Sjukehus på hjul – eller…?

For oss er det underleg at Ambulansetenesta som er så viktig i kritiske situasjonar av eit menneskes liv, i utgangspunktet berre skal bemannast med personell utan krav til høgskoleutdanning, står det i eit innlegg i Romsdal Budstikke.

Innlegget er skrevet av Gunhild Rolandsen, fylkesleiar Norsk Sykepleierforbund og Ruth Lindgaard, sjukepleiar i ambulanse og under vidareutdanning ved Høgskolen i Ålesund.

Samhandlingsreforma skal sørge for at pasienten får rett behandling på rett stad til rett tid. Dette fører til høgare kompetansebehov i kommunehelsetenesta, – og det same vil gjelde for ambulansetenesta,

Samhandlingsreforma skal sørge for at pasienten får rett behandling på rett stad til rett tid. Dette fører til høgare kompetansebehov i kommunehelsetenesta, – og det same vil gjelde for ambulansetenesta. Med den funksjonsfordeling som vil kome mellom sjukehusa i Helse Møre og Romsdal, vil det også bli meir behov for transport mellom sjukehusa.

Det er derfor med undring vi ser at Helseføretaket Ambulanse Midt-Norge skal drive ei spesialisthelseteneste ved hjelp av arbeidarar utan høgskoleutdanning, eller med minimal høgskoleutdanning. Ved utlysing av ledige stillingar lyser dei konsekvent ut for ambulansearbeidarar. Ambulansearbeidarane har ei solid utdanning frå vidaregåande skole, med 2 år teoretisk opplæring og 2 år læretid.

Det har mange gongar vore hevda av toppleiinga i Helse Midt Norge at ambulansetenesta vil vere sjukehus på hjul i framtida. Skal dette bli ein realitet må høgskolekompetanse både nyttast i større grad enn i dag, og verdsettast i denne tenesta.

Dersom vi ser til Sverige, så har dei der ein spesialitet i sjukepleia som kallast for Ambulancesjuksjøterska. Slik spesialitet burde vi hatt også i Norge.

Les heile innlegget hjå Romsdal Budstikke

66 Comments

 1. Skjønner ikke helt hva hun klager på. Nå starter i første omgang høyskolen i Oslo til høsten med en 3 års utdanning der hele fagplanen er relatert til akuttmedisin samt etikk, helse juss. operativ evner.Noe som vil helt klart forsterke tjensten.

 2. Er ikke annet å se her at disse to NSF representantene fyrer godt under en ny proffesjonskrig.

  I dag er Lov om Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus soleklare på kravet om bemanning. At de og deres forbund påerobrer seg så lite innsikt i en annen profesjon i helsevesenet hvor det det stilles krav til både faglig dyktighet og fysisk og personlig egnethet!
  At deres medlemmer ynker seg for ufaglært lønn er ikke annet enn smålighet, har du ikke fagbrevet er du heller ikke faglært i yrket. Vi er allerede og har vært i de siste årene sykehusets spydspiss og akuttmottaket på hjul dette er ikke noen ny målsetning.
  Jeg undrer meg hvordan disse to representantene kan gå så skråsikkert ut i avisen og spre regelrett misforståelser til den allmenne leser av mediumet de har benyttet seg av? Hvorfor kan ikke snart NSF innse at vi Ambulansearbeidere og Paramedics ikke er og har aldri vært deres vesle adoptivbarn de skal forsøke og assimilere inn i deres rekker!

 3. Etter min mening slik jeg leser det så er uttalelsene formet slik at det fremsettes påstander om at ambulansetjenesten ikke er nok faglig kvalifisert for prehospitalt arbeid. Artikkelen sier indirekte etter min mening at ambulanse personell bør byttes ut med sykepleiere som er mer kvalifisert. I dette demokratiske landet så må vi tillate meningsforskjeller og ytringer som dette. Det jeg noterer meg er selve holdningskulturen hos representantene fra NSF overfor ambulanse tjenesten. Mine bekymringer er om dette vil få et negativt arbeidsmiljø og atter en gang en kvalifikasjonskrig mellom sykepleiere og ambulansepersonell spesielt i Midt-Norge? Jeg undrer om disse representantene fra NSF bør inneha sine posisjoner. Deres uttalelser i artikkelen drar oss mange år tilbake igjen til gammel krangel. Vi må se fremover alle sammen og at vi skiller mellom prehospitalt og inhospitalt arbeid. Jeg ber om at representantene fra NSF avslutter disse uttalelsene og negative holdningene og konsentrerer seg om sitt eget arbeid.

 4. Sykepleier i Ambulanse says:

  NEMO, det vi driver med i sykebilen er medisin. Sykepleiere har en omfattende medisinsk utdanning, det har ambulansearbeideren også. Forskjellen på de to utdanningene er at Sykepleie er en bred medisinsk utdanning som tar for seg mye om hvert tema, mens ambulansefag er en spisset utdanning som i hovedsak dreier seg om medisinsk behandling til akutt syke/skadde personer. Det som mange mener er ønskelig er å få en bredere medisinsk utdanning som fører frem til arbeid i ambulanse, dette er en utdanning som trenger å ha det samme fokuset på akuttmedisin, men også utvide horisonten sin med fokus på forståelse av de mer avanserte anatomiske/fysiologiske/patofysiologiske emnene innen medisin, slik man for eksempel har i sykepleieutdanningen.
  Etter nærmere 2 år i ambulansetjeneste i 100% stilling har jeg erfart at de virkelig akuttmedisinske turene ikke kommer så ofte(som man kanskje skulle ønske)! Det vi driver med stort sett, er nettopp sykepleie. Derfor er det viktig at vi har et fokus som er bredere enn kun akuttmedisin, som også fokuserer på å ha et solid og dyptgående medisinsk grunnlag som gjør oss i stand til å behandle/informere og trygge pasienten på best mulig måte ved hjelp av faglig kunnskap.

 5. sivilist says:

  Støtter gunnhild rolandsen fult ut.Galskap slik det er.

 6. Trieu Nguyen says:

  Jeg uttaler som sykepleier, ambulansearbeider og snart medic ;)

  1. ny utdannet sykepleier uten klinisk erfaring har ingenting og gjøre i akuttmedisin! det er anbefalt min 2 år med. klinisk erfaring før en begynner i vidre.utdanning f.eks. og jobbe i spes.avd som akuttmottak.

  2. ja en lære mye grunnleggende ana/fysio/farma/mikro/ blabla! men hva hjelper det når en ikke ser sammenhengende av dette når man utføre det praksis ;) og sykepleierutd i dag har hmmmm 40t akuttmedisin ;)ny utdannet sykepleier er redd for og vise sin identitet når folk detter om i gata!

  3. paramedic utdanning er bra eignet mot prehosp.tjeneste, fylles med ana/fysio/farma/olh m.m men litt synd at etter ende karrierer i prehosp ikke kan jobbe andre plasser enn prehosp. noe sykepleier er mer fleksible ;)

  4. helt enig at prehosptjeneste må fylles med faglig og høgskoleutdanning. Noen som skjer med bachlor paramedic, selv om krav på paramedic på bil ikke vil komme før om mange år;) koster helseforataket og utdanne fagarbeider :) litt synd! spennede tider vi har foran oss med kompetanseheving…..
  lykke til!

 7. Veldig bra skrevet Trieu Nguyen. Sykepleiere som har akutt medisin som sin store lidenskap er velkommen inn i ambulansetjenesten. Har enda til gode og høre en sykepleier som ikke ønsker og ta de evnene de måtte mangle for og jobbe prehospitalt. Bare så synd at slike gamle tanter i NSF prøver og skape splid

 8. Paramedic says:

  Gidder ikke bry meg en gang om uttalelsene til NSF. De vet at de har tapt proffesjonskampen og kommer nå ut med uttalelser som ikke er korrekte. Det er tydelig at de som har skrevet dette ikke har innsikt i virkeligheten i prehospitalt arbeid. Så til dere som ikke forstår dette så er det bare å gå den normale veien så kan dere også jobbe prehospitalt.

 9. Det mest provoserende er at de går ut med regelrette usannheter om de prehospitale tjenestene i dette landert,og lyver allmenheten rett i ansiktet. Akuttmedisin og det forlengede løp er to forskjellige begrep. At sykepleier i amb kommenterer med at de har så bred medisinsk utdanning er i forsegselv legalt å påstå men hvor mye Akuttmedisin har de etter tre år på høyskole? Kansje noen timer på goodwill. Akuttmedisin er et fagfelt man aldri blir utlært i og mye av de ikke livstruende turene våres er ikke bare fra a til b det foregår mang kliniske undersøkelser underveis som vi besitter i vårt spekter av hjelpemidler for å avdekke om pasienten er stabil eller ikke det kan dere ikke komme unna. Det er forskjell på lengre pleie av en pasient og behandlingen de får i det varierende tidspekteret bak i en ambulanse. Endelig har bachelorutdanningen begynt å få grep og spre seg i landet og da får sykepleierne panikk da de åpenbart føler at de mister kontroll på det de betrakter som et lite adoptivbarn i helsevesenet. Det virker som NSF og høyskolene fornekter det faktum at idag er Ambulansetjenesten foretakenes spydspiss.

 10. Og NSF viser tydelig også er at de ikke helt vet hva som egentlig er forskjellen på pasientpleie inhospitalt og det å gjennomføre et ambulanseoppdrag fra begynnelse til slutt.

  kanskje de vil innføre ny primærundersøkelse også: NSFABCDE

 11. Sykepleier says:

  Ene artikkel forfatteren jobber jo i ambulanse tjenesten, så å hevde at hun ikke har innsikt er vel muligens litt feil. Bare en kommentar til at folk hevder de ikke vett hva det snakker om. Når det er sagt så trenger en ikke være enig med de.

 12. paramedicsykepleier (:- says:

  Inne på dette forumet er det flere som sier de er utdannet sykepleiere og samtidig.videre utdannet paramedic og fagbrev. Og samtidig rakker de ned på sin egen sykepleier utdannelse, forstår ikke helt problemet de vil fram til. Jeg selv er utdannet med fagbrev ambulanse og tok spl i ettertid . Erfaringen min er bare positiv og har økt mine kunnskaper betraktlig. uff vansklig å forklare i grunn, men ser mye mer sammensatte problemstillinger på en annen måte en jeg gjorde før. men sykepleiere er å foretrekke; mange jeg jobber med tar spl no på si, syns det er herlig. Her får en ikke trinn 2 viss en ikke er sykepleier, dette er noe legene på luft ambulansen har bestemt, vi blir bare flere og flere. På min stasjon er det 50% spl. Gjør som de gjorrde i sverige sa opp 25 amb arb fikk tilbud om å beholde jobben viss de tok spl. En må utnytte resursene

 13. Amb.arbeider says:

  NSF ser at kvaliteten og at kravene på den norske ambulansetjenesten har skutt fart og at utdanningen vår er på vei opp på et høyskole-nivå. Nå forsøker de å spenne bein på denne prosessen ved å undergrave vår kompetanse og ved å be oss se til den svenske ordningen.
  Dersom vi tillater bruk «Ambulancesjuksjøtersk»-ordningen her i Norge ville vi fjernet behovet for at ambulansefaget skulle tas opp på høyskole-nivå og vi ville dermed skutt oss selv i foten. (Skjer det tror jeg vi må vente lenge på behandling fra våre kollegaer «Ambulancesjuksjøterskane» i NSF..
  Sammen er vi gode, omfavn utviklingen.

 14. Att introducera ambulanssjuksköterskor på ambulans innebär inte alls att ambulansefaget inte tas upp på högskolenivå, det innebär det motsatta! En grundutbildning sykepleier tar 3 år och en vidareutbildning till ambulanssjuksköterska tar minimum 1 år (i Sverige iaf), alltså minimum 4 år högskola. Lägg till sjukhuspraktik innan man börjar ambulansutbildningen och du har en GEDIGEN grund för att lära dig prehospital akutmedicin. Kan inte annat än hålla med «Sykepleier i ambulanse»; den stora majoriteten av uppdrag i ambulans är just omvårdnad (sykepleie) som ju en sykepleier är proffs på. Akutmedicin är en specialitet som faktiskt inte borde ta mer än 1-2 år att lära sig om man har den bakgrunden. Det fungerar i alla fall väldigt bra i Sverige. :)

 15. Sykepleiere med grunn utdanning har ingen ting i en ambulanse og gjøre. Er så glad for at ambulanse faget har tatt steget opp på høyskole nivå. Og du paramedicsykepleier hvor i alle dager jobber du, der luftambulanse legen er medisinsk ansvarlig for tjenesten du jobber for?

 16. paramedicsykepleier (:- says:

  Det skulle du likt å vist morten, det er noen sykepleiere uten fagbrev de er som regel vikarer med vikarkurs, men majoriteten er ambulansearbeidere med sykepleierutdanning. Vi blir tilsatt i stillingskode som sykepleiere og lønnes som det, før det var jeg lønnet som ambulansearbeider med autorisasjon. men det er et faktum (:-

 17. Undrende says:

  Forfatterne skriver ikke at sykepleiere uten videreutdanning skal jobbe i ambulansetjenesten. De skriver at det bør være en Ambulansearbeider og en sykepleier med spesialisering i ambulansefag, gjerne også spesialutdanning som intensiv eller anestesi. Kanskje lurt å lese grundige før man kritiserer. Alle vil vi vel ha så god kompetanse som råd når man trenge akutt hjelp.

 18. Her var det mange mer eller mindre seriøse meningsyttringer. Det fornøyelige er at de gangene vi ber om møtetjeneste fra sykehuset fordi vi har en dårlig pasient, hvem kommer da? Jo spesialsykepleieren……………..

 19. Sykepleier says:

  og hvem er det som innehar det fleste stillingene som redningsmann på NLA og 330 jo sykepleiere, og for å jobbe på NLA flyet, hva må en være da… jo anestesisykepleier. Eventuellt hvem leder diverse sanitets styrker osv i militæret…. sykepleiere.

  Dette handler ikke om at amb ikke er flinke nok, men tror mange sykepleiere er dritt lei at amb personell skal ha det til at vår utdannelse ikke er god nok på akuttmedisin og henger seg bare opp i hva som faktisk blir kallet «førstehjelp» på sykepleier utdannelsen. Faktummet er at sykdomslære eks om diabetes, epilepsi, hjerte og kar sykdommer også er akuttmedisinsk kompetanse, farmakologi og legemiddel håndtering har vi så mye mye mer av, pediatri, akuttmedisin hadde vi som eget fag og bla bla bla. Jeg mener sykepleiere som eks tar PHTL og AHLR bør tas i mot med åpne armer i ambulansen og kompetansen bør annerkjennes. En driver med akuttmedisin også inhospitalt eks legevakt og akuttmottak. Men dersom det gjøres som andre land og lages en bachelor grad i ambulansefag og det settes som minstekrav for å jobbe i tjenesten så skal jeg annerkjenne at det også, da det må sies og være en sterk utdannelse akuratt som sykepleien er det.

  Men personlig så ville jeg heller vært sykepleier og eventuellt at det fantes en spesialist utdannelse som ambulansesykepleier ettersom en da ble utdannet til å kunne jobbe overalt. Hva gjør en amb person i dag når han ikke orker å lenger jobbe på bilen eller blir skadet ? Han kan ikke jobbe inhospitalt og kan ikke besvare 113… hadde grunnutdanning hans/hennes vært sykepleier så kunne all den fantastiske erfaringen og kompetansen blitt nyttiggjort på eks intensiven, akuttmottaket, legevakten, 113 (til å snakke med innringer).

  Det kan menes mye i denne debatten, men akuratt det siste poenget der mener jeg alle bør kunne se er et godt poeng.

 20. Sykepleier. Nå trur jeg du må sette deg mere inn i hva som kreves for og bli redningsmann i forsvaret, lufttransport, NLA, Bristow. Og hvem som hovedsakelig bemanner disse stillingene. i Norges største ambulanse tjeneste må man minimum inneha ambulanse fagbrev, men helst videre utdanning som paramedic for og få fast stilling. Det er noen flinke å ydmyke sykepleiere har kommet inn som vikarer. Som også etter vært tar det som trengs for og gå opp til fagbrevet. Det er slike sykepleiere vi trenger i tjenesten. Ikke sykepleiere som trur dem er fult rustet til prehospital arbeid etter 3 år på sykepleien. Det er en grunn til at det nå blir en egen 3 årig paramedic utdannelse.

 21. Kan også nevne at i Norges største akuttmottak Ahus holder dem på og ansette paramedic i mottak, som skal jobbe på lik linje med sykepleierne. AMK Oslo/Akershus sitter det også paramedic og tar imot 113 samtaler. Forsvaret har også åpnet øynene for folk med prehospital erfaring, der det var ambulansearbeider/paramedic som bla bemannet ambulanse helikopteret i Afganistan. jeg trur nok ikke vi blir arbeidsledig i framtiden. Spesielt vi som har dagens paramedic med 90 teoretiske studie poeng tar de få poengene vi måtte mangle for og skrive en bachlor oppgave.

 22. Dan Kristensen says:

  Svar til «sykepleier»:

  Mange av argumentene dine er jeg ikke uenige i. En utdannelse som kan brukes på tvers er utvilsomt gunstig. Slik jeg ser på fagplanen på bachelor paramedic studiet så vil svært mange av emnene være kompatible med sykepleier studiet og vis a versa.

  Når det gjelder sykepleier + kurs så regner jeg med at du mener AMLS og ikke AHLR… AHLR er noe våre ufaglærte vikarer behersker.
  Hjerte lungeredning er sannsynligvis også noe av de letteste oppdrag vi har. Der trenger man vanligvis ikke tenke, bare følge «plakaten»..

  Når det gjelder å jobbe på AMK så er det ganske tydelig at du enten jobber i et område hvor AMK driftes på gamlemåten eller ikke har peiling på hva du snakker om.
  På de AMK sentralene jeg kjenner til (Oslo/Akershus og Vestre Viken) så er det egne utsjekker for ulike posisjoner på sentralene. Medisinsk operatør som primært besvarer telefoner og ulike koordinator roller.
  På AMK Vestre Viken som jeg jobber under så er det helt riktig at det primært er sykepleierne som sitter som medisinsk operatør og ambulansearbeiderne som sitter som ressurskoordinator. Men vi har FLERE ansatte som betjener begge roller. Dette gjelder sykepleiere som kan koordinere og ambulansearbeidere som svarer 113 telefoner.

  Til «Harald» som skriver:
  «Det fornøyelige er at de gangene vi ber om møtetjeneste fra sykehuset fordi vi har en dårlig pasient, hvem kommer da? Jo spesialsykepleieren……………..»

  Det stemmer Harald at i noen områder så kommer det en anestesisykepleier i møte. Om man ser på norges desidert største ambulansetjeneste Oslo/Akershus så kommer det der ingen sykepleier i møte. Om man ser på Vestre Viken og Vestfold så kommer det heller ikke der noen sykepleier ut.
  Når jeg ber om bistand i Kongsberg området hvor jeg jobber så har jeg svært få bistandsalterantiver utover å få en kollega i møte.
  Jeg kan få støtte fra lufta, og nærmere Drammen så kan jeg få en anestesilege i møte. Dette er dog ingen fast ordning og dem kommer kun om dem har mulighet. Noe jeg desverre opplever at er litt for ofte.

  Personlig er jeg overhodet ikke i mot sykepleieryrket. Jeg har flere kolleager som er sykepleiere og jeg har stor respekt for mange av de dyktige sykepleierne som jeg leverer pasienter til i akuttmottaket og på legevakt.
  Jeg vet at på mange emner og spesielt på generell anatomi og fysiologi så har jeg enormt å lære.

  Men jeg er også svært stolt av yrket mitt og den jobben jeg selv gjør som ambualansearbeider. Jeg mener at jeg gjør gode vurderinger og tiltak for mine pasienter. Jeg er villig til å ta en fight når jeg møter noen i kjeden som ikke er villig til å yte for å sikre pasienten den beste behandlingen for akkurat denne pasienten. Det kan være seg en overlege, turnuslege, sykepleier eller whatever.

  Jeg har derimot liten respekt for de to damene i NSF som jeg mener det fremstår som har liten innsikt og respekt for yrket mitt og de tjenester vi leverer.

 23. amb arb/sykepleier says:

  Jeg jobber på en akutt bil i storbytjenste og jobber med mange vikarer og sykepleiere, har ingen problemer med de. erfaringen jeg har gjort meg. er at de er og har har høykompetanse og har ingen problemer med å hevde meg eller jobbe med de. jeg kjører 5000 turer i året av både røde og gule vurderingsturer, min erfaring de er flinke. jeg har jobbet over 20 år i ambulanse og føler jeg behersker jobben til fingerspissene. Vi har mange sykepleiere i jobb og mange tar sykepleien samtidig som de jobber.
  Jeg mener at vi treng sykepleiere i ambulanse, det er en naturlig plass for de og det har det alltid vært. vi har turer i tjenesten der det er krav om sykepleiere.
  All Honør til damene som kom med innspillet i NSF STÅ PÅ (:- En skal huske på at mange sykepleiere som jobber no på legevakt som har teke videre utdanning og ser de har en helt annen vurderingskompetanse som ligger mye høyere. Dette vet jeg. Vi treng også de som tar paramedic også er svært flinke, samme er ambulanse arbeiderene og, sammen er vi uansett et team. Vi kommer ikke utenom det.

 24. Er interessant og se at du kjører 5000 oppdrag i året når de travleste transport bilene i norge rundt 5-6 tusen turer i året i følge amis.

 25. Amb arbeider /sykepleier says:

  Vi går 12 timers skift dag og natt. Og har relativt korte turer. Det går rimelig unna for å si det slik og har 2 pauser på vakta en på 30 og en på 50 min. På mine vakter ligg det mellom 5- 14 turer i snitt.

 26. 14* 360 = 5040. ska si du er mye på jobb.

 27. Hvorfor sender de enda denne ambulansepersonellet på nsf sine reklame da hvorfor forsøker de hele tiden og tråkke på ambulansearbeidere…

 28. Amb arbeider /sykepleier says:

  Nemo husk at det finnes ambulansearbeidere som også er utdannet sykepleiere. jobben som de gjør i ambulanse er også sykepleie oppgaver.er det noe å bry seg om da.du gjør jo sykepleie oppgaver du og som for eks du observerer pasienter legger venefloner osv. Tenk positivt bra for pasientene du jobber tverrfaglig. Ikke heng deg opp i bagateller. Jeg selv er også utdannet ambulanse arbeider, og tilegg er jeg sykepleier og er ansatt som det.

 29. Amb arbeider / sykepleier

  De reklamerer jo med hele filmen sin samt småsegmenter at de velger og fremstille at det er sykepleierr på alle landets biler er ikke annet enn å forlede publikum og fyre opp under proffesjonskrigen de startet engang i tiden.

 30. i Norge har vi har kanskje verdas beste ambulansetjeneste, og driver kontinuerlig kompetanseheving av ALLE. Klart vi alle skal opp i nivå!
  Men har inntrykk av at denne artikkelen skrevet av NSF har med lønn å gjøre, de liker ikke å måtte begynne på «bunn»….med tilhørende lav lønn. Derfor angriper de det at ambulanseutdanningen er lagt til videregående nivå, med å fremheve at de er høgskoleutdannet og dermed underforstått har en høgere kompetanse.
  Ingen er tjent med slike angrep, jeg er 100% enig med NEMO at det tjener bare til å fyre opp under profesjonskrigen med tilhørende følelsesladede meningsytringer.

 31. Amb arb/sykepleier says:

  Sjønner ikke problemet amb, Jeg har sykepleierlønn og kjører ambulanse, skulle bare mangle, hvet du hvilken stillingsinstruks jeg har da. Jeg er jo utdannet ambulansearbeider og da.

 32. så fint:-) nei da er det jo ikke noe problem.
  Kanskje det bare er enkelte steder spl ikke får den lønna de burte?

 33. Gunhild Rolandsen says:

  I Ambulanse Midt Norge er det ikkje sjølvsagt at ein får løn som sjukepleiar om ein er det. Kun dei som var i stillingskode sjukepleiar før Amulanse Midt Norge tok over alle ambulansane fekk med seg den løna. Alle andre blir løna som fagarbeidarar dersom dei har fagbrev, og som ufaglært dersom dei ikkje har fagbrev. Sjukepleiarar får eit «kompetansetillegg» på 10000 i året (oppå løna som ufaglært, eller som fagarbeider) Har ein paramedic får ein eit tillegg på 15.000 pr år, men ein får ikkje både 10000 for sjpl. og 15000 for param. Har ein begge deler får ein kun 15000 opp på løn som fagarbeider. Det fins i Ambulanse Midt Norge spesialsjukepleiar(ar) som er løna som ufaglært og med kompetansetillegg kun kroner 10000.

 34. Amb arbeider /sykepleier says:

  Jeg tok spl utdannelse samtidig som jeg gikk i min 100% stilling som amb arbeider, fikk fri fra vaktenejeg måtte ha fri fra. når jeg var ferdig måtte jeg tegne ny arbeidskontrakt og ny stillingskode 300100 spl. Fikk da mer lønn og T-trinn tilegga steg betraktlig. Svært godt fornøyd med helseforetaket jeg jobber i (:-

 35. Gunhild Rolandsen says:

  Til Amb arbeider/sykepleier: Så bra! Godt at nokre helseforetak verdsett sjukepleiekompetansen :-)

 36. Det er da vel ingen som tvinger sykepleierene til å jobbe i ambulansen?

  Får en politibetjent som også jobber som ambulansearbeider tillegg? Siden han har omfattende operativ utdanning?

  Sykepleiere er knall! Men uten fagbrev bør de få lønn som ufaglært uten sykepleiertillegg… Ei heller når de eventuelt får fagbrev bør de få tillegg for sykepleien…

 37. sykepleier says:

  Kjenner jeg er drittlei hele denne profesjonskampen, men en ting er sikkert.

  Uansett hvor jeg jobber i helsevesenet så får jeg minimum sykepleier lønn og det skulle bare mangle, så hvorfor i all verden skulle ambulanse være noe untak? ambulansearbeidere får vel også amb lønn dersom de jobber på eks sykehjem osv. Jeg er utdannet sykepleier og det skal jeg lønnes som.

  Når det kommer til proffesjonskampen så mener jeg at en sykepleier som tar de samme kursene som en amb arbeider eks AHLR, AMLS, PHTLS, PLS og NOU:76 kurs er minst like om ikke mer kompetent enn ambulansearbeideren fra videregående. Når det så gjelder anestesisykepleiere med disse kursene så forstår jeg ikke hvordan noen kan mene at disse ikke kan ha en soleklar rolle og kompetanse i en ambulanse. Ambulanse arbeidere har ikke eneretten på akuttmedisin, både leger og sykepleiere kan få erfaringer på dette også inhospitalt og kan raskt bli kompetente på prehospital akuttmedisin. Det framheves ofte fra amb personell hvor inkompetente nyutdanne sykepleiere er, men vett dere hva, det samme gjelder andre veien også, har møtt mange ny utdannet amb arbeidere som har vært komplett udugelige, men de fleste lærer raskt og blir flinke, og tro det eller ei, men det skjer også med sykepleiere.

 38. Amb arbeider /sykepleier says:

  Flott av Gunnhild rolandsen, skulle vært sjef over alle arbeidstakerforbund , stå på vi treng slike som deg i ambulansetjenesten.

 39. BACHELOR I PREHOSPITALT ARBEID AKUTTMEDISIN PARAMEDIC. PUNKTUM FINALE!!!!!

  http://www.hioa.no/Studier/HF/Bachelor/Prehospitalt-arbeid-paramedic

  Herved er denne diskusjonen avsluttet og alle har fått svar på den fremtidige prehospitale tjenesten.

 40. amb/arb Sykepleier says:

  Grei utdanning for de med eksisterende fagbrev og uten studiekompetanse, slik det har alleree vært. Men som sykepleier er det mer hensiktsmessig å ta en videre spesialisering på en eksisterende bachelorgrad. Husk Bachelorgrad er en grunn utdanning, spesialisering blir gjerne gjordt når en er ferdig med en grunnutdanning. Det er jo bare enkelt Trond om du ønsker mer lønn så må du bare gå de rette veiene, det er der mulighetene dine er størst (:-

 41. sykebilsjåfør says:

  Støtter Rolandsen

 42. Bachelor sykepleie er grunnutdanning i sykepleie. Bachelor paramedic blir en grunnutdanning i akuttmedisin. Det er en grunn til at det er bestemt at akuttmedisin,operative evner blir en egen utdanning. Så har dere sykepleiere lyst og jobbe prehospitalt. Så er det bare og hive seg på skolebenken og få den kompetansen som trengs. Vist ikke så er dere ufaglært i faget. Og skal lønnes som det.

 43. innspill says:

  Kjetil
  hvis vi ser det fra en annen side… hva om en med bachelor i akuttmedisin skal jobbe inhospitalt på sengepost da? vil h*n da finne seg i lønn som ufaglært?

 44. Tenker vist en paramedic ønsker å jobbe på en eller annen avdeling inhospitalt, så må han/hun ta det som trengs for og oppnå den kompetansen. Vist ikke, så burde lønna være deretter. Det blir garantert fult mulig for både sykepleiere og paramedic og ta opp de fagene man måtte trenge om man får lyst til og bytte beite. Det er ikke slik at alle som søker sykepleien har interesse for akuttmedisin. Akkurat som mange av de som kun ønsker og jobbe med akuttmedisin ikke har interesse sykepleie. Det blir for dumt vist lite motiverte folk opptar studie plasser fra noen som har det. Så derfor er jeg veldig glad for at dette studie blir en realitet. Et studie som jeg trur kommer til og gi muligheter for både dagens paramedic med 90 studie poeng og sykepleiere som ønsker og satse på akuttmedisin.

 45. sykebilsjåfør says:

  Tulle utdanning denne parrameddicen, Vi lille norge burde heller lære av de nordiske landene, se til sverige (:- … disse med høyskolen neglisjerer den allerede gode utdanningen som fins, nemlig denne ordningen som allerede fungerer med lærlinger. Tror ikke denne bachelor utdanning blir godkjent og får heller ikke autorisasjon (:- .

 46. Du virker veldig lite opplyst ang den nye paramedic studien, samt hvordan de andre nordiske landene har valgt og bygge opp tjenestene sine på. Men uvitenheten din har nok noe med tittelen din som sykebilsjåfør gjøre.
  Lille Norge har valgt og se ut i den store verden hvordan dem har løst dette. Der dem har kommet fram til at dette er den beste løsningen for Norge, om du liker det eller ei.

 47. Blir ikke helt klok på denne sykebilsjåføren:). I det ene øyeblikket støtter han Rolandsen, og den Svenske modellen. Og så er plutselig fagutdanningen med lærlinger toppers. Håper ikke dette setter standeren for diskusjonene her inne.

 48. sykepleier says:

  Denne kan jo være grei å lese, en god å nyansert artikkel. http://www.sykepleien.no/standpunkt/innspill/1504120/redd-for-a-slippe-andre-til?

  Forfatteren er blant annet Paramedic med 25års erfaring fra yrket så han bør vel ha noe peiling. Allikevel blir vel alle disse argumentene hans ignorert og ingen ting i hele vide verden kan vel være bedre en dagens fagutdanning (beklager spydigheten)

  Uansett dette er en av de få artiklene som har vært veldokumentert og som faktisk kommer med gode kildehenvisninger og ikke bare mener ting i hytt og gevær.

 49. Ambulansearbeider T2 says:

  Artikkelen.. FORNUFTIG AMBULANSEARBEIDER SLIKE SOM HAN TRENGS (:-

 50. Det han ikke nevner er at dagens paramedic har 4 års fagutdanning + 2 år som ambulansearbeider med fagbrev i bunn før man kan søke dagens paramedic studie på 60+30 teoretiske studie poeng. Dem som har dette fag løpet er faglig langt over en grunn utdannet sykepleier. Og det ser vi som jobber daglig med dette. Jeg seier igjen at en egen paramedic utdanning er det aller beste for befolkingen, som får en tjeneste som er spisset på akuttmedisin, operative evner, kjøreteknisk samt krav til fysikk. Alt dette gjør en mest mulig rustet til og utføre jobben under alle slags forhold.

 51. sykepleier says:

  Forstår ikke helt hva du mener Morten.

  Utdannelsen er vel Grunnkurs helse og sosial (som er 50% allmennefag og 50% fellesfag innen helse, for de som skal Ambulanse, helsefagarbeider osv)

  Så kommer VG1 Ambulansefag som er 25% allmennefag og 75% ambulansefag, så du kan ikke hevde at dette er to fulle teoretiske år rettet mot ambulansefag. Bare 75% av disse to årene er direktet rettet mot ambulansefag.

  Så kommer Læretiden på ambulanse, og denne er ikke teoretisk og her kan en ofte være prisgitt lærestedet og hvem en går med. I mine øyne er læretid praksis ikke faglig rettet utdannelse, men hvor en øver på det en skal kunne og får erfaring. (det betyr ikke at jeg ikke synes at lærlinger lærer mye iløpet av læretiden.) Synes du får det til å virke mer enn hva det egentlig er når du sier det er 4års fagutdanning som ambulansearbeider når bare 75% av et år er teorie/utdannelse mot ambulansefag.

  Også er det vel mange paramedicer som bare har 60% studiepoeng modellen som også kaller seg Paramedic, men du fremmstiller det som om alle har 60+30 studiepoeng.

  Det nevner også dette med 2år med arbeid, men tror du ikke en sykepleier som jobber 2år på ambulansen og tar kurs og delegasjoner også etter to år vil være svært dyktig ? Har møtt mange ambulansearbeidere på akuttmottak og legevakt og har aldri opplevd at sykepleieren var noe dårligere enn ambulansefagarbeideren, alle trenger vel opplæring og erfaring uansett hvor de skal jobbe.

  En nyutdannet anestestisykepleier kan jo heller ikke måle seg med en som har jobbet noen år, men folk må få lov til å opparbeide seg erfaring. Men du og flere fremstiller det som om en sykepleier umulig kan bruke sin utdannelse til å bygge erfaring på i ambulansen.

  Morten: mener du virkelig at en sykepleier med sin utdannelse som tar eks AHLR, PHTLS, AMLS og PLS etter et år eller to med arbeidserfaring i ambulansen ikke vil være minst like dyktig som en fagarbeider med fagbrev ?, Mener du at denne personen allikevel måtte ha tatt fagbrevet for å blitt dyktig? Jeg tror ikke vedkommende hadde blitt noe flinkere av den grunn.

  Hva så med anestesisykepleiere med de samme kursene og erfaring fra akuttmottak eller NLA, er disse ubrukelige i ambulansen ? Mener du at ambulansefag utdannelse med sitt hele ene videregående år med 75% teoretisk opplæring er guds gave til akuttmedisinen? Meg bekjent må de også gjennom disse kursene, og da forstår jeg ikke hvorfor en sykepleier som også tar disse kursene og får opplæring ikke skal være egnet i ambulansen.

  Jeg tror det desverre er mye mindreverdighets komplex her og frykt for å slippe andre til. Ambulansefararbeidere er ofte veldig dyktige, men de er ikke de eneste i Nasjonen som kan akuttmedisin, og det finnes mange dyktig sykepleiere med masse relevante kursing og erfaring som kunne vært god å ha i ambulansen, men allikevel så står dere fast på at de er alle lite velkommne, og at fagbrev er det eneste som kvalifiserer til å være dyktig på akuttmedisin. Leger, sykepleiere, sanitets soldater osv har ikke fagbrev og er derfo komplett udugelige dersom noe haster eller dersom ordet akuttmedisin skal inn i bildet. Fra nå av bør akuttmottak, NLA helikopter, 330 skvadronen, AMK og legevakt utelukkende bemannes med ambulansefagarbeidere med fagbrev fra videregående, for de er de eneste som kan akuttmedisin. (beklager spydigheten)

  Men de er mange på dette forumet som fremstiller det som at eneste måten å bli god på akuttmedisin er via fagbrev i ambulanse fag. Det må vel være mulig for eks sykepleiere å ta de samme kursene for opplæring og erfaring og allikevel bli dyktig i jobben, eller Morten mener du dette er komplett umulig ?

 52. Er det bare jeg som er lei denne såkalte «debatten». Hvorfor Jahn ingebritsen og andre vil holde liv i en debatt de trodde var død begriper jeg ikke.

  Ingebritsen legger fram noe som er kamuflert som en «vitenskapelig» artikkel om ambulansepersonell vs sykepleiere for å «nyansere» debatten som noen kaller det. Det er med respekt å melde ikke særlig troverdig når mannen først og fremst er sykepleier som for i hvertfall meg skinner tydelig gjennom i argumentasjonen. Han jobber altså som paramedic men titulerer seg først som anestesisykepleier, joda jeg har sett det før. Sukk og stønn! Nei dette er ikke vitenskap kjære ingebritsen det er et forsvarskrift for sykepleierne og akademisk vissvass, og jeg er ikke imponert.

  All helsefaglig kompetanse er viktig i ambulansen, så enkelt kan dere alle si det, istedefor å ha lange debatter side opp og side ned der deres store egoer er det som kommer klarest fram.

  Det er klart at det er en fordel å ha sykepleiere i ambulansetjenesten, de som mener noe annet har lite faglig innsikt. Det er også en fordel at sykepleierne tar ambulansefaglig utdanning. Alt dette er jo en selvfølge, hvorfor fortsetter dere å drittkastingen dette da?

 53. Ambulansearbeider T2 says:

  Du har ikke peiling om hva du snakker om NN. Det er klart at sykepleierne er vel som like gode som paramedic, Tar de kursa som AMLS PHTLS er de vel så like gode om ikke bedre.. Har jobbet mye med sykepleiere kjmpeflinke, vi skal gå for en svensk model,, vi får se hihihihi(:-

 54. Jeg har ikke peiling ha ha. Lær deg å lese først så kanskje jeg skal ta deg seriøst

 55. Sykepleier says:

  NN jeg skal være enig i at Ambulansearbeider T2 muligens var litt kvass, men han er vel som mange andre litt dritt lei av at begrunnet argumenter og saklige framlegg blir underkjent av ambulansearbeidere med utsagn som «du sier dette bare fordi du også er sykepleier» eller «jo men fagutdanning er jo best fordi det mener jeg»

  I steden for å svare saklig på noen av argumentene som artikkelen fremmet eller meg selv underslår du heller hele artikkel og henviser til akademisk vissvass, du er klar over at omtrent alle prosedyrer som brukes i akuttmedisinen er resultat av lang forskning eller akademisk vissvass som du kaller det.

  NN jeg forstår heller ikke hvorfor du kan mene at en sykepleier med PHTLS, AMLS, AHLR og PLS ikke kan i det minste likestilles med en fagarbeider.

  Jeg synes ikke du argumenter på noen saklig måde, du svarer ikke på noe av de som er fremmet av meg eller i det artikkelen skrev. Du tar det som en selvfølge at artikkelforfatteren kun er ute etter å styre sitt eget ego og sykepleien og tottalt underkjenner at han også er Paramedic og har 25års fartstid i yrket, han må da ha noe fornuftig å si.

  NN du synes mulignes Ambulansearbeider T2 ikke var seriøs, men selv om din ordlyd var noe finere så synes ikke jeg du fremstod som noe særlig mer seriøs. Du gjør jo de samme som du beskylder andre for du sier

  Sykepleiere er greie de, så lenge de går tilbake til VGS og tar Ambulansefag også. De forundre meg ikke om noen ambulansearbeidere også mener legene burde ta VK1 ambulansefag for å få lov til å drive med akuttmedisn.

  Så sykepleiere kan få lov til å undervise på ambulansefag og skrive lærebøker osv for ambulansefag, men vi er uegnede til å jobbe i ambulansen, uten fagbrevet ?

 56. Hva om det fantes en utdannelse som var direkte rettet mot det ambulansefaglige og prehospitale miljøet? Oi, den finnes vel allerede….

  Oppå fagutdanningen ligger det en pakke med anatomi/fysiologi, farmakologi, akuttmedisin, traumatologi, ambulanseoperativt arbeid, kommunikasjon, etikk, jus…. så selv med » BARE » 60 studiepoeng, så er denne utdanningen skreddersydd for å ha høy kompetanse innenfor ambulansetjenestens viktigste områder. Det er gjerne anestesileger som har stått i fronten av at den utdanningen ble til, og hvordan den har blitt formet. Utdanningen er også erfaringsbasert med krav om å jobbe ved siden av, praksis man ikke får studiepoeng for. Fagbrevet regnes heller ikke med studiepoeng, så derfor blir det meningsløst å sammenlignet 180 sykepleierpoeng mot 60 paramedicpoeng, fordi man må se på hele pakken, den samlede kompetansen.

  Sykepleiere med relevant kursing er hjertelig velkommen i tjenesten, de har mye god kompetanse med seg, og det gjelder spessielt de som har akutt / anestesi / intensiv utdanning. Men når det gjelder den faste bemanningen av en ambulanse burde fokuset ligge på sin egen profesjon, en utdanning som er beregnet på det prehospitale og ambulansefaglige. Det har Norge og store deler av verden skjønt, og satset på egen fullverdig ambulanseutdanning.

  Virker som mange som ser det fra sykepleiernes side, mener den svenske modellen er så bra, og at sykepleierne er de rette til å bemanne ambulanser, og at vi andre skal fungere som sjåfør / assistenter. Det er nok derfor mange av oss amb,arbeidere blir provosert, og diskusjonen aldri tar slutt.

 57. Sykepleier. Det er da vel ingen som mener at sykepleiere som tar det som kreves for og jobbe i ambulanse tjenesten blir dårligere ambulansefolk en andre. Men blir litt skeptisk når det høres ut som noen dagers kurs som AMLS,PHTLS, AHLR er det store for og jobbe prehospitalt. Ang Ambulansefaget som er en yrkesfaglig utdanning som det tar 4 år før man kan prøve seg på å ta fagbrevet. Som også alle andre yrkesfaglige utdanninger. Når jeg skriver 60+30 studie poeng, så betyr det at noen har 60 studie poeng og noen 90. Vist ikke så hadde jeg skrevet 90 studie poeng. I min tjeneste som er Norges største der de fast ansatte har ca 1000 oppdrag i året får man ikke fast jobb i tjenesten uten fagbrev. Sykepleier uten videre utdanning får heller ikke fast jobb pga man må lære dem opp helt fra grunnen av. Vi har en del ydmyke flinke sykepleiere som jobber i tjenesten vår. Men dem har også etter vært tatt fagbrevet, og mange av dem har tatt dagens paramedic studiet. Tviler sterkt på at noen av disse mener dem var rustet til og jobbe selvstendig på en ambulanse med kun sykepleie studie. Vi har også flere sykepleiere som har tatt hele fagutdannelsen med lære tid pga dem vil være best mulig rustet til prehospital jobb. Men hva tjenestene på landsbygda gjør kan jeg ikke svare for.

 58. Sykepleier says:

  Morten, du svarte igrunnen ikke på noe av det jeg nevnte, for å spør mer tydelig

  Mener du at en sykepleier med sin grunnutdannelse og med eks PHTLS, AMLS, AHLR og PLS samt erfaring fra eks legevakt og akuttmottak ikke kan bli minst like dyktig som en fagarbeider når han eller hun får litt erfaring i ambulansen ?

  (meg bekjent så må vel de fleste i tjenesten gjennom flere av disse kursene osv selv om de har et fagbrev som skal gi så fantastiske kunnskaper innen for akuttmedisin, er vel også vanlig å ha masse intern undervisning og kursing, samt et krav om paramedic på bilen i Oslo). Dersom fagutdannelsen var så fantastisk innholdsrik som folk beskriver så burde all denne ekstra kursingen etterpå være unødvendig.)

  Mener du fagbrevet er avgjørende for å kunne utøve dette yrket, eller ville en vei slik jeg beskrev over også kunne være godt nok.

  Det er nok her mye av frustrasjonen til sykepleierene ligger. De som tar masse akuttmedisinske kurs, jobber på legevakt, akuttmottak og tar vakter på ambulansen også føler de at uansett hvor mange kurs og hvor mye erfaring de tar så er det liksom aldri bra nok før de tar fagbrevet. De jeg kjenner som har gjort dette har frest igjennom fagprøven uten å åpne ambulansefag bøkene, jeg møtte selv på tverrfaglig ambulansefag eksamen (VK1) uten å ha lest bøkene og fikk sekser, så noe relevent må vi ha hatt på sykepleier skolen også. Nå mener jeg ikke at dette betyr at en skal putte nyutdanne sykepleiere rett i ambulansen, men jeg synes det er merkelig at vi ikke kan enes om at en sykepleier med relevant kursing og erfaring kan være like dyktig som en fagarbeider selv om han ikke har fagbrevet.

  Det må vel være litt forstålig at for sykepleiere så føles det merkelig å måtte gå VGS på nytt igjen.

  Har også snakket med sykepleiere i ambulansetjenesten som hadde flere års erfaring fra legevakt, akuttmottak og ambulanse samt alle nevnte kursene over. Flere av disse var fantastisk dyktige i jobben sin. Det som jeg syntes var trist er at flere også nevnte at de følte de ble «mobbet» eller var uønsket da de ikke hadde fagbrevet, men ikke mente de ikke gjorde en god jobb.

 59. Om det er Jon Richardsens bøker du sikter til «Sykepleier» så nei.

  2 sider bruker han på å forklare når du skal bruke genser på jobb…

 60. Nå er det slik at pr i dag man må ha ambulanse fagbrev for og være godkjent som ansvarshavende på bilen. En sykepleier trenger ikke og ta VGS for og gå opp til fagbrev. Trenger noen kurser som PHTLS, AMLS, kjøreteknisk, C1 førerkort +2 års dokumentert praksis i en ambulanse tjeneste for og kunne prøve seg på fagbrevet. Har selv over 15 års erfaring fra ambulansetjenesten, men har enda til gode og se/høre at sykepleiere i tjenesten blir mobbet. Når det kommer til kursing så må alle som jobber i tjenestene regelmessig på kursing. I min tjeneste har vi 60 timer i bank som er tiltenkt årlig kursing. Som jeg har skrevet før, så får vi et løft nå med høyere utdanning. Som helt klart på sikt vi styrke de prehospitale tjenestene. Men fagutdannelsen vil nok ikke bli borte av den grunn. Men det vil nok i framtiden bli et krav som Oslo/Akershus har i dag at bilene bemannes opp med en paramedic og side mann kan fagarbeider eller assistenter. Når det kommer til dyktigheten til en fagarbeider, sykepleier så kommer det helt an på egnethet/personligheten til vær enkelt. For og bli en dyktig selvstendig ambulanseutøver må man for det første ha sosiale antenner, god fysikk å psykisk helse, godt klinisk blikk, (noe man ikke får over natten uansett teoretisk bakgrunn), god på teori, kunne tenke klart (operativt) når det står på som verst, føre trygt fram/tilbake et utrykkings kjøretøy, kunne samarbeide med alle. Alt dette gjør at man til tider er både prest, sykepleier, hjelpepleier, politi, psykiater, Taxi sjåfør(som man er mye av) lærer osv. Det vil fram til at alt helsefaglig bakgrunn er bra og ha med seg inn i en ambulansetjeneste. Så i mine øyne er alle som har akuttmedisin som sin greie velkommen i tjenesten. Det er ikke slik at hele verden bare brenner for dette. Så derfor er det viktig og ta imot de få som har det.

 61. Til Sykepleier. Hvor er det jeg har skrevet at en sykepleier med AMLS, PHTLS, AHLR og PLS ikke kan sidestilles med en fagarbeider? Jeg argumenterer jo for at det er en fordel med sykepleiere i ambulansetjenesten. Jeg sier også at det er en fordel hvis de har ambulansefaglig utdanning. Det er mulig jeg var uklar men legg merke til at jeg ikke sier at man skal ha det. Jeg mener at PHTLS, AMLS, AHLR og PLS er ambulansefaglig utdanning bare for å avklare det.

  Når det gjelder Ingebritsens lange fartstid og utdannig så er det ikke den jeg underkjenner, bare måten han bruker den for å underbygge argumentasjonen. Det er jo heller ikke vitenskapelig forskning han fremmlegger, selv om han vil det skal se sånn ut.

  Når det er sagt er jeg forsåvidt enig i det meste du skriver.

 62. amb/arbeider Sykepleier says:

  Vil absolutt anbefale de fagarbeidere som vurderer å videre utdanning og heller ta sykepleien, du vil få så mye i gjenn for det. Jeg gjorde det samtidig som jeg jobbet. Tenk langsiktig (:- Hilsen en som har jobbet i gamet i mange år

 63. Ambulansearbeider T2 says:

  Noen nye innspill ?

 64. Tror to nivåer er optimalt:
  1. Brannmann m HS, bandasjer og O2
  2. Anestesilege

  Alt imellom som tror de har kompetanse er tidstyver.

  Mvh Boner, pt Kukkio

 65. Herregud for en meningsløs debatt!

 66. Blir som å ssmmenligne en drosjesjåfør med en pilot. Sier seg sflv hvem som har mest kompetanse.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.