DSB og Nkom publiserer felles notat om neste generasjon nødnett

Dagens Nødnett, som eies og forvaltes av DSB, tilbyr samfunnskritiske kommunikasjonstjenester til sine brukere, og statens driftskontrakt for Nødnett varer frem til utløpet av 2026, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. 

I tillegg til taletjenester har nød- og beredskapsetatene et økende behov for mobile bredbåndstjenester til kritisk bruk, som ikke kan tilbys gjennom dagens Nødnett. Det er derfor behov for å finne en løsning for neste generasjon nødnett (NGN) som kan tilby mobile bredbåndstjenester.

Regjeringen har i Digital agenda for Norge uttrykt at ekommyndigheten og berørte departementer sammen skal legge til rette for gode kommunikasjonstjenester for nød- og beredskapsetatene, og at regjeringen vil arbeide for at de kommersielle mobilnettene i størst mulig grad skal kunne bære framtidige tjenester for nød- og beredskapsaktørene.

I forbindelse med tildelingen av 700 MHz-båndet til mobile tjenester har Nkom anbefalt Samferdselsdepartementet (SD) at frekvensbåndet gjøres tilgjengelig for kommersielle mobilnett og at NGN realiseres i mobilnettene, fordi dette vil gi den samfunnsøkonomisk beste utnyttelsen av frekvensressursene. Med en slik løsning vil også nød- og beredskapsbrukere nyte godt av teknologi- og tjenesteutviklingen i de kommersielle mobilnettene.

En beslutning om hvordan neste generasjon nødnett konseptuelt skal realiseres, bør etter DSBs og Nkoms mening komme samtidig med beslutningen om bruken av 700 MHz-båndet. Ved valg av løsning må det samtidig foreligge en intensjon om hvordan løsningen skal realiseres økonomisk.

>> Neste generasjon nodnett i kommersielle nett – fremgangsmate for videre arbeid (pdf)

Les hele pressemeldingen hos DSB

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.