Dørene lukkes!

Statens helsetilsyn anser at de bemannings- og kompetansekrav som følger av § 17 i akuttforskriften må anses som absolutte minimumskrav fra 1. april 2010. Disse minimumskravene må gjelde hele året, også under sommerferieavviklingen.

Statens helsetilsyn gjennomførte sommeren 2009 en nasjonal kartlegging av bemanning og kompetanse i bilambulansetjenesten. Kartleggingen viste at hver fjerde ambulanse ikke var bemannet i henhold til gjeldende forskriftskrav.

Ambulansearbeiderutdanningen ble etablert for 10 år siden. Nå er det ca. 6 måneder til overgangsordningen utløper. Helseforetakene har i varierende grad sikret at ambulansene er bemannet i hht. kravene i akuttforskriften.

Ambulansetjenesten har tradisjon for å gjennomføre ferieavviklingen med bruk av vikarer. Dels har man benyttet sykepleiere eller medisinerstudenter med vikarkurs av varierende omfang og innhold, og dels annet ufaglært personell med svært varierende opplæring.

14. juli 2009:

Helseforetak

I hht. forskrift

Ikke i hht.
forskrift

Totalt

Helse Finnmark

15

15

30

UNN

30

17

47

Nordlandssykehuset

20

10

30

Helgelandssykehuset

4

12

16

Helse Nord-Trøndelag

25

0

25

St. Olavs Hospital

21

6

27

Helse Nordmøre
og Romsdal

20

1

21

Helse Sunnmøre

13

4

17

Helse Førde

18

10

28

Helse Bergen

17

8

25

Helse Fonna

11

7

18

Helse Stavanger

14

1

15

Sørlandet sykehus

27

2

29

Sykehuset i Vestfold
og Telemark

26

2

28

Vestre Viken

24

2

26

Oslo universitetssykehus

38

1

39

Sykehuset Innlandet

39

11

50

Sykehuset Østfold

15

2

17

Totalt

377

111

488

Flere helseforetak har i etterkant av kartleggingsundersøkelsen opplyst at de med dagens utdanningskapasitet og rekruttering ikke vil kunne oppfyller akuttforskriften krav til bemanning og kompetanse innen 1. april 2010.
Statens helsetilsyn vil vurdere behovet for å gjennomføre en ny kartleggingsundersøkelse etter 1. april 2010.

NB! Det som står over er svært forkortet.


One Comment

  1. anne grete tomassen says:

    Hei !

    Jeg er interessert å ta et vikarkurs hos dere. Er interessert å høre om kursplan, innhold og pris. Er operasjonssykepleier av bakgrunn.

    Mvh
    AG Tomassen

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.