Prehospitalt forløp ved akutt hjerneslag

Seks av ti pasienter som kontaktet primærhelsetjenesten ble bedt om å møte opp på fastlegekontor/legevakt, noe som medførte unødvendig tidstap, skriver artikkelforfattere fra Ahus i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Les også: Store fremskritt i behandlingen av akutt hjerneinfarkt – det samme gjelder ikke hjerneblødning

Funnene fra studien kan bety at det bør fokuseres på spesifikk opplæring i raskere håndtering av pasienter med mulige hjerneslag for denne helsepersonellgruppen.

Bakgrunn for studien
Pasienter med akutt hjerneslag behandles ikke ofte nok med trombolyse på grunn av et begrenset tidsvindu og prehospital forsinkelse.

Hensikten med studien var å beskrive det prehospitale forløpet for disse pasientene, og spesielt hva som skiller pasientene som kontakter akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) sammenlignet med pasienter som kontakter fastlege og legevakt.

MATERIALE OG METODE

Pasienter med akutt hjerneinfarkt og intracerebral blødning innlagt ved Seksjon for akutt hjerneslag, Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus, ble inkludert i en prospektiv observasjonsstudie.

Data for det prehospitale forløpet (prehospital forsinkelse, medisinske kontakter) ble innsamlet i perioden 15.4.2009 – 1.4.2010.

RESULTATER

Totalt 299 pasienter ble inkludert i studien, med median alder 75 år, hvorav 48,5 % var kvinner.

Til sammen kontaktet 63,9 % av pasientene med akutt hjerneslag AMK-sentralen, og 93,7 % av disse ble transportert direkte til sykehus i ambulanse.

Av de pasientene som kontaktet fastlegekontor/legevakt per telefon, ble 60,7 % bedt om å møte opp på fastlegekontor/legevakt.

Pasientene som kontaktet og møtte opp på fastlegekontor/legevakt først, hadde mildere nevrologiske utfall (p < 0,001) og lengre pasientforsinkelse (p = 0,018) enn pasientene som kontaktet AMK-sentral.

I denne studien ble ni av ti pasienter som kontaktet AMK-sentralen transportert direkte til sykehus i ambulanse, mens kun fire av ti pasienter som kontaktet primærhelsetjenesten ble overført til AMK-sentralen og direkte sykehusinnleggelse.

«Omveien» om fastlegekontor eller legevakt medfører unødvendig tidstap og høy risiko for at pasienten ikke kan vurderes for intravenøs trombolyse eller trombektomi innenfor et begrenset tidsvindu.

Les mer om saken hos Tidsskrift for Den norske legeforening

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.