Nye sepsiskriterier kan føre til forsinket behandling

De nye kliniske sepsiskriteriene kan føre til forsinket diagnostikk og nedprioritering av alvorlig syke pasienter, skriver Steinar Konradsen og Aslak Hovda Lien i Tidsskriftet for Den norske legeforening.

Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Tidligere: Lær deg nye sepsis-kriterier. Fra SIRS til SOFA

Les også: Fokus på sepsis – skjult seriemorder

Test deg selvHva kan du om sepsis? 

JAMA: The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3)

Nye qSOFA- (Quick Sequential Organ Failure Assessment) kriterier er ment å erstatte de tidligere brukte SIRS- (systemisk inflammatorisk respons-syndrom) kriteriene.

Mange akuttmedisinske pasientforløp starter utenfor sykehus, og definisjoner og rutiner som ikke tar hensyn til dette, kan potensielt virke mot sin hensikt. Vårt perspektiv er fra en interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp-døgnenhet, 160 kilometer fra nærmeste sykehus.

Sepsis er en svært alvorlig tilstand med høy morbiditet og mortalitet.

Les også: To av tre med sepsis får ikke adekvat behandling

Forskning i Sverige: Sepsis oppdages ofte sent

Den totale insidensen er ukjent, men man regner med at sepsis er en av de viktigste årsakene til alvorlig, akutt sykdom på verdensbasis.

Ny konsenusdefinisjon

Sepsis bidrar til mellom en tredel og halvparten av dødsfall på sykehus. Sepsispasientene er i praksis en tidskritisk pasientgruppe, på samme måte som den mer etablerte internasjonale kvintetten akutt koronarsyndrom, hjertestans, hjerneslag, traumer og pustevansker.

I februar 2016 publiserte European Society of Intensive Care Medicine og Society of Critical Care Medicine en ny konsensusdefinisjon av sepsis og nye kliniske sepsiskriterier. Sepsis defineres nå som livstruende organdysfunksjon forårsaket av en dysregulert vertsrespons på infeksjon.

De nye sepsiskriteriene er kun validert for pasienter på sykehus, og det finnes få studier av kriterienes testegenskaper utenfor sykehus.

Sepsis definert etter qSOFA-kriteriene er en av de mest alvorlige presentasjonsformene av infeksjonssykdommer.

Ofte vil vi kunne identifisere alvorlige og behandlingstrengende infeksjoner før to eller flere qSOFA-kriterier er oppfylt, blant annet ved å bruke SIRS-kriteriene. Dette taler mot bruk av qSOFA-kriteriene alene.

Vår hovedbekymring

Gapet mellom SIRS-kriterier og qSOFA-kriterier gir oss et tomrom som inneholder pasienter med alvorlig infeksjon, der rask oppstart av behandling er avgjørende selv om qSOFA-kriteriene ikke er oppfylt.

Når inngangsporten til sepsisdiagnosen blir smalere, vil noen pasienter som tidligere fikk tidlig livreddende behandling nå ikke få det. SIRS-kriteriene er etter vår oppfatning fortsatt det beste instrumentet vi har for tidlig å sannsynliggjøre at pasienter har en alvorlig infeksjon og trenger rask oppstart av antibiotika.

Les mer om saken hos Tidsskriftet

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*