Ny nasjonal traumeplan vedtatt i hele landet

Nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2016 ble levert til fagdirektørene i de regionale helseforetak i september 2015. Nå er planen vedtatt i alle de regionale helseforetakene, melder NKT Traume.

Traumeplanen ble laget i 2015 og er først nå godkjent i alle RHF. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Her finner du hele traumeplanen

Grunnen til at den ligger tilgjengelig på nett er at den skal kunne revideres jevnlig, uten å måtte lage en helt ny plan. For eksempel er det allerede nå et avsnitt som trenger revisjon: Det har kommet nye antidoter mot perorale antikoagulantia slik at avsnittet om massiv transfusjon bør revideres.

Hvert regionale helseforetak har lagt sine egne formuleringer i vedtakene, men alle har godkjent planen som den forelå fra fagdirektørene.

Helse Midt RHF har tatt inn i vedtaket at oppfølgingen av traumeplanen skal skje i tett samarbeid mellom RHF’ene «for å sikre pasienter i hele landet størst mulig likhet i tilbud». 

Dette er en viktig påminnelse om intensjonen med hele arbeidet – pasientene bør få mest mulig enhetlig behandling uansett tid og sted.

Les mer om saken hos NKT Traume

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*