Bannerannonse

Bli kjent med ny nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

SAMVIRKE: Da er en ny nasjonal veileder her. Den avklarer ansvarsforhold, skisserer sentrale prinsipper og hovedoppgaver for helsetjenestens innsats på større og mindre hendelser der flere nødetater har samvirke. 

Fra brannen i Lærdal. Foto: Morten Sortland, Sogn Avis

Fra brannen i Lærdal. Foto: Morten Sortland, Sogn Avis

Begrepene operativ leder helse (OLH) og fagleder helse (FH) erstattes med begrepene Innsatsleder helse (ILH) og Medisinsk leder helse (MLH).

Se hele veilederen her (pdf)

eller følg lenken til Helsedirektoratet her

Ledere og enkeltpersonell har ansvar for å gjøre seg kjent med innholdet, og prioritere trening og øving i samarbeid med øvrige aktører.

ILH og MLH sine oppgaver

Veilederen tar utgangspunkt i at helsetjenestens innsats skal ledes av Innsatsleder helse (ILH) og Medisinsk leder helse (MLH).

ILH og MLH bærer hvite refleksvester med «Innsatsleder helse» og «Medisinsk leder helse». Øvrig personell bærer arbeidsklær og merkevester som ved hverdagshendelser.

ILH har fast plass i innsatsleders kommandoplass (ILKO), og skal lede helsetjenestens samlede innsats i innsatsområdet, ved å fordele helseressursene, vurdere ressursbehovet, ivareta sikkerheten for helsepersonell, organisere helseinnsats, eventuelle samleplasser og evakueringslinjer.

MLH er øverste medisinske leder og ILHs medisinsk-faglige rådgiver. MLH har som hovedoppgave å lede arbeidet med akuttmedisinske vurderinger, prioriteringer og behandling av pasienter. MLH sin normale plassering er sentralt på skadestedet eller på en eventuell samleplass ved ventetid på transportressurser. MLH har ansvar for å prioritere og sørge for nødvendig behandling av pasientene i innsatsområdet.

Ved større hendelser

Kommer det mange ambulanser og andre helseressurser vil det være vanskelig for ILH å fordele hver enkelt ressurs til konkrete arbeidsoppgaver. Det kan da være aktuelt å utpeke en Ressurskoordinator helse som tar imot ressursene ved ankomst innsatsområdet og står for denne fordelingen.

Dersom det er behov for å forflytte pasientene fra skadestedet til et mer egnet opplastnings- punkt for ambulanse, og det samtidig er mangel på transportressurser, kan det være hensiktsmessig å utnevne en leder for arbeidet inne på skadestedet Leder evakuering og en leder ved opplastingspunktet Leder samleplass. De vil da koordinere arbeidet i hvert sitt område, med fokus på livbergende tiltak og hurtig transport av de mest alvorlig skadde.

Krever opplæring og øving

Implementering av veilederen vil kreve en betydelig innsats knyttet til opplæring og øving av personell for å dyktiggjøre personellet i lederoppgaver og organisering.

Veilederen må sees i sammenheng med:

  • Nasjonal traumeplan – Traumesystem i Norge 2015,
  • Nasjonal prosedyre for nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO),
  • Felles sambandsreglement for nødetatene og andre beredskapsbrukere, og
  • Nasjonal veileder for masseskadetriage m.fl.

Helsedirektoratet vil tilby et e-læringsprogram i samarbeid med NAKOS. Planen er at det skal være ferdig i første kvartal 2017.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.