Overprøver prøvenemnda

Prøvenemnda (PN) i Møre og Romsdal har sendt et bekymret brev til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), da sykepleiere som har strøket på fagprøven søker om autorisasjon som ambulansearbeider hos SAFH, og får det der. Se hva SAFH svarer på kritikken.

Forkortet artikkel fra Ambulanseforum nr. 5 2010 som kommer i oktober

Les hva Helsepersonellnemnda sier om saken: To unike autorisasjonssaker

Bakgrunn: Autorisasjon uten fagprøve

Les også: Autorisasjon light og Autorisasjon “light”?

Det heter i brevet at i 2009 var det 19 % ikke bestått ved den praktiske fagprøven med kandidater som har utdanning som sykepleier med tilleggsutdanning innen PHTLS og AMLS i Møre og Romsdal.

Det er forskjellig praksis mellom arbeidsgiverne om de gir fast ansettelse til en sykepleier som har fått autorisasjon av SAFH. Noen må bestå fagprøven for å få fast ansettelse, mens hos andre igjen er det nok med autorisasjon etter unntaksbestemmelsen.

– Prøvenemnda ønsker seg tilbakemelding på hvordan en skal forholde seg om varslingsrutine når det gjelder kandidater som har fått ikke bestått, men som likevel får autorisasjon i unntaksbestemmelsen i HPL. Hvordan vurderer autorisasjonskontoret arbeidet i PN i landets fylker når en kan søke om unntaksbestemmelsen for å unnlate å avlegge den praktiske fagprøven? skriver Per Johan Tøsse, på vegne av prøvenemnda i Møre og Romsdal.

Her er hele brevet fra prøvenemnda (pdf)

I praksis blir det opptil den enkelte stasjonsleder å faglig vurdere om kandidaten oppfyller kravene til fagarbeider, framfor den offentlig oppnevnte prøvenemnda.

Se: Arbeidsgiverattest for Ambulansearbeidere (doc)

Tøsse presiserer at de har mange eksempler på sykepleiere som er flinke, men at det å være sykepleier ikke alene er nok til å bestå fagprøven.

– Det er bra at det kommer inn sykepleiere i yrket, men de bør ta den samme prøven som alle andre.

Statens autorisasjonskontors svar på kritikken

Er det virkelig slik at sykepleiere som har strøket på fagprøven kan få autorisasjon som ambulansearbeider?

– Ja, det kan de, fordi de tidligere har bestått en sykepleierutdanning som inneholder mer enn en ambulanseutdanning. At man har en dårlig dag på en prøve svekker ikke det at man har en tyngre utdanning i bunnen, sier Jørgen Holmboe, konstituert direktør i SAFH. – Det kan sikkert virke merkelig, men sånn er det.

Men er det ikke også slik at sykepleierutdanningen og ambulanseutdanning ikke akkurat overlapper hverandre fullstendig?

– Det er vi fullt klar over, og da må man vurdere om den ambulansefaglige kompetansen, og så er det vårt skjønn å vurdere praksis og erfaring. Så det vil være en skjønnsvurdering, og man finner sikkert en eller annen et eller annet sted som kanskje har for tynn kompetanse. Men vi har sagt at når det gjelder ambulansetjenesten, så må man etter vår vurdering ha erfaring tilsvarende full stilling, og det gjelder ikke arbeid i AMK eller akuttmottak. Vi opplever at vi er relativt strenge, men det er et skjønnsmoment hva som skal til av praktisk erfaring.

Blir ikke resultatet av det at det er stasjonsleder som avgjør om kompetansen er tilstrekkelig, framfor prøvenemnda?

– Stasjonsleder vil som leder alltid måtte gjøre en reell vurdering, og de har full styringsrett. Så hvis stasjonsleder mener at vedkommende har begrenset kompetanse vil det være en rett og en plikt å sette begrensninger for yrkesutøvelsen.

Men om prøvenemnda stryker kandidaten, og stasjonsleder vurderer vedkommende som kompetent: Blir ikke dette å overprøve prøvenemnda sin vurdering?

– Jeg skjønner ikke problemstillingen. Prøvenemnda er ikke en del av våre papirer. Du kan likevel bli ambulansearbeider om du er sykepleierutdannet og har jobbet så og så lenge, uten å gå opp til noen fagprøve.

Så hvor mange sykepleiere er det som har fått ambulanseautorisasjon til nå?

– Det vet vi ikke, det har vi ingen statistikk på.

Direktøren i SAFH viser også til at de i tidligere saker har opplevet at Helsepersonellnemnda mener de har vært for strenge når det gjelder å vurdere realkompetanse som alternativ til fagutdanning.

Men de to sakene Helsepersonellnemnda omgjorde, peker likevel ikke i retning av at Helsepersonellnemnda åpner for en lettvint praksis hvor sykepleiere med nok praksis kan få tilgang til autorisasjon uten fagprøve.

48 Comments

 1. Etter det SAFH sier kan en sykepleierstudent som har strøket på en eksamen eller ikke skrevet hovedoppgave likevel få autoriasasjon som sykepleier fordi han hadde en dårlig dag.

  Slik kan man fortsette med alle som er oppe til fagprøve eller eksamen uansett helsefag. Hvis du hadde en dårlig dag på prøven kan du likevel få autorisasjon.

  SAFH og mr. Holmboe ta dere sammen det er ikke slik man vurderer faglig kompetanse.Trodde dere hadde lært av saken med deres tidligere sjef. Dere har tydelig enda en lang vei å gå.

 2. Ambulansearbeider says:

  Direktør Øyvind Bernatek i Statens helsepersonellnemnd sier følgende 30.9.2010

  Direktøren i Statens helsepersonellnemnd understreker at hovedsporet til autorisasjon som ambulansefagarbeider er fagbrev etter fagprøve. Dette er også klart uttrykt i nemndas vedtak.

  – Det har ikke vært intensjonen at noen yrkesgrupper skal kunne bruke unntaksbestemmelsen som en omvei til en autorisasjon selv om lovgiver har åpnet for at helsepersonell kan få autorisasjon gjennom unntaksbestemmelsen, sier Øyvind Bernatek. ref. Fagbladet

  En kan spørre seg om Statens Helsepersonellnemnd og SAFH snakker sammen. Det er tydelig at SAFH gir autorisasjon på bakgrunn av eksamenspapir uten at en har vist det i praktisk handling at en kan utføre faget. Stoler mer på PN i ambulansefaget enn Stasjonsleder.

  Hvorfor ikke bare ta fagprøven, selv med sykepleierautorisasjon og tilstrekkelig fartstid i ambulansetjenesten?

  Hvorfor søker sykepleier dette unntaket ? Er enn redd for resultatet ?

  10.mars i år hadde SAFH allerede godkjent 12 som Ambulansearbeidere uten den praktiske fagprøven. Nå i oktober kan en spørre seg hvor mange er kommet igjennom.

  Så hvor er HOVEDSPORET etter fagbrev etter fagprøven for å få autorisasjon ?

  Hvor mange har fått avslag på søknad om autorisasjon i fra SAFH.

 3. Ambulansearbeider says:

  http://www.ambulanseforum.no/?p=10076

  Det står egentlig her.

  Snakker Statens Helsepersonell og SAFH sammen når direktøren på en tydelig måte viser at det er Fagbrev som bør være for å få autorisasjon.

  Bra arbeid med saken ambulanseforum !

 4. Snart fagbrev says:

  Det er flott at så mange engasjerer seg for å få en bedre utdanning innen ambulansefaget, og at sykepleier har mulighet til å altfor enkelt få autorisasjon som ambulanse arbeider. De har jo bare 3 år på vidaregåande skole, og 3 år på høyskole og minimum 2 års praksis i ambulansen før noen av dem kan søker om å få autorisasjon uten å gå opp til fagprøve. Skriver du som sjukepleier lærekontrakt så får du gå opp til fagbrev etter 2 års praksis. Det er derfor jeg ikke skjønner hvorfor ikke bare gå opp til fagprøve, og slipp stemplet som ambulanse arbeider light.

  Da har du som sjukepleier mer formell helsefaglig kompetanse en fagarbeidere med 2 år på videregående skole og 2 års praksis. Men for all del ta da videre utdanning og bli paramedic for viss ikkje havner du bakpå igjen fordi de 60 studiepoengene du får som paramedic er igjen mye viktigere en det 180 studiepoengene du har som sjukepleier, men sjukepleiere står i ei vidareutdanning på 2 år deltid gjør de ikke?

  Proffisjonskampen vil ingen ende ta, kan det heller ikkje sammarbeides om å få ett kompetanseløft innen ambulasnefaget slik at vi får ei 3 årig høyskoleutdanning innen ambulansefaget les paramedic også. Så får alle valget når det står der etter 3 år på vidaregåande skole med studiekompetanse og ønskjer å ta ei bachlor utdanning som helt sikkert vil bestå av fellesleksjoner for både sjukepleier og paramedic utdanning.

  Er man riktig heldige vil det være med å øke lønna innen ambulansefaget også.

 5. Snart fagbrev !

  Kjempebra du melder deg opp til fagprøven. Du er nok på et kraftig feilspor. Hadde du fulgt med i timen så gjelder det ikke noen profesjonskamp !
  Saken gjelder at sykepleier med kort fartstid kan søke om autorisasjon uten å avlegge eksamen som alle andre må når de skal ta et fagbrev. Det skal være likhet for alle når en tar eksamen !
  KIA bilen kjenner du sikkert til, kunne du gått bort til din leder å sagt, Nei jeg skal ikke prøves i KIA bilen. Jeg er sykepleier og har høyskole. Ser du hvor feil vei du er på ! Min oppfordring er at alle tar 3 dagers fagprøven så stopper en forskjellsbehandling !

 6. Ingen problem å gjøre dette rettferdig er at alle ambulansetjeneste private som offentlige krever BESTÅTT FAGPRØVE selv om noen «sniker» til seg autorisasjon som ambulansearbeider.

 7. Snart fagbrev says:

  Petter skriver det kort og greit. Ta fagbrev, så får veien til fagbrevet komme av at du enten er sjukepleier med høgskule og 2 års praksis i ambulanse, eller etter ambulansefag på vidaregåande med 2 års praksis eller ambulanse arbeider med NOU og 5 års praksis. Det er flere veier for å få fagbrevet sitt, det er bare å velge. Det viktigste synes jeg er at pasientene vi kommer i kontakt med skal være trygge på at de får en fagleg og god behandling, og ikkje får inntrykk av at hvem som helst kan begynne å jobbe i en ambulanse bare de har tatt ett kurs.

  Det står i helsepersonell lova at vi er pliktige til å holde oss faglig oppdatert. Det skal ikkje stoppe opp med ett fagbrev eller ei høgskole utdanning.

 8. Hadde det ikke vært for at vi er i oktober hadde jeg trodd dette var en aprilspøk!

  «Har man en dårlig dag på fagprøven så…»… dette er god kvalitetssikring dere… Latterlig…

 9. hehe, for en saklig argument fra autorisasjonskontoret. Så vist en har dårlig dag på uansett eksamen så skal ikke det stoppe autorisasjon. For en saklighet

 10. Dette hadde vært høyaktuelt på konferansen på Gardermoen å diskutere. Får bare håpe at saken kommer opp, for dette «smutthullet» må stoppes.
  At stasjonsleder kan anbefale foran Prøvenemnda i ambulansefaget til autorisasjon for å unngå fagprøven er å tråkke på godkjent eksamensordning ! At stasjonsleder kan gjøre dette i knapphet på personell og bli presset til kan alle se !

 11. At i det hele tatt SAFH kan være så innsikstløse og vise liten eller ingen forståelse får Ambulansefaget er helt åpenbart, her danser SAFH etter sykepleierens pipe.

  Fagprøven er og blir ingangsporten enten man har gått 3år og lært som søster florence eller gått 5 år som nou eller 2år som lærling så er siste kompetanse test en 3dagers fagprøve hvor en helhetelig blir vurdert av offentlig oppnevnte sensorer. Synes heller dette viser faglig usikkerhet og et lite snev av feighet blant sykepleierene og ikke ta denne 3dagers testen. Hvis itilegg de stryker har de likevel frekkeheten til å søke autorisasjon, dette er åpenbar totalt forrakt for vi som har et FAGBREV og AUTORISASJON på veggen som vi har prestert for ei prøvenemd at tingene som skal til, sitter på plass. og kreve sykepleierlønn for Ambulansearbeid er åpenbar og gjennomskuet proffesjonskrig. Håper virkelig Landets Stasjonsledere tar denne saken innover seg og sjekker papirene til jobbsøkere i fremtiden.

  Håper inderlig at AMPY og Fagforbundet kan stå sammen om denne saken

 12. adrenalin says:

  Har fulgt med i denne saken og den er skremmende. Fordi det er nok med en eksamen og stasjonsleder anbefaler en ansatt/kollega. De skal avkrysse noe enkle spørsmål som:

  1:Fører av ambulanse
  2:Kan ivareta pasientens pleie og omsorgsbehov under arbeid i ambulansetjenesten
  3:Kan ivareta egen og andres sikkerhet på sykdoms- og skadested
  4: Kan ivareta hygieniske prinsipper ved bl.a blodsøl og kunne rengjøre ambulanse og utstyr.

  Tar ikke med alle, men det er syltynt det stasjonsleder skal krysse av på kun noen få spørsmål. Dette er under et hvert nivå på en 3 dagers fagprøve. Skremmende skjema og enkle spørsmål.

 13. Bondefanget says:

  Kan bli farlig for Ampy og Fagforbundet å tale for mye mot sykepleierene også. De er tross alt ei målgruppe som medlemmer de også.
  Problemet er vell størst i Møre og Romsdal med sykepleier uten fagbrev fordi der gir de sykepleier lønn som sykepleiere, og her får også de med paramedic utdanning tillegg.
  Sykepleiere i resten av landet går så vidt meg bekjent ned 40 000 i årslønn og mister 2 kr pr time i kveld/natt tillegg, og at det er helt annen motivasjon som ligger bak for å ta fagbrev som ambulanse arbeider i tillegg til sin høyskole utdanning.
  At SAFH gir sykepleier autorisasjon uten fagbrev skader mer en hva deg gagner sykepleiere som har gjennomført 3 år på vidaregåande skole, 3 år som søster florence og 2 år i ambulanse praksis. 1 dag på tverrfaglig eksamen og 3 fagprøve dager. Disse er bedre tjent med at sykepleiere blir sett på som en helsefaglig ressurs en å bli misstenkt som snikere. Håper virkelig det diskuteres på Ambulanseforum og at SAFH slutter med den praksisen de har i dag for alles skyld.

 14. adrenalin says:

  Det jeg kjenner til så støtter både AMPY og Fagforbundet at alle skal bestå fagprøven for å få autorisasjon. Det handler ikke om motstand eller profesjonskamp mot sykepleiere. Hjertelig velkommen skal alle være uansett utdanning til ambulansefaget. Så vær så snill ikke bring inne noe om motstand mot sykepleierer bondefanget. Saken handler ikke om det !

  Både i Nord Norge og HF Bergen gir sykepleier lønn fagbrev eller ikke.

 15. Ja eller som i Nordlandssykehuset , der man kan ha praksis , til tross før att man vart hjemme med barn i 1,5 år av 2 , det er praksis det.

  Hele saken er respektøs mot oss ambulansearbeidere.

  Vi burde søke om spl autorisasjon da, iallefall vi som har hjelpepleiern + ambulans og jobbet mer enn 10år , vi har MER sykepleierutdannelse enn vad sykepeleierna har ambulansefag.

  Ambulansetjensten svekkes og tunnes ut , det blir dårligare resultat før pasienterna.

  Sykepeleier som søker seg in i ambulansen burde få lønn som ambulansepersonell,,,, tills dom tagit fagprøven, då kan jag love dom drar direkt , då er det ikke så intressant lengre, og det beviser den dårliga intressen = det dårliga resultatet!!!!

 16. Far til 3 says:

  Kjære T.
  Når det gjelder permisjon etter fødsel så får de godkjent praksis selv om de er sykepleiere eller ikke ja selv menn som velger å være hjemme med barn får fratrekk i praksistid.
  Det faller det sikkert bare mer naturlig at damer som etter ungdomsskole, og 3 år på vidaregåande og 3 år på Sykepleier høyskole og gjennomføre 2 års praksis i ambulanse faget er mer klar for å få barn en kvinner som har gått 2 år på vidaregåande og gjennomfører 2 års praksis.

 17. Sykepleier says:

  Det merkes at det er ambulansearbeidere som skriver inn her. Er selv sykepleier med autorisasjon, og jobber sammen med personell som har tatt hjelpepleier og så jobbet seg opp til å ta fagprøven og andre som har gått NOU-76-2. For å si det slik, at de som jobber i ambulansetjenesten kan mer sykepleierfaglig enn sykepleiere som har tatt utdanningen synes jeg er det dummeste jeg har hørt! Kjenner dere til sykepleierutdanningen? Hva som inngår i den? Og, skal man dra alle under den samme kammen? Og, jeg jobber i helse midt- Norge, og får IKKE sykepleierlønn! Sjekk fakta folkens og diskuter saklig! Dette er noe som står i helsepersonelloven, så jeg anbefaler alle å lese den. Rekner med at alle som har skrevet her vet hva som står der? Og ja, ambulanseutdanningen i dag er for dårlig. Har tatt paramedic, og den er for tynn. Bedre vei mot målet må til!

 18. TIL SYKEPLEIER!
  Men hvorfor er fagprøven så vanskelig for sykepleiere når den er på 3 dager og hvorfor stryker så mange sykepleiere på den da?

 19. Paramedicen for tynn? Denne må du utdype sykepleier. I forhold til faginnholdet i sykepleierutdanningen?

 20. Når sykepleiere søker om autorisasjon som ambulansearbeidere.

  Spørsmål om omgjøring til autorisasjon i annen yrkesgruppe:
  Helsemyndighetene har til behandling saker innen ulike yrkesgrupper, der det er spørsmål om personell med utdanning innen ett område kan bli autorisert i et annet fag. For eksempel har det vært stilt spørsmål om en lege som er i prosess med godkjenning av sin utdanning utenfor EØS, i mellomtiden kan få autorisasjon som sykepleier og arbeide som dette. Autorisasjonsmyndighetene har generelt vært restriktive med hensyn til slike omgjøringer.

  Spørsmålet om å gi autorisasjon som ambulansearbeider til personell uten fagbrev har aktualisert seg i den senere tid. Dette kan antagelig ses i sammenheng med innskjerping av kravene i forskriften. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har i de siste to årene behandlet en rekke slike søknader.

  I april 2009 fikk en sykepleier med spesialutdanning i anestesi, samt mange års erfaring fra ambulansetjeneste, avslag av SAFH på søknad om autorisasjon som ambulansearbeider, fordi vedkommende ikke hadde fagbrev. Han klaget vedtaket inn for Helsepersonellnemnda, og fikk i oktober 2009 omgjort vedtaket fordi nemnda mente at han tilfredsstilte kravene til helsefag, ambulansemedisin og ambulanseoperative emner. Vedtaket i sin helhet kan leses her: http://www.shpn.no/nb/node/391. En tilsvarende sak, der sykepleieren hadde noe kortere praksiserfaring, ble også omgjort på samme måte. Nemnda vurderte at ”utdanning og yrkespraksis samlet må gi den nødvendige kyndighet”.

  SAFH vurderte disse sakene som prinsipielt viktige, og sendte en henvendelse til Helsedirektoratet. Direktoratet svarte 20. januar 2010 at Helsepersonellnemnda hadde praktisert regelverket riktig. Sentralt i vurderingen her står bestemmelsen i Helsepersonelloven § 48, c: ” – på annen måte ha godtgjort å ha den nødvendige kyndighet”.
  Denne bestemmelsen er i utgangspunktet ment benyttet for personell der den formelle utdanningen ligger langt tilbake i tid, og der eventuelle mangler ved denne utdanningen anses kompensert ved senere yrkeserfaring.

  Når et forvaltningsorgan (i dette tilfellet SAFH) er blitt overprøvet av sitt klageorgan, samt har fått direktiv fra sin overordnede myndighet (Helsedirektoratet), plikter en å innrette sin virksomhet i henhold til disse føringene. Autorisasjonskontoret har derfor i tråd med de nevnte sakene utarbeidet en prosedyre for behandling av søknad som ambulansearbeider for søkere uten fagbrev i ambulansefaget.
  Prosedyren går i hovedsak ut på følgende:
  – man må ha utdanning som lege eller sykepleier
  – man må ha minst 2 års erfaring fra prehospital tjeneste
  – det stilles krav til antall ambulanseoppdrag i året, herunder krav til akuttoppdrag
  – arbeidsgiver må fylle ut et skjema der det dokumenterer at søkeren alle har utført alle relevante oppgaver
  – erfaring fra AMK, intensivavdelinger, akuttmottak eller vanlige sykepleiejobber er ikke relevant.

  Siden denne prosedyren ble laget, har SAFH gitt avslag på ca 50 søknader om ambulanseautorisasjon uten fagbrev. Mange av dem som har fått avslag har klaget til helsepersonellnemda. 21. september 2010 fikk SAFH medhold i 10 av 10 ferdigbehandlede saker. Helsepersonellnemnda har presisert at sykepleiere i utgangspunktet mangler kompetanse innen ambulansemedisin og ambulanseopreative emner. For øvrig har helsepersonellnemnda godtatt de krav som SAFH har stilt til innhold, omfang og intensivitet i yrkespraksisen. Avgjørelsene vil etter hvert bli tilgjengelige på helsepersonellnemndas hjemmesider: http://www.shpn.no

  Michael Holmen Jørgen Holmboe
  Førstekonsulent direktør

 21. Og hvor mange ambulansearbeidere stryker på fagprøven da? Jeg er sykepleier med fagbrev. Bare spør.. Uansett, ambulanseutdanningen må opp på høyere nivå!

 22. Adrenalin says:

  Sett deg inn i saken ANN ! Få meg deg poengene – ikke ta på deg skylapper !

  Saken er for deg som ikke har oppfattet det ennå. Handler ikke om hvor mange som styrker. Alle kan stryke uansett utdanning. Faget er praktisk fag. Poenget er at en utdanning gir autorisasjon som ambulansearbeider etter spesialsøknad for å slippe fagprøven ! Merkelig at noen i det hele tatt sniker seg til å tittulere seg som aut. ambulansearbeider uten å tatt fagprøven. Det blir å jukse etter min mening. Alle blir likt vurdert på fagprøven, handler om å alle stiller likt og det er det vi vil !

 23. veien til roma says:

  Alle går og sier at ambulansearbeider er ett praktisk fag. Hvorfor er det da så mangen i miljøet som snakker om at det må innføres bachlorgrad i paramedic? Dette vil helt sikkert bestå av flere fag ja til og med kan det hende at flere av fagene vil gå sammen med sykepleier utdanninga.

  Å Bli sykepeleier er også ett praktisk fag, som inneholder teori som skal bygge under hva du gjør i praksis, og det er det vi vil skal skje med paramedic utdanninga også. Sykepleiere har en form for eksamen etter hver praksisperiode. ca 1/3 av sykepleier utdanninga er praksis med veileder som skal veilede deg, eller som til og med styker deg fordi du ikkje er egnet som sykepleier. Det er det vi vil skal skje med paramedic utdanninga også.

  Slik det er i dag går Sykepleier ofte speialiseringer for å bli enten anestesi-, Intensiv- eller operasjonssykepleier. ja og det stopper ofte ikkje der. Hva om sykepleier kunne videre utdanning i paramedic så fikk man på en måte ei helsefaglig bachlor grad med spesialkompetanse innen prehospitale tjenester, men det kan vel bli for mykje av det gode.

 24. Roma, er det så vanskelig å forstå egentlig ? I alle fag uansett yrke trengst det spesialisering. Det er ikke derfor sagt at alle skal utdanne seg til det. Men klart vi trenger spesialisering på høyt nivå innenfor de som er ledere. De som tar Bachlorgrad har nok en mening med det.

  Selv med fagbrev skal ingen stoppe der. Vi må videre alle sammen til det beste for pasienten. Men et felles oppfatning er at alle står på lik platform så kan en gå videre etter fagbrev.

 25. Sykepleier1 says:

  Med en sykepleiers fagkompetanse er man godt på vei skikket til arbeid i en ambulanse. I dag går utviklingen mot en mye mer helhetlig tenking rundt pasientene. Tut å kjør / trøste å bære som har vert «portørenes» oppgave i mange år har nemlig utviklet seg. Sykepleiefaglig tankegang «matcher» dagens pasientkategorier serdeles godt. Gjør heller noe med prøveformen til fagprøvene. Forgubbet skremsels panel hele sensor eliten som nok føler det brenner under bena, for jo det er krevende å jobbe i en ambulanse på flere plan en å kjøre fort. Kom bort fra kompleksene til ambulansearbeideren, øk kunnskap innen medisinske fag.Det er en lengre vei en å få med seg det operative som tross alt blir en mindre benyttet kunnskap om man tenker frekvens. Er selv sykepleier, ambulansearbeider, og paramedic. Er ikke i tvil om hvilken av utdanningene som er mest verdifull for meg i det daglige arbeidet !!

 26. Provosert says:

  Du sykepleier1 – er skikkelig skremt over dine holdninger. Gå inn i tenkeboksen. Du tråkker faktisk årets Paramedic mitt i ansiktet, en som absolutt burde fått heder og ære for at faget kom som et helsefag og ikke som transportfag. Han var sammen med flere som sammen med departement og lægeforening/forbund enige om 3 dagers fagprøven i 1995. Gjør heller noe med prøveformen – men du sier ikke hva. Forgubbet skremselpanel. Jeg har den aller største respekt for prøvenemnda. De var flinke, tok godt imot oss og var ikke ute etter å finne feil. Var så stolt den dagen jeg klarte fagprøven. Mange av sensorene var i 35-45 år og som både er sykepleier og paramedic. Nei – vi har godt system å gå til fagprøven for. Du sykepleier1 hva er du egentlig redd for ? At du en gang skulle stryke på fagprøven ? Hvorfor skal ambulanseyrket være unntatt eksamensformen enn i andre yrke. Når du tok sykepleier eksamen så måtte du vise det praktisk at du kunne utføre jobben. Dette må selvsagt gjelde all utdanning, kan du tenkte deg anestesi, spesial, operasjon sykepleier uten å vise det på en praktisk eksamen. Nei – vi er nødt til å starte likt alle sammen uansett utdanning, så kan vi bygge videre på utdanningen. Har en tanke om at uansett bakgrunn i dag er du kommmet langt så lenge en har pasienten i fokus. Du skuffer meg og sikkert mange andre med dine holdninger når du kan uttale deg på en slik måte ! Personlig så tenker jeg positive tanker om alle uansett utdanning, fra videregående, høyskole, Helsefagarabeider, sykepleier, anestesi m.fl når de har valgt ambulanseyrket. Tur og kjør sier du – du må tilbake på 70 tallet med den der ja ! I dag er faget noe helt annet og vi kan gjøre så mye mer. Vi har lik MOM i hele Norge og det er veldig bra. Ingen «tråkking» på andre, alle stiller likt ! Har en oppfordring som brenner for faget og pasienten er å fokusere hver dag hva vi kan gjøre bedre for våres pasienter og kollega ! Legg bort holdningen om utdanning/profesjonskamp. Tror dere lege/anestesilege/kirurg holder på sånn. Jeg tror det ikke – kom bort i fra kompleksene til ambulansearbeider sier du. Samtidig sier du at det er krevende – Ja det er krevende, derfor har vi en felles eksamesform som en grunnplattform for alle. Stå samlet og Kjære årets Paramedic Gratulere for at du i sikkert over 30 år har arbeidet med å løfte viderer faget opp ! Det å være stolt gjør at en skjerper seg hver dag. Kjære hele Norges ambulansetjeneste – er det ikke et flott yrke vi har, der vi møter tett innpå alvorlige/skadd pasienter og pårørende og gi dem behandling. Det er ikke nødvendig med ord engang. Faktisk nok å se direkte i øye til pasient og pårørende på hvor takknemlige de er. Derfor har jeg valgt mitt yrke – å hjelpe mine medmennesker

 27. Raymond O says:

  Er selv søster og amb.arbeider. Synes det burde være et krav at søstrene tar fagprøven innen to år i tjenesten. Det er utelukkende kompetansehevende og skjerpende for den enkelte og tjenesten generelt.

  Personlig skulle jeg ønske en samkjøring mellom sykepleier- og paramedicstudiet. To år sammen og et år spesialisering. Dermed kan man konvertere lettere over om man ønsker skifte i arbeidsplass. Dette sikrer god faglighet for den enkelte og er i aller høyeste grad samfunnsøkonomisk.

  Og bare fantasien setter grenser for hva en videreutdanning for paramedics kunne inneholde! :o)

 28. Det med at en spl stryker på en fagprøve til ambulansefaget er forståelig. Når vedkommende samtidig har sannsynlig jobbet i mere enn 5.år i yrket og stryker så skremmer det meg enda mer. Tror nok dette mest sannsylig dette handler om en person som ikke egner seg til faget, men som i forbannelse og fornærmelse søker om autorisasjon og får det… Når det gjelder spl.utdannelse og ambulanseyrket, så mener jeg personlig at en spl IKKE er skikket til å jobbe der uten en ambulansefaglig utdannelse i tillegg. Min erfaring med sykepleiere med ambulanseutdannelse, så er den mer enn god nok til å være i yrket. Men man skal ikke tro at en sykepleier som jobber på «heimen» og jobbet der de siste 15.årene kan amb.yrket. De kan ryke og reise.

  Dette er ingen profesjonskamp, men et spørsmål om utdannelse og kompetanse.
  Ambulanseyrket må opp på høyskolenivå nå!!

 29. Du Lars. Det er mulig du ikke har fått det med deg men ambulanseyrket er allerede på høyskolenivå. Når skal dere slutte å mase om høgskoleutdanning. Det er jo i dag mulig å ta 90 studiepoeng.Utdannelsen er i dag mer enn GOD NOK. Det er også helt unødvendig og bortkastede resurser å bemanne ambulansen med mer en en paramedic.
  Til dere som ikke har satt dere inn i fagplanen: GJØR DET. Til dere som mener sykeplerudannelsen er så mye bedre:Det er da vel omtrentlig like mange teoretiske studiepoeng på sykepleien som i paramedicen? Forskjellen på disse studene er at paramedicen ikke får studiepoeng for sin praksis(rettferdig?)Så kan dere samenligne fagene og utfra det avgjøre hvilken kompetanse har man etter endt studium i forhold til jobben som skal utføres i ambulansen.(PS!ikke glem å ta med fagutdanningen til paramedicen i sluttkompetansen)

 30. Er selv i bunn sykepleier. På sykepleien hadde vi TRE dager med førstehjelpsundervisning!!! Jeg hadde da altså ikke snøring på hva akuttmedisin dreide seg om. Fagbrevet var for min del et kjempeløft for å få den forståelsen en trenger i de mest kritiske hendelsene.

  Er også ferdigutdannet paramedic og dette er blitt en svært god utdanning. Min søknad til påbygningsmodulene kommer.

 31. Lars Melby says:

  Skjønner ikke helt problemet. Det snakkes om Autoriserte ambulanse arbeidere ( som meg) og om amb pers 2.
  Den dagen man har avskaffet «Forskriftskurs» som det kalles i Buskerud, og ansetter aut amb pers har man kommet langt. Litt tidlig å debattere bacholer, så lenge man kan komme fra gata, ta ett par ukers kurs (som i Buskerud hvor Hr Hardberg har endel å si innen kompetanse) hospitere noen dager her og der, og ha omtrent det samme som meg i lønn.
  Hva skal vi bruke de til i amb. Se for dere ett skadested, og det er EN amb framme. Hva skal Fartøysjef/operativleder helse gjøre? Bruke han med forskriftskurs som veikjegle?
  Nei! Avskaff hele ordningen med sniking i køen, fem års praksis av vekslende kvaitet og fagprøve. STOR respekt for de som kjører løpet med lærlingetid osv!!!

  Hvis ikke vi kan respektere vårt eget fag, hvordan kan vi tro at andre yrkesgrupper innen helsevesenet kan?

 32. Ser at debattantene, spes ambulansearbeiderne, hisser til profesjonskamp. I og for seg greit for meg, men husk da en ting. Dere har to år på yrkesskole, samt to års utplassering, mens gruppen dere forsøker å «disse» tross alt har en smule mer ballast i tanken enn dere. Min personlige erfaring fra 15 års virke innen akuttmedisin tilsier at enkelte yrkesgrupper overvurderer egen kompetanse, og underkjenner andres høyskole- og universitetsutdannelser.

 33. Thomas Fuglerud says:

  Stiller meg svært undrende til at sykepleiere kan få autorisasjon som ambulansearbeidere uten å ha gått opp til fagprøven – kan nesten ikke tro det er sant! Er selv sykepleier og gikk opp til fagprøve etter noen års praksis i prehospitale tjenester – er stolt over fagbrevet! For det første er det meg helt uforståelig at de sykepleierne som evt. har mottatt en slik autorisasjon, uten å ha gått opp og bestått en fagprøve, er villige til å ta imot en slik tittel? Hvis de søker på grunnlag av relevant praksis og erfaring, hvorfor kan de ikke da bare gå opp til fagprøven? For det andre hvor er kvalitetssikringen her? Det må da være naturlig at sykepleierne følger de gitte krav som stilles for ambulansetjenesten når det angår krav om fagbrev og dokumentasjon av dette. For meg blir en slik praksis helt uforståelig. Vil ikke en slik praksis også gi næring til profesjonsstrid, og det er vel ingen tjent med? Jeg oppfordrer sykepleierne til å gå opp til fagprøve og senere slutte opp om paramedic-utdanningen – går der selv – meget bra utdanning!

 34. Hei Haakon

  Tror ikke du forstår denne saken når du skriver det du har gjort. Dette har overhode ikke noe om at spl. har høyskole og ambulansearb. ikke har. Har noe med å kvalitetssikre det vi driver med. Og en høyskoleutdannelse sier INGENTING om kompetanse, det sier noe om hvor flink man er til å lære seg noe i teorien. Sier ikke her at spl. ikke er flinke i praksis, men man må «vise» hva man kan på lik linje med alle andre mener jeg. Greit at kanskje noen i vårt yrke ikke ser sin begrensning. Men tror heller ikke deres yrkesgruppe skal prate veldig høyt om dette.

 35. Haakon ! Du skriver:

  Min personlige erfaring fra 15 års virke innen akuttmedisin tilsier at enkelte yrkesgrupper overvurderer egen kompetanse, og underkjenner andres høyskole- og universitetsutdannelser.

  Jeg har 27 år innen sykehusbasert ambulansetjeneste. Først vil jeg tvert tilbakevise din påstand underkjenner andres høyskole- og universitetsutdannelse. Du henter selv fram din egen holdning at du har høyskole/universitet. Du bruker ord som hisser til profesjonskamp. STOPP med dette. Er selv ambulansearbeider med fagbrev, en stopper ikke der. Gå inn i deg selv og se på din kollega som en ressurs selv uten høyskole. Les i aftenposten, der kommer det frem hva saken gjelder.

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3847833.ece

  Velkommen alle som vil bli ambulansearbeidere med fagbrev uansett utdanning. Er det så vanskelig ? Tenk over før du blogger !

 36. Jeg kan ikke fatte at en profesjons kan blir behandlet som hellige kyr!!! Sitat: «De kan jo ha en dårlig dag»

  Når ei prøvenemd ikke godkjenner kandidaten så foreligger det en en eller flere grunner til dette som kandidaten kan kreve og få en redegjørelse på enten enn er sykepleier nou eller lærling, så er fellesnevneneren at alle tre skal prestere iløpet av tre dager og at nemden finner kandidaten skikket.
  Tror heller sykepleierene som alikevel stryker her blir mer eller mindre snurt og sure og blodig fornærmet.
  Ambulansefaget er og blir et praktisk yrke.

 37. Jeg kan ikke fatte at en profesjons kan blir behandlet som hellige kyr!!! Sitat: «De kan jo ha en dårlig dag»

  Når ei prøvenemd ikke godkjenner kandidaten så foreligger det en en eller flere grunner til dette som kandidaten kan kreve og få en redegjørelse på enten enn er sykepleier nou eller lærling, så er fellesnevneneren at alle tre skal prestere iløpet av tre dager og at nemden finner kandidaten skikket.
  Tror heller sykepleierene som alikevel stryker her blir mer eller mindre snurt og sure og blodig fornærmet.
  Ambulansefaget er og blir et praktisk yrke.

  Mvh
  En som tok det på den rette måten.

 38. Det er rett og slett frekt at noen søker for å «slippe» fagprøven. Det ALLER VERSTE ER AT STASJONSLEDER fyller ut en side (krysser av) DET ER Å TRÅKKE PÅ EKSAMENSORDNINGEN OG FAGNEMNDA. At arbeidsgiver gjør dette her viser manglende egeninnsikt i faget. Utrolig at dette skjer i 2010.

  Det er veldig lett å krysse av i skjema fordi en mangler autoriserte ambulansearbeider i turnusen.

 39. Adrenalin says:

  Ambulanseutdanningen er for lav, kompetansen er for lav og det er for lite samhold og fokus på det riktige. Hvor mange med lærekontrakt som har gått opp til fagprøve og bestått som er totalt uegnet…mange!! dei 3 dagene prøver varer er på et totalt misslykket nivå..alt for lavt nivå,uansett. Få¨ambulanseutdanninga inn på 3 års høgskule med bachelor grad, så kan vi diskutere kompetanse der etter… Ambulansearbeidere har en misunnelse til sykepleiere, det er sikkert. Og her er og sykepleiere som ikke er egnet i amb tenesten og.

 40. Hei fortelle noe om meg selv. Er utdannet ambulansearbeider gjennom lærlinge ordningen. Har hatt nou 76-2 også. Har phtls, og amls og diverse kurs. Er også utdannet meg til sykepleier i ettertid. Hadde muligheten til å ta paramedic og få den dekket av arb giver å takket da nei. Har mye erfaring fra akutt biler. Jobber på en stasjon med 10,000 turer i året. Har vært inne på avd å jobbet. Sender ofte pasienter med epidural smerte pumper, over til lavere omsorgsnivåer. Epidural har bivirkninger som til dømes bt fall osv, her trengs det mer kompetanse til enn bare paramedic. En jobber her med sterke medikamenter som fentanyl, naropin, og blandinger med adrenalin Det er så mye spl utd har læring om som i klinisk sykepleie. meg, det var en som sa at paramedicen ikke får studie poeng for praksisen sin, det gjør han, han har bare en observasjonspraksis, mens vi er inne som studenter og får spesiell oppfølging. Holder no på med anestesi utd.

 41. Hei
  Her er det en del folk som knapt vet hva de snakker om. Kan ikke sammenligne Paramedic og utdanningen som sykepleier. På,videreutdanning i Paramedic, så har du ikke en eneste eksamen med eksamensvakt, stort sett alt av eksamener en hjemme, eller i kolokvigruppe. Mens utdanningen som sykepleier har du vel en eksamen hjemme. 70 % av de som tar Paramedic, hadde ikke klart å komme gjennom sykepleien, så ikke kom å sammenlign studiepoeng osv. Hàr jobbet godt over 20 år i ambulansetjenesten, har hatt fagbrev siden det kom, sittet i Prøvenemnda siden oppstarten av nemnder, er også utdannet sykepleier.

 42. september 45 says:

  Det er helt naturlig at sykepleier er en naturlig resursutnyttelse i prehospitaltjeneste. dette er sammfunnsnyttig og økonomisk. Flere jeg har snakket med mener at det er rette framgangen når ny akutt foreskrift kommer. Det er lite fruktbart å ta denne diskusjonen i fagmiljøene.

 43. September 45:

  Og når ble sykepleiere økonomier? Årsaken for at du benevner fruktbar diskusjon er for at dere i NSF sikkert nok engang vil kjøre igang proffesjonskrig mot oss..

 44. Ambulansearbeider 2 says:

  Neida prøver ikke på noe profesjonskrig. Ambulansefag vil uansett bestå som grunnutdanning på videregående og det må være essensen. Og Dei må da ha mulighet for etterutdanning. Som for eks paramedic. Sam økonomisk mener jeg at Spl med akutt med erfaring eller utdannelse er viktig å bruke til likt som andre. Da mener jeg ambulansearbeider arbeidere de med etterutdanning. Fordelen med Spl er at de kan brukes i rotasjon. Fast på bil. Med tanke på samhandlingsreformen reformen er dette svært viktig.

 45. Jeg vil ikke si at sykepleier utdanningen var så vaskelig:) og 1 hjemmeeksamen var tynt sagt, ligger Ann til ihvertfall 50% hjemmeeksamen på sykepleier, medic har 3 skole eksamen. Påstand om at paramedic ikke klar sykepleier utdanning er nok riktig, hvorfor? Fordi mann har ikke råd til og gå fulltidsstudie uten støtte:)

 46. Ambulansearbeider 2 says:

  jeg fikk dekket paramedic av foretaket, men takket nei til plassen siden jeg da hadde kommet inn på spl og fullførte den. angrer ikke et sekund i dag. spl utd kostet meg ikke annnet enn bøker og semester avgift. bøkene fikk jeg dekket en del av og noen lånte jeg på bibliotek og noen kjøpte jeg selv.

 47. Folk som påbegynner paramedic studiet er normalt ikke helt grønne i yrket. Hvorfor må / og vil sykepleiere diktere våres utdannelse og videreutdannelse er det simpelt hen ikke kult nok lengre å jobbe inne med divere tillegsutdannelser. Fyrer jeg opp nå JA med den hensikt at dere kan svare litt for dere !!

 48. Ambulansearbeider 2 says:

  Noen som dikterer utdannelse.,? Tror ikke det. La de som ønsker etterutdanningen i ambulansearbeider faget gjøre det. og de som vil ta Spl og videre utdanne seg på en eksisterende grad gjøre det. Å jobbe inne er svært lærerikt, og det gjør jo de som tar etterutdanning i ambulansearbeider faget og, de har jo hospiteringspraksis og sier de lærer mye på denne observasjonspraksien.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.