Ingen nøkkeltall for prehospitale tjenester. – Underlig mener Fagforbundet

nokkeltallhelsesektoren2008Helsedirektoratet la frem nøkkeltall for helsesektoren den 2. februar, men uten at det fantes et eneste målbart tall for de prehospitale tjenestene.

Selv antall årsverk som ambulansearbeidere er gjemt i benevnelsen «annet personell i pasientrettet arbeid».

– Rapporten underbygger etter vårt syn bare det vi har hevdet i lang tid; nemlig at det ikke er mulig å fremskaffe valide nasjonale nøkkeltall innen de prehospitale tjenestene, skriver Fagforbundet på sine nettsider.

Fagforbundets faggruppe for prehospitale tjenester synes det underlig at staten ikke viser større interesse for å måle vitale data innen dette viktige området av spesialisthelsetjenesten. Særlig med tanke på de prehospitale tjenestene sitt økende behov for ressurser, mener de at det er nødvendig at det utarbeides nasjonale standarder for å måle sentrale deler av virksomheten.

Faggruppen mener dette er nødvendig for å planlegge og sammenlikne tjenestene over tid. Samtidig mener faggruppen at nøkkeltall innen dette området må inneholde en oversikt over ressursbruk innen de enkelte delene av de prehospitale tjenestene.

Les mer på nettsidene til Helsedirektoratet

Les rapporten Nøkkeltall for helsesektoren 2008 (6,65 MB pdf)

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.