborg.

Han forklarer at arbeidsgiveren ser svært alvorlig på håndteringen, som har inntruffet ved to tilfeller i forbindelse med akuttoppdrag.

Etter en intern utredning har regionledelsen besluttet å avslutte den midlertidige stillingen til den ene ambulansearbeideren. De to øvrige, hvorav en er ambulansesykepleier, har fått skriftlige advarsler.

Ingen pasient skal ha lidd skade av at utrykningstiden ble forlenget.

Les mer om saken hos Vårdfokus