Ny høring

statensvegvesenVegdirektoratet har nå kommet med en høring av forslag til ny forskrift om opplæring og kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy.

Gå til høringen på Vegvesenets nettside her

Høringen inneholder både forslag til ny forskrift med kommentarer, og forslag til ny læreplan med kommentarer. Dagens forskrift trenger i følge Vegvesenet en gjennomgående bedre regulering av hele området.

De største endringene er: 

  • vilkår for erverv, blant annet heving av aldersgrense
  • flere administrative, faglige og pedagogiske krav til kursarrangør
  • forbedret regelverk for tilsyn og reaksjonsmidler
  • nye krav til kjøretøy brukt til opplæring og praktisk prøve
  • trinnvis opplæring

Fristen er 29. april 2009, og svar kan også sendes på e-post: firmapost@vegvesen.no

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.