Bannerannonse

Kvinner mest utsatt for vold og ydmykelse på jobb

Kvinner opplever mer fysisk vold, utskjelling og ydmykende oppførsel på jobben enn norske menn. Og de opplever å ha det tøffere enn snittet for kvinner i EU, ifølge Dagsavisen.

Én av ti norske kvinner oppgir at de har opplevd ydmykende oppførsel og blitt skjelt ut på jobben den siste måneden. Det viser en rapport om arbeidsmiljø i Norge og EU som Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) legger fram i dag.

Kvinnene rapporterer i større grad enn norske menn om

* fysisk vold

* ydmykende oppførsel

* uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering

* utskjelling

Norske kvinner opplever også langt mer fysisk vold, trusler, ydmykende oppførsel og sexpress enn kvinner i EU, ifølge rapporten.

Forskjellen mellom kjønnene er også tydeligere i Norge enn i EU-landene.

Utsatte yrker

En del av forklaringen på kjønnsforskjellen er å finne i hvor kvinner arbeider, ifølge STAMI-forsker Cecilie Aagestad.

– Tallene speiler at mange norske kvinner jobber i yrker der de møter mennesker, sier hun.

Ansatte i de tradisjonelt kvinnedominerte helse- og sosialyrkene og i politiet er de som i størst grad rapporterer om fysisk vold, ifølge norske data i Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø fra Statistisk sentralbyrå. Når det gjelder trusler, er det de samme yrkesgruppene, men også andre tjenesteytende yrker og service- og restaurantbransjen, som er mest utsatt, påpeker Aagestad.

Les mer om saken og se de eksakte tallene hos Dagsavisen

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.