Nødnettdrift fra India: – Vi ser alvorlig på saken

NRK omtaler 7. februar 2017 en sak der brudd på rutiner hos en leverandør av leide linjer i Nødnett førte til at personell utenfor Norge i en periode hadde tilgang til driftssystemet for linjene, skriver DNK i en pressemelding.

Bakgrunn: Driftet Nødnett ulovlig fra India

Les også: Underleverandøren nekter for Nødnett-lovbrudd

Mer: Nødnettskandalen kan havne hos PST

– Vi ser alvorlig på saken. Dette er et klart tillitsbrudd mellom staten og leverandøren Broadnet, sier direktør i Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) Tor Helge Lyngstøl.

DNK mottok i desember 2016 et varsel fra sin driftsoperatør Motorola om et mulig avvik fra definerte driftsrutiner hos underleverandør i forbindelse med en feilsøking. Avviket ble bekreftet i møte med leverandøren.

I Nødnett-transmisjonen eies om lag 60 % av linjene av staten. Disse driftes av Motorola. Om lag 10 % av linjene leies fra Broadnet. Avviket gjelder leveransen fra denne leverandøren.

– Avviket som er oppdaget er ikke i tråd med avtalte driftsrutiner om at kritiske linjer i Nødnett skal driftes fra Norge. Vi er opptatt av å ha nasjonal kontroll over Nødnett, og det er urovekkende at den ene transmisjonsleverandøren vår ikke har operert i tråd med fastsatte rutiner. Saken følges tett opp også i det videre, sier Lyngstøl.

Broadnet har varslet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om forholdet.

Underlagt strenge sikkerhetsrutiner
Drift av Nødnett er underlagt strenge sikkerhetsrutiner, og det gjennomføres regelmessige tiltak for å sikre at kontrakts- og lovkrav er oppfylt.

Les mer om saken hos DNK

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*