POD fulgte ikke opp pålegg om utbedring av trippelvarsling etter trippeldrap

Etter trippeldrapet på Valdresekspressen ble Politidirektoratet pålagt å lage en konkret plan for å bedre samarbeidet mellom politi, brann og helse. Snart fire år etter tragedien, er arbeidet knapt påbegynt, ifølge VG.

AMK-sentralen i Sør-Trøndelag. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl

Det ble avdekket store og alvorlige mangler i nødetatenes arbeid da tre mennesker ble brutalt drept på Valdresekspressen i november 2013. Tre og et halvt år senere har Politidirektoratet (POD) fortsatt ikke fulgt opp det viktigste tiltaket de ble pålagt for å hindre liknende svikt.

Dette til tross for at POD ble gitt et detaljert mandat i mars 2016 med en eksakt tidsfrist for innføring av «nasjonale trippelvarslingsrutiner» for nødetatene politi, brann og helse.

  • Fra 9. mars 2016 og til dags dato er det ikke avholdt et eneste møte eller produsert et eneste dokument angående nasjonale trippelvarslingsrutiner.
  • Det første møtet i PODs arbeidsgruppe blir avholdt først 24. august i år – åtte måneder etter at arbeidet skulle vært ferdigstilt.

I etterkant av drapene på Valdresekspressen fikk POD i oppdrag å utbedre rutinene for trippelvarsling, for å sikre at alle de involverte blålys-etatene har en fast oppskrift for hvordan de skal samarbeide og dele informasjon for å gi raskest og best mulig hjelp.

Granskningsrapporten i etterkant av trippeldrapet hadde pekt på elleve punkter for forbedringer.

I arbeidsgruppen ledet av DSB ble dette skrellet ned til fire punkter. Trippelvarsling fikk høyeste prioritet.

Les mer om saken hos VG

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*