Autorisasjon light

Uthuler det at sykepleiere med noe fartstid i ambulansetjensten kan få autorisasjon, uten å ta fagbrev, lærlingeordningen og fagbrevet, eller trenger vi også slike rekrutteringsveier? Foto: Therese B. Kirkesæther.

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har hittil i år godkjent ambulanseautorisasjon for 12 stykker som i utgangspunktet har annen utdanning som helsepersonell, uten at de har tatt fagbrev som ambulansearbeider.

Les også: Autorisasjon «light»?

Per i dag har de inne ytterligere 10-15 søknader om å få en slik autorisasjon. Søkerne kommer fra hele landet.

I fjor var det nemlig to sykepleiere som fikk godkjent autorisasjon som fagarbeider uten å ha tatt fagprøven. Den ene var anestesisykepleier med mange års erfaring som redningsmann i luftambulansetjenesten, den andre var grunnutdannet sykepleier med mange år i ambulansetjenesten bak seg. Begge hadde altså lang fartstid før de søkte om å få autorisasjon uten å gå opp til fagprøven.

Ny praksis
I utgangspunktet fikk de avslått søknaden av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH), men klaget inn saken for Statens Helsepersonellnemnd  (HPN) og fikk omgjøring av vedtaket. SAFH stilte dermed i brevs form spørsmål til Helsedirektoratets avdeling for personell og utdanning, om dette var slik man burde forstå helsepersonelloven. Her uttrykkes det blant annet bekymring for at: ”Dette åpner for at norsk helsepersonell skal kunne oppnå autorisasjon i en annen yrkesgruppe uten videre utdanning og dermed få dobbel autorisasjon med kun en utdanning.”

Helsedirektoratet fastslo at Helsepersonellnemndas avgjørelse var den korrekte tolkningen av loven. Dette har trolig åpnet for en ny praksis på området.

Og den nye forståelsen av loven gjør at det har blitt lettere for andre, gjerne med sykepleierutdanning i bunnen, å søke om autorisasjon uten å måtte gå opp til fagprøven.

– Det er Statens Helsepersonellnemnds vedtak i klagesaken som har instituert en ny praksis, og vi må rette oss etter denne, sier administrerende direktør Per Haugum i SAFH.  – Helsedirektoratet mente at vedtaket i klagesaken måtte vi ta til etterretning, men det betyr ikke at vi skal legge oss på en enklere linje. Det betyr at vi må komme til at søkere med en annen bakgrunn på annen måte har skaffet seg de kunnskaper og ferdigheter en ambulansearbeider trenger å ha for å kunne opptre faglig forsvarlig, jf helsepersonellovens § 4. Noe mindre vil vi ikke kreve.

Så har dette altså satt presedens?

– Hovedregelen er fremdeles at du skal ha fagbrev, sier Mette Thomsen, avdelingsleder i SAFH hvor de behandler disse søknadene.

– Det er en unntaksbestemmelse i Helsepersonellovens §48, tredje ledd bokstav c som sier at hvis man har en utdanning som ikke holder helt mål, kan man få autorisasjon om man ”på annen måte har godtgjort å ha den nødvendige kyndighet”.

I hovedsak er denne paragrafen som oftest brukt på utenlandsk helsepersonell, hvor de får godkjent utdannelsen etter å ha tatt kurs eller har relevant arbeidserfaring og så videre.

Nivået må få satt seg
– Helsepersonellnemnden brukte denne paragrafen i sin omgjøring av vedtaket, og Helsedirektoratet sa også at denne bestemmelsen gjelder. Så den som har en annen utdanning, men har nødvendig kyndighet har også rett til autorisasjon som ambulansearbeider, sier Thomsen og presiserer at de sammenligner med kravene til det norske ambulansefagbrevet hvor man har fireårig utdanning på godkjent videregående nivå, inkludert to års læretid.

– Da blir det et spørsmål særlig for de som er sykepleiere, om de har nødvendig kyndighet. Og vår vurdering er at nyutdannede sykepleiere ikke har det. Men den som har lang eller relevant arbeidserfaring kan ha det. Det blir en konkret individuell vurdering.

Så fra å ha avslått søknaden til to erfarne sykepleiere som hadde jobbet lenge i ambulansetjenesten i fjor, sier altså Thomsen i år at:

– Vi kan ikke kreve mer enn det som er minimum i norsk utdanning for ambulansefagarbeidere. Men det blir en kompleks vurdering om kurs og arbeidserfaring er tilstrekkelig. Hvor nivået setter seg er ikke helt klart ennå. Men det er vanskelig å kreve fem års arbeid i ambulansetjenesten for en med sykepleierutdanning, før de kan få autorisasjon som ambulansearbeider.

Haugum kommenterer også at SAFH alltid tar HPNs vedtak i klagesaker til etterretning og iverksetter dem på lojal måte.

– Praksisen på dette vil bli mer klar når man har fått inn flere søknader, sier Thomsen. Hun sier også at SAHF har hørt fra søkere at mye av bakgrunnen for at helsepersonell søker om ambulansearbeiderautorisasjon, er at akuttforskriften krever en slik autorisasjon.

Økning i søknader
Fjorårets avgjørelse ser nå til å ha ført til en økning av slike søknader til SAFH, og at flere som før ville ha fått avslått en slik søknad, nå får godkjent en ambulanseautorisasjon om de etter SAFHs vurdering har kvalifikasjoner tilsvarende en nyutdannet ambulansearbeider.

Som en ytterste konsekvens: står nå fagbrevet for fall når det gjelder autorisasjon av ambulansepersonell, fordi sykepleierutdanning heretter gir en enklere inngang til autorisasjon som ambulansearbeider? Med en slik inngang får man jo også mye bredere jobbmuligheter.

Og hvorfor ikke bare ta fagprøven, selv med sykepleierautorisasjon og tilstrekkelig fartstid i ambulansetjenesten? Enkelte sykepleiere Ambulanseforum har snakket med, sier at de er stoltere etter å ha avlagt fagprøven enn etter å ha fått sykepleierautorisasjon. Det har nok noe med formen på fagprøven å gjøre.

I siste nummer av Ambulanseforum 2010 stilte vi i artikkelen Autorisasjon «light»? spørsmål ved om Helse Nords problemer med å oppfylle kompetansekravene når dispensasjonsvinduet lukkes den 1. april, vil føre til lemping av kravene. Svaret til Statens helsetilsyn var at de ikke ville fire på kravene for det de anser for absolutte minimumskrav. Og er det nå der lista legges? På de absolutte minimumskravene?

Statens helsetilsyns vekting av hvor relevant det er å ha sykepleierutdanning i ambulanseyrket, gjør det uforståelig for flere at det er innført en slik praksis. Kilde: Foredrag fra Statens helsetilsyn.

Print Friendly, PDF & Email

8 Comments

 1. Då ska vi hvel som hjelpepleier + Aut AmbulanseArbeider + flere års erfarenhet i ambulanse kunna søke autorisation light som SYKEPLEIER da ??
  Rett ska vare rett !!!!!

 2. Ja, slik §48c nå tolkes så betyr vel det at dersom du jobber i sykepleierstilling el. har de samme arbeidsoppgavene så bør du kunne søke autorisasjon som sykepleier.

  Eks. kjenner jeg til to-tre hjelpepleiere som jobber i akuttmottak. Eneste som skiller disse fra sykepleierne på dette aktuelle arbeidsstedet er at hjelpepleierne ikke har tilgang til nøkkel til medisinskapet (kun ledende sykepleier på vakt).

  Forøvrig skriver ambulanseforum i denne artikkelen: «…godkjent autorisasjon som fagarbeider uten å ha tatt fagprøven» Man får ikke autorisasjon som fagarbeider. Det er fagbrevet som godtgjør kompetansen til en fagarbeider. Fagbrev er en av mulighetene og hittil vært den eneste norske utdanning som har gitt rett til å søke autorisasjon.

  Skal lure på om ikke artikkelen «Autorisasjon light» ambulanseforum hadde i sitt forrige nummer har vært med på å uthule fagbrevet som utdanningsvei. Det er det eneste tidsskriftet jeg har sett har skrevet om denne måte å få autorisasjon på og på den måte gjort det hele kjent.

 3. Lars Melby says:

  Den dagen det er ett krav at BEGGE på ambulansen skal være autoriserte ambulansearbeidere, skal jeg vurdere om jeg gidder å bry meg, så lenge det er snakk om utdannet personell eller ikke. All den tid vi i Norge kan være på vakt med personell uten formell utdanning som i dag (vikarkurs på opptil flere timer osv) tror jeg veien er lang….

 4. En ungdom som ønsker å jobbe på ambulanse, må jo nesten være «dum» hvis han/hun ikke tar sykepleien fremfor ambulansefaget. Suppler med et vikar-kurs, og vips, så har man mange flere ben å stå på enn den snevre ambulanse-utdannelsen i videregående skole…..I tillegg får man bedre lønn enn en som tar utdannelsen den «rette» veien.

 5. Det må vel snarest innføres to titler for å skille disse: aut. ambulansearbeider og aut. ambulansefagarbeider.

 6. Ole Anders says:

  Hvis du får ikke bestått på fagprøven så kan du bare søke om autorisasjon.

 7. En stor undergraving av fagbrevet.
  Hvorfor skjer dette??
  En sykepleier som IKKE har autorisasjon som ambulansearbeider kan etter TRE års jobberfaring fra ambulansen melde seg opp til fagprøve.
  Da får han tatt en kunnskapstest som viser at han er skikket til jobben som ambulansearbeider.
  Hvorfor skal han ta snarveien og bli autorisert UTEN å vise at han innehar kunnskapene?
  Dette kan bli veldig skjebnesvangert. Vi kan risikere at vi får fartøysjefer som har jobbet en stund men som ikke trenger å vise at de kan faget.
  Vet om flere som har strøket til fagprøven fordi de rett og slett ikke er gode nok. HELDIGVIS har vi et system som får stoppet disse. Men nå kan de som Ole Anders skriver bare søke om autorisasjon når de har strøket!!
  Dette er jo helt sprøtt!!
  Vi har hatt et bra system, hvorfor ødelegge det.
  Dersom sykepleier eller annet helsepersonell mener de er berettiget å få autorisasjone som ambulansearbeider; Meld dere opp til fagprøev og ha hodet hevet om dere står!
  Det må da være flaut å ha en light-autorisasjon!!

 8. Sett i sammenheng med krav om teoretisk kunnskap omsatt i praksis vil jeg freidig påstå at en aut spl med tilleggsutdanning som TNCC og/eller PHTLS faglig sett innehar en markant høyere grad av kompetanse enn hva en videreskoleutdannet ungdom har etter 3 år rett etter ungomsskole. Kall meg gjerne blåøyd, men det er en viss forskjell på videregående skole og Bachelor grad

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.