Historisk omlegging av prehospital beredskap i København

Store prehospitale endringer i Region Hovedstadens i Danmark. Illustrasjonsfoto: Wiki Commons

Store prehospitale endringer i Region Hovedstadens i Danmark. Illustrasjonsfoto: Wiki Commons

Liggende syketransport adskilles fra akutte ambulanseturer, antallet akuttambulanser reduseres drastisk, paramedicer jobber på utvalgte ambulanser, en ny vaktsentral overtar disponeringene og regionen strammer grepet om ambulansekjøringen.

Les hele saken på Beredskabsinfo: Historisk omlægning af det præhospitale beredskab i Region Hovedstaden

Mange borgere vil få ambulansehjelp fra nye operatører. For Falck, som ble anbudsvinner betyr omleggingen en endring av store deler av arbeidsrutinene. De oppretter fire nye ambulansestasjoner.

Anbudet på liggende syketransport ble først avgjort for noen uker siden. De nye kontraktene innebærer en rekke endringer i måten den prehospitale beredskapen er bygget opp. Generelt strammer regionene grepet om både drift og utvikling, og stiller langt mer detaljerte krav til ambulanseoperatørene.

Beredskab reduseres vesentlig
Inntil nå har akutte ambulanseutrykninger og ikke-akutte liggende syketransporter blitt utført av ambulanser, og begge oppgaver har blitt ivaretatt av ambulansearbeidere. I perioder med ekstrabelastninger har disse kunnet vært brukt til akutte oppdrag, og har dermed sikret lavere responstid.

Nå blir disse oppgavetypene fullstendig adskilt. Liggende syketransporter vil ikke ha egentlige behandlingsmuligheter, og personellet har ikke nødvendigvis ambulanseutdannelse. De vil dermed ikke lengre utgjøre en reserve i akutte sammenhenger.

I København går man dermed fra 58 til 21 ambulanser, og i de fleste byer ser det ut til at antallet ambulanser kan halveres.

Ifølge Region Hovedstaden vil den reduserte beredskapen ikke gi anledning til problemer, da ambulansene framover kun skal utføre akutte oppdrag, og dermed får vesentlig færre turer enn i dag.

Nye ambulanseoperatører
Falck var anbudsvinner, Københavns Brandvæsen har fått tildelt deler av det området de hadde før. Frederiksberg Brandvæsen utvider litt.

I Helsingør og Frederikssund skal ambulansene senere i kontraktperioden flyttes til de lokale sykehusene, hvor regionen lager ambulansestasjoner, som Falck leier. Nåværende stasjoner nedlegges, og aktiviteter som ikke har med ambulansekjøring å gjøre flyttes til andre stasjoner.

Stort antall nye kjøretøy
Falck i Region Hovedstaden har de siste ukene fått levert 40 nye kjøretøy, som fordeler seg på 26 vanlige ambulanser, seks XL-ambulanser, fire XL-syketransportkjøretøy og fire vanlige syketransportkjøretøy.

Les mer om XL-ambulanser her

Ny vaktsentral
Den nye vaktsentralen skal lokaliseres til Herlev Hospital, men er ikke klar ennå. Derfor har Region Hovedstaden leid lokale av Falck. Egentlig skulle vaktsentralen ha tatt i bruk SINE-kommunikassjonssystem, men da softwaren er kraftig forsinket, har Danske Regioner og Falck inngått en landsdekkende avtale ved at regionene leier IT- og kommunikasjonsinfrastruktur av Falck. Region Hovedstadens vaktsentral bruker derfor Falcks EVA2000-disponeringssystem samt COM4000-kommunikasjonssentral.

Kan få bot
Regionen kan gi ambulanseoperatørene bot hvis deler av kontraktens krav ikke oppfylles.

Ifølge kontrakten er ambulanseoperatørene pliktige til å stille med et visst antall ambulanser, som er bemannet etter nærmere avtalte tidsrom. Er ikke ambulansen til rådighet – f.eks fordi noen kommer for sent på jobb eller det er tekniske problemer med ambulansen, kan operatøren pålegges en bot på  5.000 kr. pr. påbegynte halvtime.

I Falck har man blant annet søkt å få ned risikoen for bot ved å lage særlige innmønstringssystemer på alle stasjoner. Her skal ambulansearbeiderne inntaste mannskapsnummer på en touchskjerm når de møter. Slik kan man se om de har møtt og bemannet ambulansen til riktig tid.

Regionen kan også gi bot hvis en ambulanse er kalt opp og ikke svarer innen 90 sekunder etter mottakelse av en alarm (prio 1 eller 2), eller 180 sekunder om det er en liggende syketransport. Boten her er på 500 kr. pr. påbegynte 30 sekunder.

Redusert behov for ambulansearbeidere
Fra å ha mangel på utdannede ambulansearbeidere og stort arbeidspress på de som er det, er situasjonen nå snudd på hodet. Man har store grupper ambulansearbeidere som det egentlig ikke er arbeid til. Falck har lansert et fastholdelsesprosjekt hvor antall ambulansearbeidere ikke reduseres til det reelle behov, men hvor man fordeler oppgaver mellom dem.

Nyutdannede får bemanne liggende syketransporter uten at de får lavere lønn i en overgangsperiode. Københavns Brandvæsen har tidligere sagt at de må sparke rundt 48 ambulansearbeidere.


Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.