GRATIS: Nettkurs i håndtering av vold og risikovurdering i ambulansetjenesten

Risikoen for å bli utsatt for vold i ambulansetjenesten er til stede i hele verden. Geneva Learning Foundation tar initiativ til at man kan lære av hverandre på tvers av land og grenser. 

Se mer informasjon på engelsk her

Målet med kurset er å dele erfaringer, læringspunkter og verktøy om beste praksis på tvers av land. Det gir også muligheten til å bli kjent med folk i andre lands ambulansetjenester. Kurset foregår på engelsk, spansk eller arabisk.

I oktober 2016 tok over 700 stykker fra 70 land, som jobber prehospitalt, initiativ til å dokumentere vold mot ambulansepersonell.

I løpet av fire uker ble det dokumentert 72 voldshendelser, og det ble laget praktiske tilnærminger til å håndtere denne risikoen.

Hva oppnår du?

  1. Deltakelse i et globalt initiativ for å beskytte ambulansepersonell og andre helsearbeidere.
  2. Utvidet forståelse av prehospital akuttmedisin utenfor din lokale kontekst.
  3. Deling av problemer og utfordringer med likesinnede fra hele verden, og hvordan du kan løse disse.
  4. Forbedre risikoforståelsen din i eget land.
  5. Jobbe med likesinnede om å utvikle et kursprosjekt som kan brukes der du jobber.

På kurset må du:

  • gjennomføre en ukentlig oppgave, og beregne cirka 3-4 timer i uka på dette.
  • delta på en halvtimes ukentlig onsdagsmøte online med diskusjoner.

Tidspunkter:

  • Høstkurs 4. september – 11. oktober

Webinarer, altså nettmøter, vil bli gjennomført med jevne mellomrom.

Søk om å få bli med på kurset her 

Kurset er gratis. Du får et kursbevis etter endt kurs.

Fra tidligere deltaker:

«Kurset ga meg en dypere forståelse for risikohåndtering. Før kurset var jeg mest fokusert på de medisinske sidene ved oppdraget. Nå tar jeg også med potensiell risiko og beste praksis i vurderingen av hver situasjon.»

Mer info på Facebook her

Spørsmål til kurset: ambulance@learning.foundation.

Print Friendly

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*