Bannerannonse

10 millioner til nytt helsevaktsystem på legevakt

Systemet skal prøves ut i et pilotprosjekt på bedre akuttmedisinsk beredskap. – Positivt, men for lite til å fullfinansiere prosjektet, mener UiB-professor Steinar Hunskår, ifølge Dagens Medisin.

I forslaget til statsbudsjettet for 2018 legges det opp til 10 millioner kroner som skal gå til oppstart av et pilotprosjekt med et helsevaktsystem på legevakt.

Målet er ifølge Helse- og omsorgsdepartementet at systemet skal sikre forsvarlig lokal akuttmedisinsk beredskap.

Prosjektet vil ifølge HOD gi erfaring og kunnskap om nye måter for organisering av akuttmedisinsk beredskap utenfor sykehus.

«Positivt»
Forsker, og tidligere leder av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm), Steinar Hunskår, har følgende kommentar til det som foreslås i statsbudsjettet:

– Det er veldig positivt at regjeringen setter i gang et prøveprosjekt på legevaktfeltet, og det er i tråd med HelseOmsorg21-strategien å utvikle tjenesteinnovasjon i primærhelsetjenesten. Slike prosjekter bør gjennomføres med forskningsbasert metodikk, og da er 10 millioner kroner for lite til å kunne gjennomføres med tilstrekkelig størrelse og tilstrekkelig validitet, det vil si en sikker utprøving med overføringsverdi, sier Hunskår til Dagens Medisin og legger til:

– Hvis det er ment som en startbevilgning, er det flott, men for å fullfinansiere et slikt pilotprosjekt, snakker vi om penger i en helt annen størrelsesorden.

Les mer om saken hos Dagens Medisin

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.