Realistisk øvelse i Nøstvedttunnelen

Den 13. juni i år ble det gjennomført en realistisk tunneløvelse i Nøstvedt-tunnelen i Akershus. Det er en 3,7 kilometer lang tunnel på E6 sør på strekningen Assurtjern-Vinterbro.

Fagutviklingsparamedicene hadde planlagt øvelsen. Foto: Bjørn Askerød

Skrevet av Bjørn Askerød, stasjonsleder ambulansetjenesten Søndre Follo, Prehospital klinikk, Oslo Universitetssykehus,

Ambulansetjenenesen i Oslo og Akershus har hatt fokus på tunnelulykker i 2017, og har hatt egne fagdager hvor dette har vært tema. Det er mange tunneler i området. Derfor har det vært viktig å rette undervisningen mot tunneler og hva de byr på av utfordringer.

Norge har rundt 1000 tunneler med lengder på til sammen over 1000 kilometer.

I forbindelse med Nasjonalt risikobilde (NBR), en årlig analyse utført av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), ble det laget en delrapport i 2014, som viser at det er en betydelig utfordring for eksempel med brann i tunnel.

Arrangørene for øvelsen var VTS (veitrafikksentralen) og alle utrykningsetater var med.

Det var mange momenter som skulle øves fra de forskjellige etater. For ambulansetjenesten sin del var øvingsmomentene:

 1. Sikkerhet
 2. Innsatsvei
 3. Samarbeid med de andre etatene
 4. Skadetriage
 5. Samleplass
 6. Bruk av tverrslag

FUP (fagutviklingsparamedic) i område Sør (Søndre Foll, Nordre Follo og Prinsdal) hadde gjort en flott jobb med god planlegging.

Et av tverrslagene pasientene ble evakuert til. Foto: Bjørn Askerød

Scenario 1 minibuss med 15 personer kjørt inn i tunnelveggen. Flere skadd. Det ble rykket ut med tre enheter, samt en ambulanse fra Vestre Vikens ambulansetjeneste. Triage, behandling og evakuering av pasienter fra skadestedet ble håndtert raskt inn i evakueringsområder og tverrslag.

Scenario 2 skjedde ca. 15 min etter første ulykke 50 m unna. Bil kjører i enden på en annen bil som allerede står i kø. Det oppstår brann og røykutvikling. VTS starter viftene for å trekke røyk ut av tunnelen.

Det var viktig å etablere et godt samband fra start for optimalt samarbeid mellom etatene og samarbeidskanalen BAPS ble brukt flittig.

Når viftene ble startet skapte dette store utfordringer på sambandssiden for alle etatene.

Ambulansetjenesten fikk trent på alle momentene som var bestemt, og vi ser at tunnelulykker skaper ekstra utfordringer for alle etater og det er viktig å trene på slike hendelser.

Det ble gjort etatsvise evalueringer rett etter øvelsen og det vil bil utarbeidet en egen tverrfaglig evaluering senere.

Tunnelen ble stengt i begge retninger og det skapte store utfordringer på E6 og E18 inn og ut av Oslo. VTS åpnet tunnelene igjen etter cirka 1 ½ time.

Det er mye lærdom i å ha en slik øvelse. Ambulansetjenesten takker VTS for at de prioritere å stenge en tunnel slik at vi får mest mulig realistiske øvelser.

Fakta om Nøstvedtunnelen:

 • I 2016 ble tverrslag mellom tunnelløpene støpt inn som egne brannceller.
 • Toløpstunnel i 3660 meter.
 • To løp à to kjørefelt, løp mot Oslo har tre felt de siste 1,5 km.
 • Åpnet for trafikk i 2009.
 • Kjørefeltsignaler slik at det kan stenges av et felt eller begge felt ved omkjøring.
 • Døgntrafikk 39133 biler med 13 prosent tungbiler.
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*