Ambulanseforum nr. 5 2012 – konferansenummer!

Årets konferansenummer er fylt med artikler fra forelesere på konferansen, samt artikler om det er behov for nasjonal standardisering av sertifiseringer og delegeringer, triagesystemer, pasientjournaler, prosedyrebøker og utstyr i bilene. Du får også siste nytt om arbeidet med en bachelor i prehospitalt arbeid/paramedic. Se nærmere på innholdet her.

Ønsker du å abonnere? Sjekk her!

Leder

Redaktør Einar Volden etterlyser en plan for å øke volumet på lærlingplasser, alt tyder på at det vil bli mangel på ambulansearbeidere i framtiden.

Bildet: På Birken

Bedre med én rotor på taket enn ti hjul i samme sving?

Quiz – avansert førstehjelp

Hva kan du om avansert førstehjelp? Quizen kan du ta her. Lykke til!

Smånytt

Ny ledergruppe på AMK OUS, og det nye lærlingekullet. MOM som app, og UNN med egen trykktank på akuttmottaket. Med mer!

Sertifiseringsstandard søkes

Det er forskjellig praksis for delegering av medisiner i de ulike ambulansetjenestene. Tør Helsedirektoratet å pålegge ambulansetjenestene en felles standard på dette?

 

Nesten nasjonal enighet

Vi spurte ambulansesjefene og noen medisinske rådgivere i alle de norske tjenestene om de synes det burde vært et felles nasjonalt triagesystem, en type pasientjournal, felles prosedyrebøk og likt utstyr i ambulansene i Norge.

Ambulansefagets fremtid

Arbeidet med en nasjonal paramedic havarerte før det startet. – Det er derfor ikke bare prisverdig, men nødvendig, at våre kollegaer i Oslo har tatt tak i ambulansearbeidernes faglige fremtid, sier Olav Røssland, fagutvikler og inspektør i Helse Bergen.

Fagledelse ved masseskader

Vår operative prehospitale virksomhet har vært drevet frem av ildsjeler i nødetatene. og har kompensert for mangelen på et sentralt og tverretatlig utviklingsarbeid, skriver Anders Nakstad, som var fagleder helse på Storøya den 22. juli 2011.

Håndtering og behandling av hodeskader

Skader er vår tids skjulte epidemi. Fokus på kreft, hjerte- og karsykdom overskygger det faktum at skader faktisk er den årsak som tar flest liv, og begrenser livsutfoldelse i den yngre del av befolkningen, skriver Snorre Sollid, som har vært medlem av Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC) siden 2002 og er nevrokirurg ved UNN.

Kols – økende dødsårsak

Alle tjenester som bruker CPAP- apparater (Continous positive airway pressure) må være obs på at de har den rette typen cpap, som gir rett oksygenblanding – ellers kan pasientdødeligheten trolig øke for pasienter med akutt respirasjonssvikt.

Førstehjelp ved selvmordsfare

Langt flere vurderer selvmord enn de som får hjertestans hvert år i Norge. Mange etterlatte ser tegn som de overså etter et selvmord. Folk i beredskapsyrker har visstnok større selvmordsfare. Hvordan hjelpe i akuttfasen?

Den psykotiske pasienten

Hvordan kan det oppleves å ha en psykose? Hvordan kan man best møte mennesker med psykose? Harald Pettersen som er enhetsleder på døgnenhet ved Regional sikkerhetsavdeling Helse Sør-Øst gir noen svar i denne artikkelen.

 

Smertebehandling prehospitalt

Over halvparten av pasientene som transporteres i ambulanse lider av smerter. God smertebehandling er viktig, både av medisinske og etiske grunner. Underbehandling av smerte prehospitalt er et kjent problem i internasjonale studier, skriver Karin Bakkelund ambulansearbeider og forsker ved St. Olavs Hospital.

Gammeltida

AF nr. 4 1982: Ambulanseeigarar i mange utkantdistrikt er i ferd med å slå på blålys og sirener for å signalisere krise i transportorganismen: Dei må køyre åleine med dødsjuke pasientar, manglar kunnskap til å hjelpe, har stressa økonomi og arbeidsdag, og møtar innfløkt byråkrati. Det blir reist massivt krav på Nord-Vestlandet om rask tilførsel av surstoff.

Mens du venter på ambulansen

Norsk Luftambulanses «Mens du venter på ambulansen» redder liv. Sikkerhetsnettet vi har etablert i områder der det er langt til sykehus og der ventetiden på ambulanse kan være lang fungerer som forutsatt, skriver Thomas Hansen.

Hjertestarter i politibiler?

I utlandet får flere og flere politibiler hjertestartere. Beviselig redder hjertestartere i politibiler liv, selv om ambulansetjenesten er godt utbygd. Få norske politibiler har hjertestartere, men de tjenestemenn vår «utenrikskorrespondent» Norbert Ziegeler har snakket med er positiv til tanken.

Kystens reddende engler

De er gule, velutstyrte og med svenske muskler i motorrommet. Ambulansebåtene som patruljerer Helgelandskysten er blitt en turistattraksjon som redder liv og et «leketøy» for store gutter.

 

NM i hurtigfrigjøring

Tirsdag 4. september gikk historiens første norgesmesterskap i hurtigfrigjøring av stabelen på Torpomoen i Ål kommune. Her får dere hør mer om innsats og tidsbruk hos hver enkelt.

 

Kronikern

Kronikern dysser ned massemedias nødnetthysteri: Jeg skriver dette mens jeg sitter på vakt på en sykebilstasjon. Ved siden av meg står en nødnettradio, og denne forteller meg innimellom at jeg skal jobbe.

AMS-styret 2012 og noen gode medhjelpere (f.v. foran): Heini í Dali, Maren Mangersnes (sponsoransvarlig), Dan Skoglund (leder), Mille Raaholt (pr-ansvarlig), Ole Petter Grebstad (fagansvarlig). Bak: Kim Prepsl, Magnus Lauritzen (fagansvarlig), Vegard Nordheim og André Nanbjør.

Konferansen vår: AMS

Akuttmedisinsk seminar (AMS) har sitt utspring fra Norsk medisinstudentforening (Nmfs) – avdeling Utland. Konferansen ble arrangert for andre gang, og påmeldingsiveren tyder på at norske medisinstudenter er utsultet på akuttmedisinsk kunnskap. Vi tok turen.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.