Triste angrep fra kolleger

Har sykepleiere dårlig kompetanse i akuttmedisin? skriver Anders Christoffersen i et innlegg i Sykepleien.

Som nyutdannet sykepleier var jeg full av glød og engasjement, klar for å ta fatt på yrkeslivet. Jeg følte jeg hadde lest mye i tre år og jobbet hardt i praksis. Det var stor forskjell på kompetansen fra første året til nå. Mitt yndlingsfelt var akuttmedisin, og drømmen var å jobbe på legevakt eller akuttmottak. Starten ble et sommervikariat på akuttmottaket, før jeg fikk en fast stilling ved legevakten i kommunen.

Som engasjert i akuttmedisin leste jeg ofte artikler om relevante emner på diverse nettsider. ambulanseforum.no ble blant annet besøkt, samt NRR.net og sykepleien.no. Etter bare kort tid i yrket som sykepleier begynte jeg å merke en nedlatende holdning til vår kompetanse på dette området, dette var primært rettet fra ambulansepersonell. Til tider på jobb, men mest i kommentarfelt på disse nettsidene.

Tanken slo meg: Hva tror egentlig annet helsepersonell om vår kompetanse?

Sitater fra ambulanseforum.no:

«Sykepleieutd har mer tyngde enn amb ja, men ikke på akuttmedisin! Og det er det amb driver med! Gjentar: Akuttmedisin! Sykepleien har 7 timers førstehjelpskurs og ikke noe operativt. Når skal kontorrottene skjønne forskjellene…?»

«Det er ikke behov for dulling og omsorg rett etter en ulykke, men livredning, overvåkning opprettholding av vitale livsfunksjoner. Og en sykepleier har ikke den nødvendige kompetansen til å gjøre dette, og jeg vil tørre å strekke meg så langt som å si at det er livsfarlig og uforsvarlig å ha ufaglært personell på en så livsviktig arbeidsplass så inni en ambulanse.»

Når jeg leser dette, blir jeg trist inni meg. Dette er utsagn som jeg synes verken beskriver min egen utdannelse eller jobbtilværelse. Jeg har også snakket personlig med ambulansepersonell som oppriktig tror at i det øyeblikket pasienten kommer inn på legevakten eller akuttmottak, så står en lege og forteller alt vi skal gjøre, og at vi ikke trenger å tenke selv. Har også møtt ambulansepersonell som sa de helst ville gi rapport til legen, ettersom det ikke var poeng å fortelle alt til oss. Det blir ofte kommentert at vi ikke har opplæring i akuttmedisin, verken akutte sykdommer eller skader. Det er trist at dette til tider er oppfattelsen av sykepleiere.

Hvis vi ser på rammeplanen for sykepleierutdannelsen, så angir denne 12 studiepoeng i anatomi, fysiologi og biokjemi, 24 studiepoeng i generell patologi, sykdomslære og farmakologi. Vi har pediatri som eget fag. Vi hadde akuttmedisin for sykepleiere som eget fag. Dette er fag som gir en solid kompetanse til å vurdere akutte skader og sykdommer. I tillegg har vi legemiddelhåndtering og legemiddelregning. Fag som pediatri, anatomi og fysiologi og farmakologi har vi som egne store fag, de er ikke bakt inn sammen med andre fag slik de er på ambulansefag. Gir ikke dette oss en god kompetanse på disse områdene?

(…)

Jeg har stor respekt for den jobben ambulansepersonell gjør, men føler dessverre ikke alltid at den respekten er gjensidig. Jeg stiller meg også skeptisk til at vi oppleves som svært uønsket i ambulansetjenesten og at vi i en del helseforetak ikke får sykepleierlønn når vi jobber i ambulansetjenesten og må gå som vikar på bilen. Er ikke dette også en arena vår kompetanse kunne vært brukt? Jeg har selv hatt praksis på ambulansestasjon og fikk da raskt høre hvor dårlige vi sykepleiere var på akuttmedisin, og at vi bare drev med stell og pleie.

Kommentarene som tidligere nevnt, gjør meg trist og frustrert. De får meg også til å undre hvilke holdninger som regjerer der ute blant våre kollegaer som vi faktisk jobber ganske tett med. Skal de ikke kunne stole på vår kompetanse når de overlater en pasient i våre hender? Hvem tror de faktisk er med pasienten når han kommer på sykehus?


Les hele innlegget i Sykepleien

25 Comments

 1. Herlig! den første til og kommenterer dette.

  NSF mener at paramedic utdanning hører hjemme i en fagskole nivå! hvorfor?

  NSF gir ingen støtte til sykepleier som jobber i prehosp.tjenester.

  Sykepleierutdanning har pr dags dato totalt 40t generelt akuttmedisin/ traumalogi/ førstehjelp.

  Jeg ønsker gjerne flere sykepleier i prehosp tjeneste, MEN!
  kurs som AMLS, PHTLS, AHLR, kode 160, redningsteknisk bør være på plass og sist ikke minst
  2 års klinisk ERFARING innen akuttmedisin før en begynner i ambulansetjenesten. forvent ikke lønn som sykepleier når en jobber i ambulanse der en ikke er fartøysjef og ha det overordne ansvar. som p.d.d må være aut. ambulansearbeide med fagbrev.

  hvorfor?

  AMLS og PHTLS kan regnes som nasjonalt standarisert behandlingsmetodikk som brukes preshosp og hosp

  kode 160: takler en ikke ansvar for en dårlig pasient så kan mann ihvertfall kjøre pasienten til sykehus med blålys!

  AHLR: stansteam med 5-6 vs 2 ambulansepersonell? teamwork og systematisk AHLR

  redningteknisk/ operativ: gå med gul vest når en skal drasse ute i trafikken. løper ikke inn en brennende bil selv om pasienten roper høyt!

  2 år kliniskerfering: huden er blå, mangler mann luft, hvit mangler mann blod, blåhvit er mann dø. trenger ikke BT apparat og metningsmåler.

  opplevd selv at sykepleier som prøve og sette meg på plass når mann levere pasienter til legevakt og akuttmottak, hvorfor? frustrasjon over bemanning? travelt? stress?

  Send meg gjerne mail om mann lurer på åssen en sykepleier kan tilpasse seg i ambulansetjeneste ;)

 2. skrivepresisjon er noe svakt :)

 3. Sykepleier/Fag arb says:

  Jeg er utdannet sykepleier og amb arbeider, jobber i en storbyteneste. har lønn som sykepleier og har fast 100 % i ambulanse, vært der i mange år. en må være lojale mot alle, lære av alle. jeg gjør tiltak ute prehospitalt som andre ikke kan gjøre, det kan blant anna være bruk av nitroinnfusjon, katerisering. osv. jeg har mange kurs som amls,phtls etc, Men det er viktig for ambulansearbeideren å kunne ta paramedic, for min del tenker jeg å ta videreutdanning på min bachelorgrad, eventuelt anestesi eller akuttsykepleier, Det snakkes no om at en svensk utdannelse skal startes opp i forbindelse med akuttsykeple. Akutt turer er ren algoritme og eventuelt protokoller, der det virklig trengs kompetanse er på de gule turene, der casuset kan være diffust, da er det viktig med ballast. en sykepleier har i tilegg medikamentell kompetanse. vi alle sammen er bra. Det er synd at noen er så nedlatende, for her er yrkesstoltheten stor. jeg kjører mye med nye sykepleiere den erfaringen jeg har er at dei er flinkere til å vurdere pasientene. alle kan lære seg opqrst. sample. traume undersøkelse. medisinsk fokusert undersøkelse. Kritisk ikke kritisk. Jeg har lært mye av de som jobber inne på akuttmotak og legevakt, er inne til de på hver vakt å slår av en prat, de gjør en kjempe jobb. det gjør vi som ambulansearbeidere og.

 4. Ambulanse"Kvinne" says:

  Jeg er selv utdannet sykepleier og paramedic fra HIL. Sykepleier ga meg kun helt basale førstehjelpskunnskaper, det var når jeg tok fagbrevet/paramedicen jeg lærte akuttmedisin. Dette er klippet fra Høgskolen i Oslo/Akershus sine sider for den nye bachelor pramedic. Syntes det svarer godt på akuttmedisin i eksisterende sykepleieutdanning.:

  Jeg har bachelor i sykepleie fra før. Hvordan blir studieforløpet for meg da?

  SVAR: Søkere med fullført bachelorutdanning i sykepleie fra norsk utdanningsinstitusjon kan i utgangspunktet påberegne fritak for emnene PARA1100 Anatomi, 10 sp og PARA1300 Patologi, psykiatri og sykdomslære, 15 sp. Videre kan det i utgangspunktet påberegnes fritak for emnet PARA1200 Fysiologi, 15 sp, under forutsetning av at studenten gjennomfører det obligatoriske arbeidskravet tilknyttet emnet slik det fremgår av emneplan. Merk imidlertid at dette er å anse som foreløpige vurderinger, da hver søknad om fritak må vurderes individuelt. Viktig å merke seg er også at man uansett må ta studiet over 3 år.

 5. SYKEPL/FAGARB. says:

  Har jobbet i akuttmottak og på bil noen år nå. Det gjøres feil prehospitalt og inhospitalt , men det må ikke få overskygge at akuttkjeden i norge er meget god samlet sett. Alle kan forbedre seg, det vet hver og en med seg selv. Det burde vært rullerings stillinger mottak bil på alle akuttmottak av noen størrelse, som kan søkes av interesserte, Da måtte man hatt 160 og et vikarkurs som minimum.

 6. Syns det er kjempebra at paramedic blir til bachlorgrad, men det garanterer ikke jobb når studenten er ferdig!
  Fartøysjef på en ambulanse skal etter mom V.70232445 ha følgende:)
  Aut. Ambulansearbeider/ fagbrev
  Kode 160
  Med. Del
  Osv osv
  Så det ende vel med at paramedicen må kjøre som assistent i 3 år så avlegge fagprøven privatist?
  Spennende prosjekt;)

 7. Til ambulansekvinne:) Bergen du jobber ell?:)

 8. For være konkret så ser jeg ikke helt hvor eller hva problemet er ? Vi har blitt utsatt for lik mengde skittkasting ifra nsf og enkelte sykepleiere igjen. Dette er den mest talentløse tilsløringen jeg har sett på å fyre opp under en ulmende profesjonskrig. Hvorfor vil sykepleierne på død og liv inni ambulansetjenesten og kreve sykepleierlønn ? Hvorfor vil dere rettferdiggjøre den svenske modellen da vi til nå har laget vår egen standard og hentet inn internasjonale anerkjente kurs ifra USA phtls amls apls osv.. Er det det gamle stemoderlige forholdet til oss dere enda praktiseres og parentes inn på høyskolen ??

 9. Flott innlegg – god, gammeldags og velkjent debatt!

  Helsetjenesten hadde ikke vært noen ting uten sykepleiere og spesialsykepleiere – arbeidsrollene ville vært helt forskjøvet fra i dag. Vi ambulansearbeidere og paramedicer har mye å lære av sykepleierne og mye å lære til sykepleierne. Og alle har vi mye å bli flinkere på generelt.

  Den prehospitale tjenesten i Norge er enda ung og har en lang utvikling foran seg – en utvikling som virkelig har skutt fart i det siste, ikke bare med bachelor på trappene, men også forskning og kurs for å bre ut kompetansespekteret. Vi som jobber prehospitalt er spesialister på prehospital medisin i Norge kan jeg si med sikkerhet, men sett i et større perspektiv så er forbedringspotensialet fortsatt stort.

  Min personlige erfaring med sykepleiere er at de sitter på mye god kunnskap – avhengig av hva de har gjort ila sin karriere, noe som er forståelig. En sykepleier med 10 års fartstid på medisinsk avdeling (og kun dette) har nok lite å gjøre på en ambulanse uten grundig kursing og oppfrisking i akuttmedisin – men en sykepleier som har jobbet i mottak eller på intensiv/anestesi som er vant til et visst segment av vurdering/revurdering, sjonglering av et bredt spekter arbeidsoppgaver og håndtering av ustabile pasienter vil gli lett inn i tjenesten med en kortere (!) tilvenningsperiode.
  Hva med ferske sykepleiere? Jo, de også! Alle kan til syvende og sist formes.

  Det jeg finner litt usmakelig er enveis-politikken som føres på dette området, at sykepleiere skal inn i ambulansetjenesten, få et minimum av kurs og kan kjøre som fartøyssjef. GRUNDIG opplæring og kursing, utsjekk og sertifisering bør ligge til grunn – og det samme bør gjelde for ambulansearbeidere og paramedicer som ønsker å jobbe intrahospitalt. Hvorfor åpnes det ikke for stilling som ambulansearbeider/paramedic i mottak? Ved lokalsykehuset der jeg jobber er det noen av oss som har kommet seg inn som VIKAR i mottak og legevakten med hjelpepleierrolle – og jeg har selv hospitert ved mottaket en stor del, og nådde på kort tid et nivå der jeg kunne fungert selvstendig mtp mottak av «vanlige» pasienter.

  La nå i det minste muligheten slå begge veier mener nå jeg, og ta imot hverandre med åpne armer – vi har så mye å lære hverandre, ikke bare som ambulansearbeidere, paramedicer og sykepleiere, men som individuelle yrkesutøvere som mestrer forskjellige områder og er usikre på noen områder.

  Dersom noen har noen konstruktive tanker om dette så oppfordrer jeg til debatt, på det sterkeste:-)

 10. Stian:
  Hvorfor skal vi som er en egen proffesjon innenfor helsevesenet blir underlagt eller snik assimilert som sykepleiere i grunnen. Vi opererer på to vidt forskjellige spektere. Hvorfor kan ikke NSF sentralt innse at vi som ambulansearbeidere og paramedics er kommet for å blir og at vi driver vår egen fagutvikling?

 11. Stian

  Hvorfor skal vi som er en egen proffesjon innenfor helsevesenet blir underlagt eller snik assimilert som sykepleiere i grunnen. Vi opererer på to vidt forskjellige spektere. Hvorfor kan ikke NSF sentralt innse at vi som ambulansearbeidere og paramedics er kommet for å blir og at vi driver vår egen fagutvikling?

 12. Nemo: På den operative siden har du rett, men hvorfor kan man ikke være sykepleier og allikevel behandle pasienter prehospitalt?
  Jeg har ikke veldig mange år i tjenesten, men har hatt nok pasienter til å vite at de ikke forandrer form og kasus under transport – de skal til en sykepleier for behandling.

  Operative løsninger og oppgaver derimot behøves det kursing i. Lar ikke det seg gjøre? Jeg vet at det ikke er noe jeg fikk på magisk vis selv – alle har vi vært på et stadie av uvitenhet før vi lærer oss noe.

  Jeg prøver på ingen måte å sammenlikne eller sidestille sykepleiere og ambulansepersonell, men jeg tror at ROLLEN som prehospitalarbeider og ROLLEN som sykepleier hører hjemme både på ambulansen og i mottak. Det jeg sier er; gi oss bredere opplæring. Ambulansearbeidere inn i mottak og legevakt, sykepleiere ut på ambulansen. Sammen kan vi gjøre mye tror jeg. Og om du er redd for å miste rollen din som fartøyssjef, så er det ikke det jeg er ute etter. Sykepleiere står høyere enn oss intrahospitalt, men prehospitalt må oss med større operativt spekter få styre.

 13. Misforstå første avsnittet rett: Sykepleieren kommer til å bistå under observasjon, undersøkelse og behandling.

 14. Sykepleier says:

  Tror mye av det som er poenget er og som Stian nevner er ikke nødvendigvis at sykepleiere skal ut å stjele jobber i ambulansen, men at pasienten faktisk blir tatt imot av en sykepleier. Som artikkelen peker på er det mye holdninger til at sykepleiere ikke kan akuttmedisin, og er det ikke derfor rart at pasienten blir levert til sykepleier? Tror vi sykepleiere ønsker anerkjennelse på at det foregår akuttmedisin også intrahospitalt.

  Når det gjelder Stian sine poenger, så tror jeg en sykepleier kunne bidratt en del på en ambulanse, uten å overta jobben til ambulansearbeidere. Tror eks på diffuse gule oppdrag eller mer sykdomsmessige ting at en sykepleier kan bidra en del.

  Profesjonskrig tjener ingen, men tverrfaglig sammerbeid tjener alle på. Mange som har jobbet i ambulansen kan skrive under på at det kastes mye dritt om sykepleiere og rakkes ned på deres kompetanse, er dette en frykt for at de vil inn i yrket, er det en del av en profesjonskamp? eller er dette oppriktige meninger. For viss mange av de meningene som kommer til syne i kommentarfelt og lignende faktisk eksisterer så er det trist at kolleger ser slik på hverandres kompetanse. Som artikkelen påpeker så blir pasienter tatt imot av sykepleiere og det er vel ønskelig at amb personell kan stole på at kompetansen er god nok til å ivereta pasienten. Eller mener vi at alle pasienter er ferdig behandlet før de ankommer legevakt eller akuttmottak?

  Det er trist at det bare er siste avsnitt i artikkelen som blir diskutert, da det står mye før dette også.

  Jeg har en god kollegial tone, med amb personell. Men har selv opplevd å bli fortalt at jeg kan ikke annet enn å stelle og trøste, noe jeg ikke synes gjennspeiler jobben min i det hele tatt.

 15. Ingen tvil om att det rakkes ned på sykepleiere av enkelte ambulansearbeidere. Desverre er det ingen tvil om att det samme gjelder andre veien også.
  Har da lest noen kommentarer under enkelte artikler i sykepleien.no også, fra sykepleiere som ikke kan forstå hva de skal med kurs for å jobbe på ambulanse, i og med att vi kun driver førstehjelp. Andre sykepleiere jeg har møtt vet ikke engang att dagens ambulanser er utstyrt med medisiner, og delegering til og gi disse til pasienter.

  Heldigvis tror jeg alt i alt att de fleste bade sykepleiere og ambulansearbeidere klarer og jobbe i harmoni, uten og føle behov for og rakke ned på hverandre.

  Vi er begge best på våre felt, og sammen utgjør vi en sund og god akuttmedisinsk kjede for pasienten. Att sykepleiere jobber på ambulanse som assistenter etter noe kursing, og ambulansearbeidere jobber på legevakt/mottak som hjelpepleiere med noe kursing synes jeg bare er positivt.

  Men jeg tror det vil være lurt og holde det på det nivået. Som sagt, vi er begge best i hver våre felt :)

 16. Har full forståelse for at sykepleiere som yrkesgruppe kan bli «sett ned på» av paramedic/amb.arbeidere når det kommer til akutt sykdom og traumatiserte pasienter. Min oppgave blir å vise at sykepleiere faktisk har en plass i møte med akutt syke og/eller traumatiserte pasienter. Har hele tiden hatt lyst til å arbeide prehospitalt, og under sykepleierutdanningen fikk jeg muligheten til å ta vikarkurs for å arbeide i ambiulansen. Dette var mens jeg var i praksis i hjemmesykepleien. Søkte høgskolen om å få ta 2 dager som godkjente studiedager for å være med på vikarkurset. Det jeg fikk som svar var at dette ikke var relevant for min utdannelse som sykepleier. MEN, dersom jeg ville se hvordan brukerne hadde det på dagsenteret var dette mye mer relevant for mitt fremtidige yrke. Mildt sagt sjokkerende, og det gikk da opp for meg hvor sneversynte enkelte sykepleiere ved utdanningsinstitusjoner kan være. Og det er disse som skal forme nyutdannede sykepleiere den dag idag. Med disse holdningene, og et førstehjelpskurs som varte i 5 timer er det ikke så rart at noen av di som arbeider prehospitalt ikke mener vi som sykepleiere har nok erfaring når det kommer til deres arbeidsoppgaver. Har heldigvis vært så heldig å møte flere ledere i prehospital sektor som mener vi som sykepleiere er en ressurs hos dem, men utdanningen i seg selv på sykepleien er ikke nok til å arbeide ute. Man må rett og slett vise interesse selv. Har valgt å arbeide både i akuttmottak og i ambulansen. Lærer mye på begge stedene, og føler jeg kan benytte kunnskapene jeg får fra begge steder i mitt møte med pasienter både pre- og innhospitalt.

 17. Det er bra David;)
  For mange år tilbake skrev jeg en fin bachloroppgave som jeg nesten ikke bestod på, men jeg fikk gehør fra høgskolen.
  Akuttmedisin og førstehjelpskurs ble etterhvert en emne på sykepleierstudie, opp i mot 5-10 studiepoeng:) så det undervises mer og mer om akuttmedisin og traumatologi på søsterstudiet;)

  Lang erfaring med at mine kollegar tøyser om min søsterutdanning, og sengereeing var min spesialitet, men så spøker de ikke når det er en vanskelig akutt eller med, pasientkasus for da
  Spør dem hva vi skal gjøre:) det har igrunn holdninger til hverandre, men det jeg har lært eller er: ydmyk og respekten for hverandre tror jeg
  vi alle kommer langt mer.

  ironi lever vi lenger med:)
  Skal en begynne i ambulansetjenesten anbefale jeg på sterkeste at en har min 2 års kliniske erfaring i akuttmedisin, kurs amls og phlts samt 160 koden;) før en begynner i rødt uniform:)
  Det viser din interesser for at man vil inn i tjenesten:)

 18. Stian: Så du mener bastant at vi ikke behandler prehospitalt eller starter med tiltak som fortsettes inne?

  Proffesjonskrigen ulmer like bra som brann i ei kullgruve bare her driver forfatteren av artikkelen og pumper hardt i blåsebelgen men han er ikke alene om det vi har nok mange i gult og rødt som gjør det samme også på den andre kanten. Vi har også MANGE høyskolelærere som av ren og skjær ignoranse blåser for harde livet. Dette vises åpenbart da studenter ikke får lov til å få følge oss ute og se våres hverdag. Eller at vi blir møtt de kjente spørsmålene om vi har oksygen hjertestarter og medisiner om bord..
  Det finnes mange dyktige sykepleiere der ute både inne og på legevakter rundt om, og mange av mine makkere har denne utdanningen, og de står ikke tilbake for noen. og de som nekter for at det ikke skjer akuttmedisin inne bør nok «tørre» og be om hospitering og våge og børste støv av noen fagbøker vil jeg påstå.

  Men sykepleierene har en ganske GRIM historie på seg for å må herje med oss, hjelpepleiere, og siste tilskuddet på stammen er bioinginører som dere vil assimilere inn i deres rekker.

  Ambulansetjenesten er blitt en egen profesjon innenfor helsevesenet og vi er kommet for å bli. Vi har nok hatt et stemoderlig forhold til våre kolleger i hvitt inne og vi har nok blitt sett på som det vesle barnet med en litt for stor hvit frakk og nå jakke. Men vi har endelig fått videreutdanningen i boks.Neste utfording er å få en stipend ordning og studieordning som gjør det mulig og ta utdanningen både på hel og deltid over hele landet.

 19. NEMO: Hvordan kan jeg bastant mene noe sånt når jeg vet at et snevert knippe av kasus kan behandles ute? En helt ukomplisert opiatoverdose kan vi jo behandle. Og en hypoglykemi som følge av utsulting. Et skrubbsår som må plastres også kanskje. Men en person som har ligget ute i 10 varmegrader i en halvtime trenger kanskje litt oppfølging? En hypoglykemi som viser seg å skyldes en infeksjon? Et kutt som behøver sutur?
  Jeg forstår uansett ikke hva dette hadde med mitt innlegg å gjøre, jeg sier ikke at jobben jeg selv, som ambulansearbeider, gjør er overflødig. Vi er først fremme, stabiliserer pasienten og starter behandling – men kan ikke dette gjøres av en sykepleier? Gir de naloxon på en annen måte inne på sykehus? Administrerer de glukose på annet vis? Er MONA-behandling administrert annerledes? Hva er det som gjør at en sykepleier ikke kan iverksette disse tiltakene prehospitalt? Det er disse spørsmålene jeg skulle likt å se deg svare på i stedet for å stille spørsmål tilbake – spørsmål som ikke har tilknytning til det jeg forkynner.

  Jeg mener ikke at vi skal bli helt Sverige og gjøre ambulanseyrket til en sykepleieprofesjon – men kan vi ta oss økonomisk og kunnskapsmessig råd til å sperre sykepleiere fra ambulansetjenesten? At sykepleiere får autorisasjon som ambulansearbeidere uten fagbrev er jeg sterkt imot, men de kan vel få være med som ufaglærte. På denne måten kan vi lære av hverandre – og på denne måten vil behandlingskjeden styrkes for pasienten; når sykepleiere forstår våre begrensninger og vi forstår deres.

 20. Jeg benekter ikke å sier at vi skal bedrive proffesjons apertheid her stian. Vi har mange av de samme prosedyrene inne og ute. Men casusesene du ramser opp tilsier jo bare de disiplinene vi SKAL beherske helt ut i fingerspissene.

 21. Nå har jeg vært passiv her en stund, men føler det siste innlegget ditt kan besvares. Jeg vet nøyaktig hvilke tiltak jeg skal gjøre med disse kasusene Nemo, det gjør alle ambulansearbeidere som har lest prosedyre. Prosedyre som også sykepleiere kan lære.
  Men poenget er DEFINITIV behandling, noe vi ikke gjør prehospitalt.

 22. Stian: dette du mener ved at de kan være med som ufaglært arbeidskraft er i for seg greit nok. Men kan du forklare med da hvorfor de forsøker seg på enhvert vis og fremstille seg som oss overlegne enten det er reklamen til nsf som ble litt klippet . Vi har også sett dette da tidligere forbundsleder mente at alle ambulanser skulle vært bemannet med anestesi søstere. Vi er to profesjoner med to forskjellige arbeidshverdager.

 23. Jeg er snart utdannet sykepleier og har ingen planer om å jobbe i ambulansetjenesten. Jeg er interessert i det meste, men har nok mest lyst til å jobbe på legevakta, nevrologisk, intensiv eller nyremedisin. I løpet av denne utdannenlsen lærer vi sykepleie til akutte og kroniske syke. Vi har mye teori, og i forhold til praksis erfaring er værtfall den sykehuspraksisen fordelt på ulike spesialavdelinger.

  Når jeg kommer ut i jobb vil jeg på legevakta kanskje få litt mer variasjon, mens på en sykehusavdeling blir jeg mer god på enkelte områder feks hjerte, lunge eller nevrologi.

  Jeg kjenner en del ambulansearbeidere, noen går jeg i klassen med. De har selvfølgelig mer prehospital kompetanse enn det jeg har. Det gjør meg ingenting, jeg har masse å lære av dem.

  Jeg tenker at ambulansearbeidere er best på det prehosiptale, mens sykepleiere er bedre på det per, post hospitale. Rett og slett fordi at det er forskjellige praksiserfaringer. Jeg synes også at en sykepleier som skal jobbe på ambulanse uten videreutdanning (innen intensiv, anestesi, akuttmedisin) burde ha ett års «lærlingtid», fordi at det er noe helt annet å jobbe på et skadested eller i en «liten» bil. Dessuten og desverre er det slik at sykepleierutdanninga har for lite akuttmedisin. Vi har jo noe akuttmedisin, på sykehus og på katastofekurs, men jeg synes det er for lite. Vi blir gode på å takle akuttmedisinske situasjoner innenfor institusjoner hvor vi har mye utstyr, men jeg hadde ikke likt å jobbet i ambulansetjenesten uten mer kurs innenfor spesielle områder. Vi har jo feks ikke sånn der ambulanseoperative emner.

  Ambulansearbeidere er utrolige flinke på pre hospital akuttmedisin. Vi har hatt seminar med en paramedic som foreleser og han var råflink! Men jeg synes det er litt feil og si at sykepleiere ikke kan noe. Vi har tross alt en treårig utdannelse som gjør oss i stand til å vurdere pasienter med ulike behov, både akutte og kroniske. Vi har akuttmedisin, farmakologi, klinisk spl, pediatri, mikrobiologi, jus, sykdomslære, geriatri osv osv. Vi har mye teori. Men jeg er enig i at skal vi jobbe i ambulansen, så er det emner som vi må ha og vi må også ha en viss opplæringstid for å få mer praktisk erfaring prehosiptalt.

  Jeg skal som tidligere nevnt ikke jobbe i ambulansen, men hadde jeg skulle gjort det. Da ville jeg jobbet der som sykepleier med opplæringstid, evt videreutdanning. Jeg ville ikke jobbet der som ambulansearbeider. Det er jo sykepleier jeg skal bli. Men uansett hvor jeg skal jobbe som sykepleier, så må jeg ha kursing. I dagens samfunn er det jo sånn. Altså feks skal jeg jobbe på plastikkirurgen må jeg få opplæring i sårstell, på hjerte/lunge mer opplæring i spl ift thoraxdren……

  Dette ble litt langt…men vi blir jo gode på det vi jobber med! Og da synes jeg heller at vi skal prøve å ha et godt samarbeid, hjelpe hverandre og gjøre hverandre gode. Vi er jo kolleger :)

 24. Hei Ida jeg er utdannet ambulansearbeider og har fast 100% stilling i et HF. Vi har døgnvakter og noen 12 timers vakter. Vi har ca 10000 turer fordelt på 4 døgnbiler.

  For noen få år siden sa Ambulanse Overlegen (LA lege) til oss på et personalmøte.

  Sitat”
  Dere går i dag døgnvakter og 12 timersvakter, dere har så mye fri,, bruk tiden deres til å gå skole. For om noen år så kan det hende dere går kunn 12 timer eller tredelt. Da er det ikke muligheter for å gå skole uten permisjon i 3-4 år uten lønn.. Kjøregrunnlaget deres bare øker. Derfor er det viktig at dere bruker tiden no mens dere kan.”

  Jeg tok han på ordet.. Jeg valgte å gå sykepleien og gjekk på skole i 3 og et halvt år samtidig som jeg gjekk mine ambulansevakter, med noe bytting og hjelp fra arbeidsgiver. Studielån slapp jeg og hadde full lønn under utdannelsen.

  I dag har jeg stillingstittel som sykepleier og har delegeringer. Snart skal jeg søke anestesi spl utd, viss jeg kommer inn(:-. Jeg vil anbefale alle å bruke tiden til noe fornuftig viss en har mulighet til det. Jeg har ekstremt mye att for å gått spl.

 25. Nå består ambulanse yrket mere en bare akutt medisin. Det er mye man skal beherske, som og ta ledelse på skade sted uten og miste hodet. Man skal beherske store og små kjøre tøyer under utrykning. samt jobbe under hardt press som i mørket og kulde, ta livs viktige avgjørelse der og da ofte alene med makker. De som jobber prehospitalt fungere som både prest, politi, pleier, psykiater, «fastlege», «Taxi sjåfør». Derfor er jeg kjempe glad for at det nå kommer et eget studie på høyskole,der fysiske tester blir et krav, samt egnethet. Og ikke bare gode karakterer. Som jeg ser det, så er dagens ambulanse og sykepleier skole alt for dårlig til og utføre dette yrket. Hilsen ambulansearbeider/dagens paramedic

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.