Strengere krav til opplæringsenhetene

Vegdirektoratet har sendt forslag til endring av utrykningsforskriften ut på høring til en rekke instanser. Endringene, som trer i kraft 1. januar 2013, stiller tydeligere og strengere krav til opplæringsenhetene.

Forkortet artikkel fra Ambulanseforum nr. 4 2012

Ønsker du abonnement? Sjekk her

Dagens utrykningsforskrift trådte i kraft 1. juli 2009. De siste tre årene har Vegdirektoratet innhentet brukererfaringer som tilsier at det er nødvendig å vedlikeholde og oppdatere forskriften. Av den grunn blir det nå sendt ut et todelt høringsnotat som omhandler 1) oppdateringer, presiseringer og rettinger og 2) helt nye bestemmelser. Sistnevnte krever imidlertid en ny høring før eventuell iverksettelse.

Endringer
Blant endringene som iverksettes fra nyttår er at kursarrangøren blir ansvarlig for å påse av elevene innehar nødvendig kompetanse og dokumentasjon før opplæringen påbegynnes.

I dag er dette elevens ansvar. Vegdirektoratet ønsker å sikre at vilkårene oppfylles før kursstart etter at tilsynsmyndigheter har avdekket ulik praksis hos kursarrangørene.

Strengere dokumentasjonskrav
Det settes nå strengere krav til kursarrangørs dokumentasjon av undervisningsopplegget.

I andre ledd presiseres det at det i søknaden for godkjenning som kursarrangør, skal inneholde en mer detaljert læreplan enn det som kreves per i dag.

Det vil kreves meldeplikt til regionvegkontor og berørte politidistrikt i forbindelse med alle typer trening, også før praktisk prøve og vedlikeholdstrening.

Elevdokumentasjon skal oppbevares i minimum fem år etter uteksaminering, og elevene skal registreres straks opplæring er påbegynt og dokumentasjonen ajourføres umiddelbart etter at eleven har sluttet.

Kompetanseheving lovpålegges
Undervisningsansvarlig har ansvar for å sørge for kompetanseheving og nødvendig faglig oppdatering av personalet som gir opplæring.

Førstnevnte forplikter i tillegg å utarbeide en årlig plan og dokumentere gjennomført veiledning.

Nye krav til bil
Kravet om tillatt maksimalvekt endres fra 3500 kilo, til mindre enn 3500 kilo.

Blålysene skal frakobles, tildekkes eller avmonteres når kjøretøyet ikke benyttes i «pågående praktisk opplæring».

Helt til slutt understrekes det at godkjenning av utrykningspersonell som har vært gjennom undervisning i et annet EØS-land, heretter henvises til den nye yrkeskvalifikasjonsforskriften som trer i kraft 1. september 2012.

One Comment

  1. Fatter ikke at det ikke kan bli rød skrift på de gule ambulansene.
    I steden for den grønne
    Den grønne er altfor anonym i trafikken.
    Luftambulansen er jo gul og rød.
    Så hva er problemet.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.