Håndtering av nødanrop

nettverkDrammen gleder seg til å få samlokalisering av nødmeldingssentralene, og kan bli det første stedet i Norge hvor man prøver ut felles nødnummer. Danskene på sin side har en heftig debatt om hvordan håndteringen av deres felles nødnummer skal foregå på best mulig måte.

Drammen er først i landet med å få politi, brann og helse under samme tak. Det skal bety raskere hjelp, skriver Drammens Tidene.

Politihuset har påbygd en ny toppetasje som skal være innflyttingsklar til påske. Her skal samlokaliseringen av helse, politi og brannvesenets nødropmottak gi en lavere terskel for samarbeid. Lettvegger gjør at uttesting av hvordan et felles nødnummer fungerer er en mulighet i framtiden.

Målet vårt er at vi skal kunne gi publikum raskere og riktigere hjelp. Det blir tettere kommunikasjon og bedre koordinering ved å sitte sammen, sier Per Henriksborg, som er prosjektleder.

Ny rapport møtes med kritikk
Danskene på sin side har allerede et felles nødnummer. I dag er det politiet som svarer, og en rapport fra Sundhetsstyrelsen, danskenes Helsedirektorat, foreslår at helsepersonell i større grad skal trekkes inn i håndteringen av disse samtalene.

I dag er det politiet som vurderer hvor alvorlig henvendelsene er, hastegrad, om det er behov for ambulanse med utrykning eller ikke, akuttbil, legebil eller en kombinasjon. Deretter sendes en rekvisisjon til en vaktsentral.

Hvordan håndtere
Rapporten gir tre muligheter for hvordan henvendelser bedre kan ivaretas. 1) Politifolk kan sende henvendelser vedrørende sykdom videre til helsepersonell hvis politiet er i tvil. 2) Man skal alltid koble inn vaktsentral med helsefaglig ekspertise når det handler om sykdom, som kan lytte og ta over hvis det virker nødvendig. 3) Alt vedrørende sykdom sendes videre.

Les hele saken i Beredskabsinfo: Sunhdetsfagligt personale skal inddrages i 112-oppkald


– Liv vil gå tapt
Forslaget om at alarmsentralene i framtiden skal viderekoble 112-anrop til regionenes vaktsentraler, hvor anropet så skal vurderes av lege eller sykepleier får hard medfart av danske fagfolk. Sjefen for landets største alarmsentral betegner forslaget som rystende. Han mener at en modell med viderekobling er livsfarlig for pasientene, fordi hjelpen vil forsinkes merkbart.


Alarmcentralchef: Viderestilling vil slå flere patienter ihjel


Det kan være lurt å kikke på naboen, for å få ideer om hvordan vi skal gjøre det best mulig i framtiden.

Comments are closed.