Bachelor paramedic i Oslo fra 2013

Agnes Vinorum, instituttleder for Instiutt for radiografi og tannteknikk på Høgskolen i Oslo og Akershus, har arbeidet en god stund for å få til en bachelor paramedic ved HIOA. Foto: Live Oftedahl.

– Som ambulansepersonell skal du håndtere de aller dårligste av de dårlige pasientene, uten støtte, midt på natta, ute i grøfta, for å ivareta vedkommendes helsesituasjon der og da. Og det er man ikke sikre på om man trenger en høgskoleutdanning til å håndtere!

Les også: Bachelor paramedic – hvordan? 

Slik spissformulerte Bjørn Karr, ambulansesjef ved Prehospitalt Senter Oslo universitetssykehus (OUS) seg i etterkant av den 22.7. En veterinærassistent derimot, må ha høgskoleutdanning…

Det har lenge nærmest vært en offisiell hemmelighet at Høgskolen i Oslo og Akerhsus (HiOA) ønsker å starte et bachelor paramedic-studium. Nå jobbes det intensivt for at dette skal bli en realitet i 2013.

Historisk

Prehospitalt Senter ved Oslo universitetssykehus (OUS) sin kompetanseavdeling har lenge arbeidet for å få en bachelor paramedic, og HiOA har vært positive til å opprette et slikt studium.

– Vi synes dette er kjempespennende og hadde håpet å starte allerede i år, sier Agnes Vinorum, instituttleder for radiografi og tannteknikk ved HiOA. – En intensjonsavtale med OUS er under utarbeidelse, bekrefter hun.

– Vi jobber intensivt med å sette opp et praksisløp for studentene samtidig som vi deltar aktivt i dialog og utvikling sammen med HiOA, sier Bjørn Bjelland, ass ambulansjef og kompetansesjef ved Prehospitalt Senter OUS. – Når rammene for en bachelor er på plass, og de videre prosessene er forankret, er det naturlig å etablere en partssammensatt gruppe som skal arbeide med det faglige innholdet. Dette blir et faglig paradigmeskifte  i norsk ambulansehverdag!

Han avkrefter at dette blir en bachelor tilpasset oslotjenesten.

– Dette blir en helt ordinær norsk offentlig utdanning alle kan søke på, gitt at de har forutsetningene som kreves.

Etter hvert ser han for seg at flere helseforetak bør involveres for å gjennomføre et praksisløp for paramedicstudenter.

Tett samarbeid

Vinorums instiutt samarbeider på sin side tett med Institutt for sykepleie for å sette sammen en fagplan.

– Det blir en egen plan for bachelor paramedicfag. Det er ikke slik at det skal inn i sykepleierstudiet, presiserer Vinorum. – Det blir nok noen fellesforelesninger med andre helsefagutdanninger på fakultetet. Sykepleierstudentene får i løpet av neste år et nytt simuleringssenter som også paramedicstudentene skal få utfolde seg i.

HiOA har etter hvert fått et veldig stort helsefagfakultet, og man ser for seg at studieplanen vil legges opp slik at det blir mulig å ta forelesningsrekker på tvers.

HiOA har lenge registrert at det er stor interesse for å få i gang et bachelor paramedicfag.

Grunnen til at studiet ikke er i gang allerede i år, er at HiOA ikke hadde frie studentplasser å tildele studiet.

– Vi har store forhåpninger til at Kunnskapsdepartementet tildeler nye studentplasser i neste års statsbudsjett slik at det er mulig med oppstart i 2013.

Gir forskningsmuligheter

– Vi ser behovet for en bachelor. Det er nok veien å gå, for her trengs det forskning på eget fag. Jeg registrerer at i England har de hatt dette studiet en stund, med mulighet for egen paraplymaster og ph.d, sier Vinorum.

Bjelland ser også fram til mulighetene dette utdanningsløpet gir for forskning på eget fagfelt.

– At ambulansefaget inkorporeres i gradstrukturen medfører et større eierskap til faget, samtidig som det gir muligheter for forskning og utvikling i likhet med andre yrkesprofesjoner. Videre gir dette også unike muligheter for internasjonale relasjoner, sier han. – Dette er framtiden!

Sømløse overganger?

Han ser ikke for seg at dette kan medføre en avvikling av grunnutdanningen på videregående nivå.

– Det er behov for begge deler. Fagutdanningen har en naturlig plass i faget, men de faglige utviklingstrekkene krever i tillegg en høyere kompetanse.

Et vesentlig moment i planen blir overgangen mellom grunnutdanning og videreutdanning. Et annet tema vil være hvordan paramedicer som eventuelt ønsker å bli sykepleiere kan få fritak for enkelte emner på sykepleierstudiet.

Dette er en så fersk nyhet at det er for tidlig å svare på hvordan studiet blir lagt opp, om det blir heltid- eller deltidsstudier, og hvordan konverteringen vil bli for de som har paramedicutdanning fra før, og som ønsker en bachelor.

Behovet for en norsk bachelor har vært tema i flere år. Allerede i 2005 hadde Høgskolen i Østfold ute til høring et forslag om en ny Bachelor i akuttmedisin – prehospitalt arbeid.

 

25 Comments

 1. Erik Schjenken says:

  Dette er en gledens nyhet, og en ny milepæl i ambulanseutdanningen. En stor takk til alle som har jobbet for å få til dette, og en stor takk til Høgskolen på Lillehammer og de andre høgskolene som tilbyr paramedic utdanning i dag. Det er deres innsats de siste årene som har gjort dette mulig, og som utvilsomt vil danne plattformen i en fremtidig bachelor. Takk også til NPF og alle tillitsvalgte som har engasjert seg for dette.
  Dette var en fin lulepresang til alle med hjerte for ambulansetjenesten.

 2. Karstein Hollås says:

  Førjulstiden ble ganske så trivelig med en slik nyhet. Dette har vært sett på som ett ønske og ett behov av mange av oss som er i tjenesten og ikke minst NPF. Takk går til HIL og høyskolene med Paramedicutdanning, alle som har jobbet for akkurat denne utdanningen i tlknytning til høgskolen i Oslo og til alle i det ganske land som har vært bidragsytere gjennom holdninger og ytringer om en ønsket bachelor Paramedic. Takk!!

 3. Roy Mediås says:

  Dette er super nyhet og en fin julegave! Nissen lever i beste velgående ser det ut til..:-))). Dette er et etterlengtet ønske og at det nå blir en realitet så fort hadde vel ingen sett for seg selv om det har vært intenst arbeid med dette i en god stund. En stor takk og tusen, tusen takk til alle sammen som har stått på og arbeidet med å få til dette. God Jul alle sammen!

 4. Her trengs det en kritisk røst ser jeg. Det første en burde ha gjort var å ivareta de som har paramedicutdanning fra før for å sikre en konvertering til bachelor før en kommer konkrete planer for nye studenter. Det haster mer med en bachelor for disse enn å nå skulle utdanne helt nye. Bachelorgrad for de med nåværende utdanning må være på plass før det kommer praksisstudenter fra et ordinært løp. Så derfor tror jeg dere alle skal ta det litt med ro i svingene slik at dette blir gjort i riktig rekkefølge. Jeg forventer at de som i dag har tatt 90 studiepoeng prioriteres for å få en konvertering før en i det hele tatt setter i gang med noe nytt.

 5. Erik Schjenken says:

  Jeg er uenig. Dette er en gledens nyhet uansett. Jeg ser heller ikke problemet du peker på. Når en bachelor kommer på trappene kan du sikkert plusse på med de 90 studiepoengene du trenger for en fullverdig bachelor.
  Nyheten om bachelor bør omfavnes av alle.

  At du signerer med NN gir ikke akkurat argumentet ditt særlig tyngde. Skal du få til det du peker på, kan det være lurt å fronte meningene dine åpent. Anonyme ytringer fører ikke til noe som helst.

 6. Karl Dietrichs says:

  Gratulerer til alle dere som nå får mulighet for å få en kompetanseheving.
  Til Deg Erik Schjenken: Jeg ble rørt av dokumentaren om deg som gikk på TV nylig. Skal hisle fra Jan Skåring også.
  Med hilsen en tidlige vikar på OKL

 7. Her ligger jo problemet. Det er da ikke bare å plusse på med flere teoretiske studiepoeng. Skal man sammenligne med for eksempel sykepleien så vet du jo at de har 90 teoretiske poeng og 90 praksisstudiepoeng. Hvordan ser du for deg at dette er bare å gjøre uten at et klart løp for dagens paramedicere er lagt før et ordinært løp blir lagt. Litt naivt vil nå jeg påstå. Nei her må dagens paramedicere prioriteres før andre slipper til. De må først få bachelorgrad så må man ut fra dette evaluere hvordan neste skritt skal tas.

  At du mener et anonymt innlegg er uten tyngde for nå så være. Det må du nesten klage til ambulanseforum på. At du ikke taler dagens paramediceres sak er jo et større problem etter min mening.

 8. kjetil forsetlund says:

  Dette høres absolutt kjempebra ut!!…selv for en som er ansatt på Sørlandet hvor Paramedicutd. dessverre har vært nedprioritert fra prehospital ledelse. Håper dette kan være med på å få til det samme her nede hos oss innen kort tid.

  ..men jeg må virkelig si at måten å legge frem argumentene dine på NN, er ekstremt useriøse i forhold til sleivkommentarene på slutten av siste setningen i innlegget ditt her.
  Enig i at det må sikres bachelor for de allerede utdannende Paramedicene, men det går absolutt an å utdanne nye samtidig, mener jeg.

 9. Knut hunstad says:

  Dette er kjempebra. Ingen tvil om at det trengs. Og til N.N for oss som har 90 studiepoeng på HIL paramedic, så trenger vi bare å få godkjent praksisen, så er jo dette i boks. Kjempebra. :-)

 10. Ja hvis det er tilfellet så er jo det selvfølgelig bra. Det var ikke ment som et sleivspark Schjenken og Forsetlund det beklager jeg, det er bare det at i alle diskusjoner om bachelor har jeg ikke hørt en plan på hvordan dagens paramedicere skal konvertere til bachelor. Det er vel viktig at dette klareres først.

 11. thomas N. Andersen says:

  En glædelig førjulspersang, som bør glede alle med hjerte for Ambulansetjenesten. Håper at de legger vekt på det operative også:-)

 12. Sverre Aae says:

  Til alle som arbeider i ambulanse- Norge!

  Det er bare å gratulere den siste faggruppe som behandler pasienter på høyt nivå med dagen. En ytterligere kvalitetssikring og profesjonalisering av en yrkesgruppe som har ventet og argumentert i mange år for formalisert utdanningsnivå. Dette åpner for mange muligheter og setter få begrensninger i riktig retning for fremtiden på faglig grunnlag, men også i bl.a. i fagforeningsmessige spørsmål. I diskusjonen må det ligge til grunn et strekt fokus på pasientbehandling.
  God jul!

 13. Som alle andre her roper jeg hurra for en bacelorgrad, men som NN skriver må det finnes godkjente praksisveiledere for nye bacelorstudenter. Dette vil være studenter som kommer rett fra videregående, kanskje uten noen særlig arbeidserfaring fra før.

  Det å da tidlig få til en god overgangsordning fra dagens høgskoleparamedic til å skrive en bacelorutdanning må prioriteres for å få kvalifiserte praksisveiledere til nye studenter! Jeg antar at et fagbrev + 90 studiepoeng fra paramedichøgskolen vil kunne kvalifisere for å kunne skrive baceloroppgave som innebærer kanskje 30 studiepoeng til, men her gjetter jeg bare. Høgskolesystemet har vel sine regler for slikt??

 14. Roger Hansen says:

  Takk til dere som har stått på for en rettferdighet for ambulansefaget og den utdanning som så lenge har vært etterlengtet og nødvendig.
  En gledens dag for ambulansenorge..

  God jul til dere alle !

 15. Poenggrense:

  Montro om denne utdanningen vil ha et høyere inntakssnitt enn medisinstudiene?

  Hadde vært lit okey og fått vite noe om de formelle kravene, trenger jeg realkompetanse eller vanlig studiekompetanse. Vil studenter fra Helsefag VGS bli prioritert med poeng?

  Gleder meg uansett!

 16. Erik Westnes says:

  Julebordet i går ble svært hyggelig med denne nyheten som del av velkomsttalen (takk for laget, forresten).

  Til alle som har jobbet med dette, ingen nevnt og ingen glemt: Takk! Det er på høy tid, men siden opprettelsen av bacheolor for vår yrkesgruppe ikke er pålagt av myndighetene – er det desto hyggeligere at vår egen yrkesgruppe, sammen med akademiske miljøer på Lillehammer, Trondheim, Tromsø, Bergen, Østfold og nå sist Oslo får til denne utdanningen.

  Ett mål må stå sentralt fremover: Få denne utdanningen rammefinansiert og en del av myndighetenes krav til ambulansetjenesten. Det vil ta tid.

  Innpass for de som allerede har feks Nasjonal Paramedic eller tilsvarende fra inn- og utland, er en selvsagt ting i et høgskolesystem. Slik har høgskolesystemet vært i Norge i mange årtier, så dette kan ikke være noe skår i gleden.

  Glædelig Jul, folkens.

 17. Willy Andre says:

  Det er en gledens dag å våkne til dette folkens . Har ventet lenge på denne dag. Stor takk til dem som har lagt ned dette arbeidet for oss alle som jobber i tjenesten .Vi trenger dette,pasientene trenger dette .Takk .
  Ønsker dere alle en gledens jul.

 18. Fagarbeider says:

  Er det noen som vet noe om hvordan løpet vil bli for oss som er fagarbeidere? Vil nasjonal paramedic fortsette som videreutdanning framover, eller blir vi nødt til å starte på nytt sammen med mannen i gata?

 19. Kenneth Thomsen says:

  Støtter ideen om bachelor for paramedics. Men jeg ser og at slik som svenskene har organisert sin utdanning og er OK … hvor de har organisert den videreutdanning innen sykepleie.

  Men her vil det dukke opp en del uenighet mellom de som har utdanning på videregående nivå og på høyskolenivå. Og vil arbeidsgiverne være flinke til å ta opp slike spørsmål. Ser for meg en del konflikter i emning slik som det er mellom sykepleiere som jobber på bil og fagutdannete ambulansearbeidere. Ikke nødvendigvis på gatenivå. Men oppover i systemet.

  Men all honnør til bachelor – utdanningen … og så kan vi få guttene tilbake i utdanningen.

 20. Betyr dette, at det er offisielt og at det blir mulig å søke seg inn på dette studiet via Samordna Opptak høsten 2013?

 21. Jørgen E. (Tromsø) says:

  Ingen tvil, dette er en seier!
  Men, la for all del resten av prosessen videre gå ryddig for seg.

 22. Kristoffer says:

  Høres bra ut dette, men kommer det til å bli krav til Kjemi/Fysikk/Biologi etc. for å komme inn på studiet??

 23. Anders Grønning says:

  Kjempebra! Ambulansefaget bør allikevel utfases fra VGS og inn i et Bachelorprogram i sin helhet. To forskjellige utdanninger i samme yrkesgruppe vil bare skape splid. Dessuten legger lov om opplæring i VGS en del begrensninger for faget. Et program for konvertering av Paramedicer i dagens program må og på plass!

 24. Anders nå må du slutte å tulle, du får det til å høres ut som om to forskjellige utdanninger i samme yrke er noe nytt. Slik er det på alle områder i yrkeslivet. Det er veldig viktig at man beholder videregående utdanning. Det er bare tøv å utdanne alle til høyeste nivå. Det er det ikke behov for og er dårlig utnyttelse av ressurser. Hva vil du foresten foretrekke mellom en paramedicer med artium og en med fagbrev i ambulansefaget? Husk også at yrkesskole vil gi studiekompetanse på lik linje med artium i framtiden.

 25. 2014 og forsatt berre et prøveprosjekt… Utålmodig no!

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.